VÄLJ SPRÅK:

En ny standard för snabb och agil flerspråkig publicering med DuPont

Lionbridge vet vad som krävs när en företagsjätte som DuPont behöver strukturera och designa om sin globala webbplats. Konnektorer, som verktyget för Adobe Experience Manager, i kombination med lång erfarenhet av projekthantering och ämnesexpertis, ger en effektiv och automatiserad process för att förbättra kommunikationen med våra kunders kunder. 

Läs fallstudien om du vill veta mer om hur Lionbridge hjälpte DuPont att stärka sin lokala närvaro utan att kompromissa med det globala varumärket.

linkedin sharing button
  • #case_studies
  • #life_sciences
  • #translation_localization

Lionbridge Life Sciences
AUTHOR
Lionbridge Life Sciences