VÄLJ SPRÅK:

Ta hjälp av de bästa tolkningstjänsterna på din juristbyrå

Välja den perfekta språkpartnern för juridiska tolkningstjänster

När målen sträcker sig över språkliga gränser gör variationerna i språk, lagstiftning och kultur att en redan komplicerad juridisk fråga blir ännu mer komplex.

 

”Juridiska tolkningar måste vara mycket exakta och extremt korrekta. I sådana situationer är det mycket som står på spel”, säger Sioned Jones, global chef för tolkning på Lionbridge Legal.

Valet av juridisk tolk


Denna exakthet och korrekthet gör valet av tolk avgörande för företagets framgång. De bästa leverantörerna av språktjänster kan dra det tunga lasset i denna process åt er. I början av projektet bör leverantören gå igenom i detalj vad din byrå behöver och vill ha ut av tolkningstjänsterna.

 

”Vi fokuserar på detaljerna så mycket som möjligt”, säger Jones. Sedan hittar hon och hennes globala team perfekta matchningar i en grupp med hundratals Lionbridge-tolkar i dussintals länder.

När det är expertkunskaper och erfarenhet som räknas


Vid vittnesmål som inte är av teknisk karaktär kan det räcka med en juridisk tolk med mer generell inriktning. När det däremot handlar om tekniska, vetenskapliga och medicinska frågor väljer Lionbridge bland ett stort antal välutbildade och erfarna specialister. Behöver du en tolk med ingenjörsexamen från franska till tyska för sonderingar i patentlagstiftning? Eller en läkare för en felbehandlingsutredning? Eller en tolk från tamilska till thailändska?

 

Om det mot förmodan inte redan finns en lämplig tolk i Lionbridges pool, rekryterar och utbildar teamet en tolk särskilt för kundens behov, säger Jones.

Lionbridge kräver fem års arbetslivserfarenhet av tolkar, vilket enligt Jones inte alltid är fallet hos andra leverantörer. ”Vissa företag parar ihop erfarna tolkar med nykomlingar i branschen. Detta kan hjälpa nybörjarna att komma igång, men våra kunder behöver tolkar som redan vet hur landet ligger. Vi fokuserar på att rekrytera och behålla community-medlemmar som redan har gedigen erfarenhet, eftersom det är de som mest sannolikt har skaffat sig specialområden.”

Kunderna vill inte bara ha en ”vanlig” tolk, tillägger hon. ”De förtjänar de bästa av de bästa, så att säga.”

Det är därför det sista steget i urvalsprocessen för tolkar hos Lionbridge alltid faller på kunden.

Att tänka på vid valet av tolk


”Du behöver kunna förlita dig på tolkens färdigheter”, säger Jones. Hon uppmuntrar kunderna till Lionbridge Legal att prata med de handplockade tolkarna innan de gör sitt slutgiltiga val. Det hjälper både tolkar och kunder att se om de matchar varandra och att logistiken fungerar, vilket är särskilt viktigt inom ett område som är känt för långa och ibland udda arbetstider.

 

Byråerna behöver också bestämma vilken typ av tolkning de behöver: simultan eller konsekutiv. Det förstnämnda kallas ibland FN-tolkning och innebär att tolken talar samtidigt som talaren med en kort fördröjning. Den här modellen kräver två tolkar för att fungera optimalt eftersom det är så intensivt. Det går också snabbast eftersom åhörarna endast hör ett enda uttalande. Detta är en av anledningarna till att simultantolkning är att föredra för stora grupper utan tidsmarginaler.

Vid konsekutivtolkning flödar samtalet naturligt och tolken talar endast efter att talaren har talat klart. Det här formatet fungerar bättre i mindre grupper, till exempel vid vittnesmål. Det gör också att deltagarna i samtalet kan observera de icke-verbala aspekterna, som kroppsspråket, i motpartens kommunikation, vilket kan ge en bättre helhetskänsla.

Snabba upp processen

Även om juridiska frågor ofta är väldigt komplexa och krävande behöver det tack och lov inte vara så tidskrävande att hitta rätt tolk.

Arbetet som dessa tolkar gör är lika varierande som språkkombinationerna. Läs mer om tolkning eller kontakta en expert på Lionbridge Legal om du vill veta mer om hur din byrå kan dra nytta av ett dedikerat team med tolkar.

linkedin sharing button
  • #blog_posts

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan