VÄLJ SPRÅK:

Generativ AI och Life Sciences: Nya språklösningar

Så kan GenAI förbättra språklösningar för Life Sciences – och skapa nya möjligheter.

Våra experter på Life Sciences och AI berättar hur GenAI kan användas i Life Sciences – i dag och i framtiden


Lär dig om hur AI-teknik kan hjälpa din organisation att engagera patienter och snabbare nå nya marknader.

Titta på webbinariet för att lära dig mer om hur GenAI påverkar språklösningar inom Life Sciences. AI har redan drivit på förändringsarbete inom forskning, patientkommunikation, läkemedelsforskning och genomik, för att inte tala om diagnosticering, vård och behandling av patienter. Under vårt webbinarium går vi igenom hur AI kan förbättra olika språktjänster, exempelvis generering av flerspråkigt innehåll och översättning, för att hjälpa till att bygga broar till en friskare värld.

Under det en timme långa webbinariet får du lära dig följande:

  • Aktuella användningsområden för språkstöd inom Life Sciences.
  • Hur GenAI i framtiden kan användas för att nå patienter och genomföra klinisk forskning mer effektivt.
  • AI:s begränsningar i den här säkerhetsstyrda branschen och varför mänskliga experter alltid behöver vara involverade i AI-processer.
  • Potentiella flerspråkiga användningsområden som kan vara intressanta för din egen organisation – i dag och i framtiden.
  • Svar på deltagarnas frågor.

Fyll i formuläret för att få tillgång till vårt inspelade webbinarium

Dagens föredragshållare

Paraic O’Donnell

Paraic är Director of Technical Solutions på Lionbridge och leder företagets marknadsstrategi inom Life Sciences. Paraic är en veteran i branschen med över 20 års erfarenhet av språk- och tekniktjänster. Paraic har en utbildning i datalingvistik. Han har ett stort intresse för Life Sciences och bidrar till att möjliggöra positiva patientutfall. Paraic tillför stora ämneskunskaper till rollen och hjälper kunder att lösa deras affärsutmaningar.

Vincent Henderson

Vincent leder Lionbridges produkt- och utvecklingsteam. Han fokuserar på att hitta sätt att använda teknik och AI för att analysera, utvärdera, bearbeta och generera globalt innehåll. Han är särskilt intresserad av de förändringar i produkter och tjänster för innehåll som möjliggjorts av stora språkmodeller.

Share on LinkedIn