VÄLJ SPRÅK:

Cyberspace

Få grepp om tekniskt innehåll

Hur Lionbridge levererar skapande av tekniskt innehåll, översättning och lokalisering 

Vad är tekniskt innehåll?

Om du har monterat ihop möbler, bläddrat igenom bruksanvisningen till din nya bil, använt hjälpfunktionen på en webbplats eller försökt reparera ett trafikflygplan har du tagit del av tekniskt innehåll. Det utgör en avgörande roll i skapandet, distributionen och upprätthållandet av alla produkter, program, sofistikerade plattformar eller komplexa maskiner inom alla branscher, från finans till flyg till konsumentmarknad. Lionbridge är en erfaren partner för all produktion av tekniskt innehåll, översättning och lokalisering.

Vi har byggt långvariga relationer med kunder inom både den privata och offentliga sektorn inom branscher som fordon, flyg, sjöfart och försvar. Lionbridges lösningar för innehållets hela livscykel gör att du kan kommunicera med dina kunder genom kvalitetsinnehåll och en konsekvent varumärkesröst.

”Vi arbetar inte bara med våra kunder för att producera lite innehåll eller dokumentation separat”, säger Phil Kennedy, Director of GES Operations i Europa på Lionbridge. ”Vi samarbetar och jobbar med dem och deras system och strategier för innehåll i en smart och smidigt levererad process.”

Läs mer nedan om hur Lionbridges experter skapar, översätter och levererar högkvalitativt innehåll inom olika branscher och medietyper.

A man typing on a keyboard

1. Marknadsföring och försäljning: Leverera en kundupplevelse i toppklass

Tekniskt innehåll och kundupplevelse går hand i hand, eftersom konsumenterna förväntar sig att tekniskt innehåll ska vara lättillgängligt och tillgängligt på flera plattformar. Även om teknisk dokumentation ofta beskriver komplicerade processer måste den vara tydlig så att slutanvändaren förstår innehållet. Marknadsföringsexperter förlitar sig på teknisk dokumentation när de skapar kampanjer, faktablad, lösningsöversikter, multimedia och annat innehåll. Ett företag kan säkra framtida försäljning och skapa effektiva marknadsföringskampanjer genom att ge en riktigt bra kundupplevelse via enastående teknisk dokumentation. Lionbridges experter skapar avancerad teknisk dokumentation med 3D-animering och en mediestrategi för att göra din dokumentation levande.

Se hur det fungerar:

En ledande flygplanstillverkare ville förbättra användarupplevelsen för sina tekniska manualer och göra dokumentationen mer användbar. Lösningen som Lionbridge levererade innebar att skapa nya förfaranden för text, färgillustrationer och 3D-animerade procedurer för att förbättra tydligheten och tillgängligheten i deras tekniska manualer. Kunden fick positiv feedback från undersökningar och kunder, vilket fick dem att utveckla fler nya program. Den innovativa 3D-dokumentationen för komplexa procedurer mottogs särskilt väl.

2. Teknik: En digital framtid

Teknisk dokumentation är grunden för många branscher, från flyg till sjöfart till försvar och så vidare. Tekniker förlitar sig på uppdaterat tekniskt innehåll för underhåll och reparationer på avancerade plattformar, system och maskiner. Innehållet presenteras i allt större utsträckning som digitalt tekniskt innehåll med multimedia, 3D-procedurer och videoinnehåll. AI har blivit en viktig del i teknikens framtid och gör att många fler uppgifter kan utföras på distans med autonoma fordon, undervattensfarkoster och ytfartyg.

Se hur det fungerar:

Lionbridge är stolta över att kunna leverera kompletta uppsättningar med manualer och tusentals sidor med dokumentation för de olika nivåerna av systemunderhåll för våra kunder inom försvar och flyg. Vi arbetar direkt med tillverkare och använder design-, bygg- och digitala data för att skapa mycket komplexa och reglerade tekniska manualer i hela världen.

Circuit board

3. Slutanvändare: Skapa lättfattliga instruktioner

Några av de vanligaste konsumenterna av tekniskt innehåll är slutanvändare via snabbstartsguider eller installationsinstruktioner, eller via daglig användning av webbplatser och artiklar online. Eftersom slutanvändarna kanske inte har specialistutbildning för en produkt, måste den tekniska dokumentationen vara tydlig, tillgänglig och användarvänlig. Lionbridge levererar teknisk dokumentation som stöd för både slutanvändare och supporttjänster. Detta omfattar dokumentation som är skräddarsydd för digitala miljöer och onlinemiljöer, som omfattar konsumentinriktad programvara, animationer, AR, VR och multimedia.

Se hur det fungerar:

Vi skapar integrerade reservdelskataloger för en ledande elverktygstillverkare med illustrationer av verktygens alla delar. Dessa vägledningar används både av konsumenter som kanske vill köpa en reservdel och laga sin maskin själva, och av servicetekniker som behöver kunna köpa reservdelar och montera dem för att få tillbaka maskinerna i tjänst.

4. Utvecklare: Fastställa en standard

Teknisk dokumentation är mycket mer än bara tryckt material för fysiska system och spelar en viktig roll i utvecklingen av programvara. Lionbridge hjälper kunder att skapa API-dokumentation, vilket säkerställer tydlighet och innehåll av hög kvalitet för användare och utvecklare. Lionbridge samarbetar med och ger råd till våra kunder för att förbättra processer, standarder och specifikationer, där vi inriktar oss på återanvändning av data, effektivitetsvinster och att leverera en produkt som är bäst i klassen.

Se hur det fungerar:

Ett stort finansinstitut oroade sig över kvaliteten och användbarheten när det gällde deras tekniska dokumentation för API:er (application programming interface), som inte gav tillräckligt med information till slutanvändaren. Lionbridge arbetade med finansinstitutet för att skapa en standardiserad process och stil för API-dokumentation i alla kundens affärsenheter, vilket skapade ett kontinuerligt tema och gjorde innehållet mer enhetligt. Den förbättrade API-dokumentation som Lionbridge skapade gjorde det möjligt för programutvecklarna att välja rätt API för sina system och förstå hur de skulle koda API:n i programvaran. Sedan dess har vår kund utökat projektet så att det omfattar flera interna team, vilket understryker dess framgång.

A man typing on a laptop

Sammanfattning

När avancerade plattformar och system inom flyg, sjöfart, fordon och försvar ständigt utvecklas och tekniska framsteg görs inom programvara, telekommunikation, finans och konsumentprodukter, kan företag uppleva att det är svårt att hålla jämna steg med de senaste kraven på innehåll, publikationsformat och specifikationer. Lionbridges heltäckande lösning för innehållets hela livscykel gör det skalbart och kostnadseffektivt att skapa teknisk dokumentation. Vår erfarenhet inom olika marknader och branscher och vår medvetenhet om ny teknik på frammarsch hjälper oss att ge kunderna råd om de bästa metoderna. Att samarbeta med en erfaren leverantör av språktjänster (LSP) som Lionbridge gör det enkelt att skapa, översätta och lokalisera tekniskt innehåll. Lionbridge förkortar leveranstiderna och kostnaderna samtidigt som vi levererar teknisk dokumentation av högsta kvalitet.

Hör av dig

Kontakta Lionbridge i dag.

linkedin sharing button
  • #technology
  • #blog_posts
  • #content_creation

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge