VÄLJ SPRÅK:

Person reviewing data from generative AI

Kan AI-översättning ersätta professionella översättningstjänster?

Tillämpningar och begränsningar för generativ AI inom översättning

Generativ artificiell intelligens (AI) håller på att förändra förutsättningarna för översättning i grunden. Den har mer avancerade funktioner än lättillgängliga verktyg för neural maskinöversättning (NMT), som DeepL eller Google Translate. Även om generativ AI-teknik inte är utformad som ett översättningsverktyg har den förvånansvärt kraftfulla översättningsfunktioner. Lionbridge anammar generativ AI och har nyligen utforskat hur det kan tillämpas i en vitbok och ett webbinarie.

Till skillnad från de stora MT-verktygen (Machine Translation), kan dagens generativa AI-teknik

 • förstå kontext
 • följa regler
 • begripa exempel
 • ofta generera korrekta svar (mer hur ofta senare).

Med tillgång till en sådan sofistikerad teknik kanske organisationer undrar om de fortfarande kommer att behöva professionell översättning. Det korta svaret på den frågan är ja. Även med de ovannämnda funktionerna kan ChatGPT och annan generativ AI fortfarande inte ersätta de översättningstjänster som de flesta företag behöver. I stället kan (och bör) generativ AI integreras i ett hybridarbetsflöde för en mer effektiv översättningsprocess. Men att leverera de bästa översättningarna, och den bästa kundservicen, kräver fortfarande mänskligt arbete, erfarenhet och expertis.

En av de grundläggande anledningarna till att ChatGPT eller annan AI-översättning inte räcker till utan mänsklig inblandning är att de ibland gör misstag. Noggrannhet är ofta avgörande för en ändamålsenlig översättning. Det här gör att dagens generativa AI-verktyg inte är tillförlitliga när de används utan en mänsklig korrekturläsare och/eller promptkonstruktör. Precis som maskinöversättning kräver generativ AI att en människa granskar översättningarna och anger lämpliga prompts för att säkerställa att de är korrekta och följer projektets riktlinjer. Den här nackdelen är bara en av anledningarna till att generativ AI endast bör användas som ett verktyg för att optimera översättningstjänster.

Här följer fyra andra viktiga skäl till varför AI-översättning bör förbättra, snarare än ersätta, en professionell översättares språktjänster.

1. Översättningsbyråer har tekniken för att effektivisera och organisera översättningsprojekt

För att slutföra ett översättningsprojekt krävs flera steg, inklusive överföring av innehåll från organisationen till översättaren och tillbaka igen. Det finns ännu fler steg däremellan, bland annat flera olika granskningar och återöversättningar. Alla de här stegen kräver en manuell process, även när de utförs via generativ AI. Organisationen måste slutföra överföringen och se till att innehåll och översättningar hålls organiserade – en besvärlig uppgift vid översättning av stora textvolymer. En översättningsbyrå erbjuder en tvådelad lösning på den här utmaningen:

 • Teknik: Översättningsföretag erbjuder ett system för hantering av översättningar (Translation Management System, TMS) för att organisera en översättningsprocess och säkerställa att allt görs på ett effektivt och korrekt sätt. Ett TMS är särskilt viktigt för översättningsprojekt med stora volymer där man måste hålla reda på en stor mängd text. Anpassade lösningar kan även innehålla konnektorer, som gör det möjligt för översättningsföretaget att ansluta direkt till kundens innehållshanteringssystem (Content Management System, CMS). På så sätt kan översättningarna utföras snabbare och kundens administrativa börda minskas.

  Lionbridges Language Cloud™ använder en kombination av AI och professionella översättare för att automatisera hela kundupplevelsen och frigöra tid och kapacitet hos medarbetarna för ett mer effektivt arbete. Kunderna kan direkt ansluta sina innehållshanteringssystem till Lionbridges översättningssystem. De får också anpassade arbetsflöden för en så effektiv innehållsöversättning som möjligt till högsta kvalitet.

 • Projektledare: översättningsföretag tillhandahåller erfarna, effektiva och proaktiva projektledare De här medarbetarna är utbildade i att hämta innehåll, lotsa det genom översättningsprocessen och se till att allt görs i tid på ett säkert sätt.
A digital flow of AI translation data

2. AI-översättning kan inte skydda varumärkets röst

Varumärkets röst är en viktig del av varje organisations identitet. Det hjälper kunderna att identifiera sig med och skapa en känslomässig koppling till ett företag eller en ideell organisation. Att överlåta varumärkets röst till en översättning som helt och hållet utförs av AI, utan mänskliga korrekturläsare eller projektledare, kan leda till betydande förluster och en bestående, negativ inverkan på varumärkets anseende. En översättningsbyrå har vanligtvis flera olika lösningar för att säkerställa att varumärkets röst bibehålls, oavsett antalet språk eller länder som översättningarna ska göras för. (Inom kort kan detta även omfatta utbildning och integrering av generativ AI). De här lösningarna innefattar:

 • Hjälp med att bygga upp en centraliserad ordbok och ordlista för företaget. De här dokumenten innehåller viktiga begrepp för varumärkesrösten. Ofta kan en språktjänstleverantör också anpassa den här ordlistan till de språkliga och kulturella normerna på de platser där översättningarna kommer att användas. När översättningar inte följer företagets ordlista kan det skapa stor förvirring och skadar konsumenternas förtroende. Den här konsekvensen är vanligast för företag med väldigt tekniska produkter och tjänster.

 • Tillämpning av språkets stilguide i översättningar. Språkliga riktlinjer bör även innehålla en definition av företagets röst och ton. De innehåller många subtila nyanser. En mänsklig korrekturläsare och översättare kan använda AI-verktyg för att säkerställa att en översättning följer språkets stilguide genom hela texten. Språktjänstleverantörer kan lära upp generativ AI-teknik så att den hjälper till att implementera specifika standarder för stilguider. (Generativ AI är betydligt bättre på den här uppgiften än sin föregångare, maskinöversättningen). Att ha med en mänsklig granskare är dock avgörande både för att säkerställa att stilguiden följs och för att ange rätt prompts som gör att den generativa AI:n förstår stilguiden. Som nämnts i den här artikeln gör generativ AI utan mänsklig hjälp fortfarande misstag eller lever inte upp till kundernas förväntningar. Det här är några exempel på saker som en människa bör granska och hjälpa till att träna generativ AI att hjälpa till med:

  • Hur slang och vardagliga uttryck ska hanteras.
  • Om språket är personligt eller opersonligt.
  • Regler för skiljetecken.
  • Hur humor ska användas.
  • Fokus, eller brist på fokus, på läsaren.
  • Huruvida man ska hänvisa till populärkultur, nyheter eller annan aktuell debatt.

3. AI-översättning kan inte erbjuda fördjupad, branschspecifik erfarenhet

Översättningsprojekt inom specifika branscher kräver en fördjupad och uppdaterad expertis. Ta följande tre exempel:

Juridik: Juridisk översättning måste göras fullständigt korrekt, in i minsta detalj. Annars kan det få allvarliga konsekvenser. Ett avtal kan bli ogiltigt om bara ett eller två ord översätts på fel sätt. Rättsprocesser avgörs på grundval av en omfattande förståelse av relevanta dokument. Advokater skulle aldrig lita på AI utan mänskligt stöd för att slutföra översättningar. Det är alltför mycket som står på spel. (I den här New York Times-artikeln beskrivs de katastrofala resultaten av när en advokat försökte förlita sig enbart på ChatGPT för sina rättsliga förehavanden). En juridisk översättning kräver en översättare med kunskaper i de relevanta språken samt en juristexamen. De måste förstå de senaste versionerna av lagen, som ändras under årens lopp, ibland enligt komplicerade tidsplaner. Förutom landets specifika rättssystem och lagstiftning bör en juridisk översättare också förstå den sociokulturella kontexten för de översatta dokumenten. Det är osannolikt att en AI-översättningsapp utan mänsklig vägledning kan ”veta” hur man använder all denna information för att leverera den mest korrekta, uppdaterade översättningen av juridiska dokument.

Life Sciences: Som nämnts ovan kräver översättning inom life sciences kännedom om gällande och ständigt föränderliga regler för branschen. Översättningar inom life sciences kräver också en förståelse för de senaste framstegen inom medicin och klinisk forskning. Generativ AI kan ha tillgång till en del av den här informationen, men kan inte konsekvent välja det aktuella, mest allmänt accepterade språket och den aktuella terminologin. Förutom att erbjuda expertis inom aktuell branschinformation hjälper en översättningsbyrå för översättning inom life sciences sina kunder att ta fram en ordlista. Ordlistor säkerställer att specifika termer alltid översätts korrekt, oavsett vilket språk som används. Observera att en språktjänstleverantör kan använda generativ AI för att tillämpa en ordlista i sin översättningsprocess för effektivare översättningar. De behöver naturligtvis människor som kan granska resultaten och se till att kundens lösning är skräddarsydd för deras behov.

Finansiella tjänster: Översättning av finansiella tjänster kräver branschkunskap och erfarenhet. Misstag i sådana översättningar kan leda till riktigt allvarliga ekonomiska eller juridiska problem och skada ett företags anseende. Översättningar för finansiella tjänster är fulla av komplex terminologi som kan variera från land till land. Dessutom måste korrekta format användas och finansiella data måste tas i beaktning och tolkas på ett korrekt sätt. Ibland måste översättaren ha kunskap om landspecifika skatteregler och affärsjuridiska krav. Generativ AI kan inte uppfylla dessa omfattande, nyanserade kunskapskrav vid översättning. De flesta finansföretag skulle inte heller överlåta sina översättningar till generativ AI utan tillsyn av en trovärdig översättningsbyrå.

Person reviewing an AI translation

4. AI-översättning uppfyller inte juridiska eller regulatoriska krav på egen hand

Beroende på bransch kan översättningarna behöva uppfylla särskilda lagstadgade krav. Det här är några exempel på lagstadgade krav som en AI-översättning endast kan uppfylla med hjälp av människor och professionella översättningstjänster.

