VÄLJ SPRÅK:

En bransch i förändring: Lyssna på patienterna under en pandemi

Hur sociala medier ger kunskap för kliniska utvärderingar

Det här är tionde delen i Lionbridges artikelserie om en bransch i förändring, med kommentarer från Life Sciences-experter om hur följderna av COVID-19-krisen påverkar branschen.

Inom hela läkemedelsindustrin ser vi en snabb förändring i hur prövningar genomförs, när vi rör oss mot en mer virtuell modell. Dessa förändringar har ändrats från frivilliga till obligatoriska för att kunna minska förseningarna i genomförandet av kliniska prövningar och upprätthålla en positiv drivkraft under COVID-19. Övergången mot att genomföra kliniska prövningar på distans pågår redan i branschen. En undersökning som nyligen genomfördes under ett webbinarium som 4G Clinical var värd för, visade att 90 procent av deltagarna antingen höll på att anpassa sina nuvarande prövningsprotokoll för att kunna använda virtuella eller hybridmodeller för att genomföra prövningarna eller planerade för att framtida kliniska undersökningar skulle kunna administreras på distans.

Och även om denna övergång kräver avancerad samordning mellan flera parter hos sponsorn, CRO-företaget och prövningsställena, verkar den också ha ett brett stöd bland de frivilliga forskningspersonerna. En undersökning av prövningsdeltagare som genomfördes av Clinical Leader fann att 61 procent av deltagarna är öppna för att använda lösningar för telemedicin som en del av övervakningen.

Tekniken som möjliggör prövningar på distans är inte ny. Lösningar för telemedicin, program för e-utbildning, leverans direkt till patienten (DTP), kroppsnära enheter, flerkanalskommunikation – har funnits tillgängliga i många år. Skillnaden är att den nuvarande situationen kräver att de sätts ihop till ett lösningspaket som stödjer genomförandet av kliniska prövningar på distans.

Hur kan prövningsställena kommunicera med forskningspersonerna?

Sponsorerna är inriktade på hur man kan övervaka den extra kommunikation som kommer med de frivilliga forskningspersonerna och hålla dem engagerade medan de deltar i prövningar med begränsad interaktion med personalen på plats. Multinationella prövningar i sena stadier pågår ofta längre än sex månader eller ett år, särskilt när det ingår en säkerhetsuppföljning för att generera nödvändiga kliniska data. För sådana centrala prövningar är det avgörande för andelen patienter som fullföljer prövningen och för minskningen av bortfall under prövningens genomförande.

Lösningar för telemedicin fungerar bra för uppföljningsmöten såsom patientövervakningsbesök och besök som inte kräver intervention eller prövningsbedömningar på plats. Genomförande av virtuella prövningar kan också fungera för patientrapporterade resultat eller instruktioner om hur man själv administrerar experimentella läkemedel eller genomför tester hemma för vissa förfaranden som inte kräver intervention av läkare. Men hur håller läkemedelssponsorer öronen öppna för samtal som kan förekomma i icke-modererade kanaler? En del av svaret är att bevakning av sociala medier.

Vad innebär bevakning av sociala medier?

Bevakning av sociala medier innebär att man utnyttjar flera teknikelement för att sponsorer ska kunna undersöka offentliga forum som sociala medier, bloggar och chattrum för att bedöma patienternas attityder och känsla, oavsett språk eller medium. Förfarandet låter CRO-företag, sponsorer och forskare ”avlyssna” patienternas reaktioner – fysiska, känslomässiga och psykiska – på prövningarna i realtid. Den avslappnade samtalsstilen på plattformar för sociala medier och (ibland) i offentliga miljöer kan avslöja information som en patient kanske inte anser relevant – eller kommer ihåg – när hon eller han kommunicerar med prövningspersonalen. Med bearbetning av naturligt språk och analys av attityder kan bevakningsprogram för sociala medier välja ut fraser för granskning som kan innehålla användbar information, inklusive negativa effekter.

Är sociala medier en viktig tillgång?

Även om modellen för prövning på distans förlitar sig på patientens noggrannhet när det gäller att hålla koll på besök via lösningar för telemedicin och patientdagböcker, är verkligheten den att under perioder med social distansering och restriktioner när det gäller resor är användningen av sociala medier särskilt framträdande i människors vardagsliv. Forskningspersoner är inget undantag.

Det är vanligt att människor använder sociala medier för att kommunicera med vänner och familj för att diskutera framsteg, negativa effekter och helhetsupplevelsen av själva prövningsförfarandet. Enligt Statista närmar sig genomslaget av sociala medier 50 procent och tillväxten av ”mobile first”-marknader skapar grogrund för ökad användning av sociala medier. Bara i USA använder omkring 70 procent av de vuxna sociala medier, definierat som antingen offentliga eller privata profiler och inlägg.

Genom bevakning av sociala medier kan sponsorerna utnyttja en rik källa till patienternas attityder, allt delat offentligt men i obevakade inställningar, och jämföra deltagarnas feedback om behandlingen, jämförbara läkemedel, sponsorn och prövningen i sig, både kvalitativt och kvantitativt. Bevakning av sociala medier är en viktig teknik som bidrar till att sluta kretsloppet för deltagarnas kommunikation och säkerställa att sponsorn hör all nödvändig input från deltagarna, även när en studie genomförs på distans.

Lionbridges Life Sciences-team kan förbättra din kontroll av det kliniska prövningsförfarandet genom att erbjuda både bevakning av sociala medier och ett flertal olika tjänster inom hela prövningslivscykeln. Kontakta oss för att ta reda på mer.

linkedin sharing button
  • #regulated_translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Mark Aiello
FÖRFATTARE
Mark Aiello