VÄLJ SPRÅK:

Välja rätt LSP för översättning av juridiskt innehåll

4 krav vid bedömning av leverantörer

Av: Kevin Kraus och Sophia Eakins

Yrkesverksamma inom juridiken kan inte nog understryka språkets betydelse i sitt yrke. Advokater använder sin övertalningsförmåga för att argumentera för sina klienters räkning. Deras kommunikationsförmåga kan avgöra om de vinner eller förlorar ett mål. När de juridiska frågorna dessutom involverar flera språk blir kommunikationen mer komplex, vilket gör det nödvändigt att söka externa översättningstjänster för juridiskt innehåll.

Jurister som är verksamma inom en rad olika juridiska inriktningar förlitar sig i allt större utsträckning på leverantörer av språktjänster (LSP) för att få genomarbetade och korrekta översättningar. Certifierade översättningar kan vara avgörande för en rad juridiska dokument, till exempel yrkanden, avtal, handlingar och skrivelser samt för bevis som säkrats vid upptäckten.

Med tanke på hur viktigt språket är i dagens rättssalar behöver juristerna förstklassiga översättningar varje gång. Det krävs noggranna kontroller för att säkerställa att LSP:erna levererar en korrekt slutprodukt i alla lägen. Tänk på dessa fyra faktorer när du ska välja rätt LSP för översättning av juridiskt innehåll:

1.   Djupgående översättningserfarenhet inom juridikområdet


I den juridiska världen kan ett enda felaktigt ord eller uttryck påverka hela utfallet i ett mål. Varje ord måste översättas med eftertänksamhet och noggrannhet. Att förstå den juridiska terminologin är svårt nog på ett språk. Med flera språk blir det ännu mer komplicerat. Vardagliga ord och uttryck kan få en helt ny innebörd när de granskas under den juridiska luppen. Juridiska översättare måste förstå den terminologi som används i olika länder och regionala skillnader som kan påverka den slutliga innebörden i den översatta texten.

I slutänden ska kunderna kunna känna sig säkra på att de inte behöver justera eller omarbeta översatta dokument innan de kan användas i juridiska eller administrativa sammanhang.

2.   Exceptionellt urval av godkända översättare


Myndigheternas standarder för vad som anses som en giltig översättning kan skilja sig avsevärt från land till land. I exempelvis USA måste ett efterfrågat dokument tillhandahållas i ett ”användbart format” enligt regel 34(a) i Federal Rules of Civil Procedure. Det finns dock inga riktlinjer för hur certifierade översättningar ska se ut. Det gör att varje LSP sätter sina egna standarder för vad de anser som ”användbara” certifierade översättningar. Lionbridge hanterar detta problem genom att låta varje certifierad översättning genomgå kvalitetskontroller i flera steg. Utöver det har vi en strikt urvalsprocess för våra juridiska översättare. Vi behöver vara säkra på att de har den juridiska kunskap och kapacitet som krävs för att leverera texter som uppfyller våra höga krav. På så vis kan våra kunder, oavsett var i världen de finns, förlita sig på att korrektheten i översättningarna har kontrollerats upprepade gånger.

Jurister har ett stort ansvar för att lägga fram ett väl underbyggt mål med korrekta bevis och dokument. LSP:er bidrar till att lätta på det ansvaret. Med det sagt kan inte vilken leverantör som helst tillhandahålla översättningstjänster för de korrekta juridiska dokument som dagens jurister behöver.  Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att välja en betrodd LSP.

3.   Kvalitativa översättningstjänster när som helst, var som helst


I viktiga mål räknas varje sekund. Juridiska ombud har strikta tidsramar att förhålla sig till. Om de inte gör det kan det vara katastrofalt för klienten.

Enbart mängden bevis som krävs i komplicerade mål ställer stora krav på tidsfokus. Med effektiva översättningstjänster är det ingen risk att ni missar deadlines för att registrera viktiga bevis. Ju snabbare LSP:en översätter, desto snabbare har juristen tillgång till översättningarna han eller hon behöver för sitt mål. Du kan övervinna utmaningarna med flerspråkiga tvister genom att samarbeta med en leverantör av språktjänster som förstår dina snäva tidsgränser.

I idealfallet kan LSP:n snabbt ta emot och godkänna förfrågningar oavsett när de skickas. Med support dygnet runt kan jurister få hjälp när som helst oavsett var de befinner sig. Denna globala räckvidd är också viktig i mål som är geografiskt begränsade av juridiska skäl eller för klientens diskretion. LSP:er med kontor runt om i världen kan enkelt betjäna kunder som behöver få sina dokument översatta i ett visst land.

4.   Säkerhetsinfrastruktur och rutiner i världsklass

I en allt mer komplex global säkerhetsmiljö står integritet och säkerhet högre på prioriteringslistan än någonsin – särskilt när det handlar om juridiska översättningar. Juristers och advokatbyråers sårbarhet när det gäller datasäkerhet och konfidentialitet är extra känslig. De data de har fått i uppdrag att skydda tillhör deras klienter, som kanske delar med sig av det mest känsliga och upphovsrättsskyddade materialet de har. Särskilda krav på säkerhet kräver stränga rutiner kring kommunikation och filhantering. Efterlevnad av GDPR är av största vikt, liksom stränga rutiner för datahygien och datasäkerhet. En LSP av hög kvalitet har de verktyg och den infrastruktur som krävs för att säkerställa att informationen är skyddad.

LSP:n ska vara medveten om de unika säkerhetskrav som dagens jurister står inför och skräddarsy sina tjänster för att säkerställa att informationen är säker och skyddad under hela översättningsprocessen.

Juridiskt innehåll på flera språk är komplext. Hanteringen av juridiskt innehåll borde inte vara det.

Kontakta en Lionbridge-teammedlem för hjälp dygnet runt.

linkedin sharing button
  • #blog_posts

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins