VÄLJ SPRÅK:

Computer server with orange light and binary code

Fallstudie om Amazon Web Services

Så kunde Lionbridges bemanningslösning hjälpa AWS att betjäna deras globala användarbas mer effektivt

Miljontals kunder över hela världen förlitar sig på Amazon Web Services (AWS) för att sköta sin infrastruktur. För att betjäna sin användarbas på bästa sätt behöver AWS behandla enorma mängder flerspråkigt innehåll varje dag – och så stora volymer material kräver många medarbetare.

AWS upptäckte att deras eget lokaliseringsteam inte hade tillräckligt stor kapacitet. De vände sig till Lionbridge för att få hjälp att rekrytera, organisera och leda ett centraliserat lokaliseringsteam som kunde sköta det vardagliga arbetet. Vi tog fram en anpassad bemanningslösning för att avlasta AWS interna lokaliseringsteam, med allt från HR-funktioner och utbildning till avancerad rapportering och programhantering.

Med vår hjälp lyckas AWS betjäna kunder effektivare och med bättre resultat, vilket ger dem mer tid att fokusera på övergripande projekt och innovationer. Läs fallstudien för att få veta mer om hur vår lösning blev en framgång.

linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #case_studies
  • #technology
  • #translation_localization
  • #blog_posts