VÄLJ SPRÅK:

Person typing on a keyboard with icons as an overlay

Skapa och utvärdera flerspråkigt innehåll genererat av AI

Undersökning av AI:s förmåga att skapa innehåll

Det här är den första delen av två i Lionbridges serie om GenAI-innehåll, där vi ser hur GenAI kan användas för att skapa och optimera flerspråkigt innehåll. Du hittar en länk till del två här.

I teorin kan generativ AI skapa och optimera innehåll så att det blir intressant och ger bra SEO-resultat. Ibland kan resultatet till och med bli bättre än det som skapas av en människa. Till exempel har vårt team sett att GenAI-verktyg ibland är bättre på att skriva och översätta inom strikta teckenbegränsningar. Men kan AI-genererat innehåll verkligen infria de här löftena om en teknik för att skapa och optimera innehåll? Kan den skapa och optimera innehåll på andra språk än engelska? Lionbridges experter på AI-genererat innehåll ska undersöka de här frågorna med hjälp av fyra AI-verktyg för skapande av innehåll som optimerar innehåll på tyska.

Läs mer om vår arbetsmetod här.

AI-genererat innehåll för nya språk

I det här experimentet tar vi upp tre specifika användningsområden som är vanliga vid digital marknadsföring.

1. Optimera befintliga sidor på tyska: Som vi nämnde ovan kommer vi att fokusera på tyska webbsidor i det här fallet. För att digital marknadsföring ska bli mer effektiv bör man helst översätta och optimera befintligt innehåll på nya språk. (Professionella översättningsföretag kan hjälpa till med detta genom tjänster för webbplatslokalisering.) Genom att lokalisera innehåll kan en organisation nå nya marknader.

Efter lokalisering är det viktigt att se till att sidan fungerar. Numera kan AI-genererat innehåll vara en del i den här processen. I vårt experiment undersöker vi om AI-optimerade tyska versioner av webbsidor fungerar genom att

 • hamna högt på sökmotorernas resultatlistor

 • locka besökare via organiska sökningar

 • ger hög konverteringsfrekvens om betalannonser leder till dem

 • är engagerande för besökare när en serie inlägg i sociala medier gör reklam för sidan.

2. Ge gamla inlägg längre livslängd: Digital marknadsförings blir alltid bättre om webbsidor fungerar och kan fortsätta ge resultat. Vi ska ta reda på om vi kan använda en AI-innehållsgenerator för att

 • lägga till ny H2-text

 • lägga till ett eller två stycken med ny information, nya trender eller framsteg eller frågor på ämnet

 • ta bort gammal information och gamla datum

3. Skapa nytt innehåll baserat på befintligt innehåll: Det fungerar särskilt bra att skapa nytt innehåll på andra språk baserat på effektivt, befintligt innehåll. I det här experimentet ska vi använda AI för att generera en landningssida för en produkt eller tjänst baserat på befintlig text om produkten eller tjänsten.

En person skriver på en dator för att skapa innehåll

Vägledande frågor och verktyg för att utvärdera AI-genererat innehåll

I experimentet tänker vi använda fyra verktyg: Amazon Bedrock, ChatGPT, Bard och Llama (Metas generativ AI-verktyg). Följande kriterier är vägledande för det AI-innehåll vi ska generera:

 • Hur bra är verktygen på att utföra en nyckelordsundersökning?

 • Hur bra är verktygen på att generera frågor till innehållet?

 • Hur bra är verktygen på att generera vinklar till artiklarna?

 • Hur bra är verktygen på att besvara de frågor de har genererat?

Metodik

Vår arbetsmetod omfattar följande nio steg:

1. Skapa och använda prompter för de fyra ovannämnda generativ AI-verktygen på tyska. Lägga till språk för att se till att verktygen inte ”hallucinerar” eller lämnar felaktig information i sina resultat.

2. Låta prompttekniker granska prompter för att bedöma om de är effektiva.

3. Be de fyra generativ AI-verktygen utföra en nyckelordsundersökning och generera frågor som kan driva skapande av innehåll.

4. Granska svaren och välja ut de bästa resultaten.

5. Skapa prompttyper (på engelska). Använda dem för att be GenAI-verktygen besvara de valda frågorna som experter. Lägga till ett krav i prompterna om att verktyget aldrig ska gissa svaren (vilket minskar hallucinationer).

6. Använda våra egna lokaliseringstjänster för att lokalisera prompterna till tyska. Därefter låta någon med tyska som modersmål granska prompterna.

7. Köra både de engelska och tyska promptuppsättningarna i vart och ett av de fyra verktygen.

8. Be en panel med tyska som modersmål (inklusive marknads- och språkspecialister) granska det AI-genererade innehållet. De bör undersöka hur engagerande innehållet är och hur effektiva eventuella SEO-texter är. Göra granskningen ”blind” genom att inte visa eller säga vilket verktyg som har skapat vilket innehåll.

9. Jämföra bedömningarna av innehållet verktyg för verktyg. Resultaten kommer att visa vilket verktyg som är bättre på vilka uppgifter, bland annat skapande av innehåll, att producera sökord och frågor samt SEO-värdet hos innehållet, sökord osv.

Många dataströmmar

Vill du se hur det gick?

Håll utkik efter vår kommande grundliga fallstudie med resultaten från experimentet.

Kontakta oss

Se hur Lionbridges tjänster för skapande av innehåll kan hjälpa din organisation. Behöver du hjälp med att optimera innehållet på din webbplats? Vi använder oss av mänskliga granskare och innovativ generativ AI-teknik för att skapa skräddarsydda översättningslösningar. Du kan lita på oss – vi har nämligen flera decenniers erfarenhet av att utveckla språktjänster. Hör av dig i dag.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Samantha Keefe och Sandra Wendland, Senior Manager, Global Digital Marketing, och Brendan Walsh, Global Technical Search Operations
 • #content_creation
 • #translation_localization
 • #content_transformation
 • #ai
 • #generative-ai
 • #blog_posts