VÄLJ SPRÅK:

An array of lights

Varför ska du lokalisera videoinnehåll?

Genom att lokalisera videor kan du få ut mesta möjliga av dina videotillgångar och få bättre kontakt med dina målgrupper.

Effektiv produktionsteknik som får din video att imponera

Om du är som de flesta marknadsförare använder du video för att engagera målgrupper och öka försäljningen. Av goda skäl. Videor har stor effekt på kunder. Så hur gör du för att få ut mesta möjliga av ditt innehåll? Svaret är videolokalisering. Produktionsteknik som röstpålägg, transkribering och undertexter på lokala språk hjälper dig att fördjupa kontakten med målgrupperna och nå människor du annars hade missat.

Läs infografiken för att lära dig mer om hur videolokalisering kan hjälpa dig att

  • göra ditt videoinnehåll mer tillgängligt
  • skapa mer engagerande upplevelser
  • bli global.

Video har blivit ett av de viktigaste sätten att kommunicera. Och det finns goda skäl till det. Över 73 procent av alla användare skulle hellre titta på en kort video än läsa en artikel. Den här uppfattningen är en dramatisk förändring jämfört med vad vi kunde se för bara några år sedan och har väckt företagens intresse för att anamma videon som verktyg.

För att lyckas på en föränderlig marknad där kunderna allt oftare förväntar sig personlig kommunikation från varumärken, måste företag inse att videoinnehåll är en viktig, strategisk tillgång som kräver investeringar och en genomtänkt strategi.

Lionbridges videolokaliseringstjänster hjälper dig att maximera värdet av ditt videoinnehåll genom att göra det tillgängligt för en större publik.

A circuit board

Varför bör du investera i ditt videoinnehåll?

Videoinnehåll har blivit ett allt viktigare marknadsföringsverktyg som tilltalar kunderna.

88 %

Kunder som säger att video lockade dem att köpa en produkt eller tjänst

81 %

Marknadsförare som säger att video hjälpt dem att öka försäljningen

73 %

Användare som hellre skulle titta på en video än läsa en artikel

Hur kan du höja värdet på dina videotillgångar?

Videolokalisering är ett otroligt effektivt sätt att maximera din investering i video. Lokalisering höjer värdet tack vare att videon kan förstås av målgrupper som pratar olika språk och genom att tittare får möjlighet att se videon utan ljud.

Vad är videolokaliseringstjänster?

Videolokaliseringstjänster kan delas in i tre kategorier:

Transkribering

Ger tittare möjlighet att se en skriftlig version av det som sägs på skärmen. Transkriberingen är på videons originalspråk.

Undertextning och textning

Ger tittare möjlighet att se en skriftlig version av det som sägs på skärmen. Texten är på tittarens modersmål, eftersom översättning av transkriberingen till andra språk ingår i tjänsten. Resultatet är ökad tillgänglighet.

Röstpålägg och dubbning

Ger tittare möjlighet att höra videons ljud på sitt modersmål. Människor som pratar andra språk kan få bästa möjliga upplevelse med den här tjänsten.

A person recording a performance on a video camera

Vilka fördelar finns det med videolokalisering?

Genom att komplettera din video med transkribering, undertextning på flera språk och röstpålägg kan du

Utöka videons räckvidd

Genom att transkribera din video och lägga till undertextning på flera språk kan du nå målgrupper som du annars hade missat. Över 92 procent av alla användare ser videor utan ljud. Om du lägger till transkribering kan de uppleva din video även när det är omöjligt eller olämpligt att spela upp ljud, till exempel när de pendlar.

Göra ditt videoinnehåll mer tillgängligt

Om du transkriberar ditt videoinnehåll kan även personer med hörselnedsättning uppleva det. Det här är en stor målgrupp som växer snabbt. Mer än 2 procent av världens befolkning har en måttlig till allvarlig hörselnedsättning. Det uppskattas att 217 miljoner människor i Nord- och Sydamerika har upplevt en hörselnedsättning. Siffran förväntas stiga till 322 miljoner till år 2050, en ökning med 48 procent.

A woman working at a computer

Bli global

Undertextning på flera språk är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att nå dina globala målgrupper och förbättra sökmotoroptimering på olika språk.

Förbättra avkastningen för ditt innehåll

Om du transkriberar dina videor kan sökmotorer indexera dem. På så sätt kan användare enklare hitta ditt videoinnehåll. Din sökmotoroptimering förbättras. Du kan uppnå samma resultat på flera marknader genom att lägga till undertextning.

Skapa fascinerande och mer autentiska innehållsupplevelser

Genom att använda professionella röstpålägg och dubbning i din video kan du skapa fascinerande och mer övertygande upplevelser till dina målgrupper. Det är särskilt viktigt om du har innehåll med hög synlighet och tittarna förväntar sig röstpålägg eller dubbning på sitt modersmål. Det är något som många tittare förväntar sig av reklamfilmer, filmer och datorspel.

Vill du veta mer?

Kontakta en expert i dag för att få veta hur du kan utnyttja den här produktionstekniken för att maximera värdet på ditt videoinnehåll.

linkedin sharing button
  • #technology
  • #resources
  • #blog_posts
  • #global_marketing

Kajetan Malinowski med Janette Mandell
FÖRFATTARE
Kajetan Malinowski med Janette Mandell