Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insights
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Säkra Data

<TILLBAKA

Lionbridge har i många år arbetat med en rad mycket säkerhetskänsliga kunder inom finans-, försäkrings- och försvarssektorerna. Denna erfarenhet innebär att vi vet hur vi ska övervinna utmaningarna när det gäller att skydda dina data.

Konfidentialitet

Lionbridge säkerställer att alla data hanteras konfidentiellt genom att använda säkra överföringsmetoder som inte tillåter overifierad åtkomst till dina data, och uppfyller därmed fullständigt våra kunders behov och samtliga lokala lagar och föreskrifter. En process för säkerhetshantering tillämpas. Vi utvecklar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder och säkerhetsförfaranden.

Medvetenhet

Vårt program för medvetenhet om säkerhet innebär att både anställda och ledningen är fullt medvetna om vårt ansvar vad gäller säkerhet. Lionbridge har dessutom infört system för störningshantering i ett program för verksamhetskontinuitet och haveriberedskap.

Skyddad beställning på Lionbridge

Lionbridge Freeway och Lionbridge OnDemand körs i ISO 27001-certifierade datacenter. All kommunikation med Lionbridge Freeway- och OnDemand-servrar skyddas av 256-bitars SSL-kryptering. Åtkomsten till ditt innehåll skyddas av vårt rollbaserade behörighetssystem. Lionbridge lagrar inte kreditkortsuppgifter. Om du väljer att spara ditt kreditkort på Lionbridge lagras kreditkortsnumret och övriga uppgifter i Braintree Payments-programmet, som uppfyller PCI-standarder.

<TILLBAKA