 • Finansiella tjänster: Företag som tillhandahåller finansiella tjänster har stränga krav på sina leverantörer av översättningstjänster. Deras kunduppgifter måste skyddas från hackare och cyberattacker. Dessutom måste deras egna interna data också skyddas. AI-programvara med öppen källkod, den typ som vanligtvis är gratis och används av icke-professionella översättare, kommer alltid att vara oskyddad till sin natur. Det gör det osäkert för finansföretagens känsliga data. En översättningslösning som enbart använder AI-översättning, som görs med verktyg med öppen källkod och utan professionella översättningsexperter som vet hur man säkerställer säkerheten, skadar ett finansföretags

  • kundförtroende
  • resultat
  • anseende.

  Ett finansföretag kan i stället lita på en språktjänstleverantör som använder sina egna säkra AI-verktyg (eller kanske MT-verktyg, beroende på kundens behov) i kombination med sina egna erfarna mänskliga projektledare. Den här kombinationen av människa och generativ AI kan leverera översättningar och garantera datasäkerheten.

 • Juridik: I vissa länder krävs särskilda certifieringar för översättningar som används i domstolar eller andra juridiska sammanhang. Till exempel har Spanien, Tyskland, Frankrike, Polen och Rumäniens rättssystem alla varianter av en så kallad auktoriserad översättning. Det innebär att noggrannhet, sekretess och andra juridiska formaliteter intygas med ett sigill från översättare som är auktoriserade av relevanta statliga myndigheter. Ibland krävs en statligt certifierad notaries underskrift på en översättning. Av olika skäl är AI inte auktoriserad som juridisk översättare och kommer sannolikt aldrig att bli det. Det kanske viktigaste skälet är att AI inte kan hållas ansvarigt för en felaktig översättning på samma sätt som en människa kan. AI får alltså inga konsekvenser och kan inte straffas eller hållas ansvarig för felaktigt arbete, vilket en leverantör av juridiska översättningstjänster kan. Precis som i det här rättsfallet som New York Times skrev om, får användarna ta konsekvenserna (och straffet) för att de förlitar sig enbart på generativ AI när de inte borde göra det.

 • Klinisk forskning: Sponsorer av kliniska studier måste uppfylla komplexa och ständigt föränderliga språkkrav för att få godkännande från tillsynsmyndigheter, som amerikanska Food and Drug Administration (FDA) eller International Council for Harmonisation for Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). Ibland skiljer sig dessa krav från kontinent till kontinent eller till och med från land till land. Kraven omfattar vanligtvis snäva tidsfrister och kräver en ingående kunskap om och förståelse för bestämmelser, inklusive Europeiska unionens direktiv om kliniska prövningar (EU CTR), Europeiska unionens direktiv om medicintekniska produkter (EU MDR) samt andra lagar och förordningar. Att använda en erfaren leverantör för översättningar inom life sciences är avgörande för att uppfylla alla tillämpliga bestämmelser. ChatGPT eller annan generativ AI kan helt enkelt inte hantera den här typen av projekt på egen hand.

 • ISO-certifiering: ISO-certifiering säkerställer att en översättning är korrekt och att sekretessbelagda dokument är skyddade och hanteras på ett säkert sätt. Många företag, särskilt inom life science-branschen (inklusive klinisk forskning och medicinska tjänster), måste arbeta med ett översättningsföretag som antingen har en ISO 9001-certifiering eller en ISO 27001-certifiering. Dessa certifieringar bidrar till att skydda ett företags kunder och patienter från cyberattacker. I nuläget, och under överskådlig framtid, kommer generativ AI inte att kunna uppfylla kraven för ISO-certifiering.

 • Certifierad översättning: En certifierad översättning har ett certifieringsutlåtande. Den kan utföras av en översättare eller någon annan som är delaktig i processen (t.ex. en projektledare eller en medarbetare på en översättningsbyrå). Certifieringsutlåtandet innehåller vanligtvis följande:

  • Datum för certifieringen.
  • Översättarens namn och underskrift.
  • Översättarens meriter.
  • En redogörelse för att dokumentet är fullständigt och korrekt.
  • Identifiering av det översatta dokumentet och språket.
  • Ett förtydligande om huruvida den som undertecknat certifikatet antingen granskat eller översatt översättningen.
 • Men eftersom generativ AI inte kan hållas ansvarig för felaktiga översättningar kan den inte tillhandahålla en certifierad översättning. Generativ AI kan fungera som ett verktyg som hjälper personer som tillhandahåller certifierade översättningar.

Hör gärna av dig!

Vill du veta mer om hur Lionbridges översättningstjänster kan hjälpa din organisation? Behöver du hjälp med branschspecifika översättningsbehov? Vi använder oss av mänskliga granskare och implementerar strategiskt generativ AI-teknik för att utveckla skräddarsydda översättningslösningar. Vi har årtionden av erfarenhet och innovativa verktyg för att skräddarsy lösningar för språktjänster, anpassade efter dina unika behov. Hör av dig i dag.

linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge
 • #ai
 • #life_sciences
 • #generative-ai
 • #blog_posts
 • #legal_services
 • #technology
 • #video