VÄLJ SPRÅK:

Multiple test tubes

Fallstudie om kliniska utfallsbedömningar: Så hjälpte Lionbridge ett företag inom kliniska e-lösningar att effektivisera arbetet med en tvåspråkig klinisk prövning

Tack vare sin expertis inom lokalisering och licensiering av kliniska utfallsbedömningar (COA) kunde Lionbridge tillhandahålla heltäckande tjänster

Nå fler potentiella deltagare i kliniska prövningar genom lokalisering

Hur kan du effektivisera licensierings- och översättningsprocessen för en tvåspråkig klinisk prövning med flera kliniska utfallsbedömningar (COA)? Ett ledande företag inom kliniska e-lösningar samarbetade med Lionbridge för att lösa utmaningen. 

I lösningen ingick samarbete mellan Lionbridges licensierings- och lokaliseringsteam för att ta fram skräddarsydda tjänster som understödde genomförandet av kliniska utfallsbedömningar i den kliniska prövningen.

Lionbridge besitter kompetens inom både licensiering och lokalisering och kunde därför tillhandahålla en heltäckande tjänst där det även ingick att erhålla licenser för fyra kliniska utfallsbedömningar och översätta dem till spanska i tillämpliga fall. Genom att redan på förhand identifiera potentiella problem och presentera lösningar på ett tidigt stadium, såg Lionbridge till att processen flöt på smidigt och effektivt och blev klar i tid.

Läs fallstudien för att få veta mer om hur Lionbridge lyckades med den här imponerande bedriften.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #regulated_translation_localization
  • #case_studies
  • #life_sciences