Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Viktiga fakta
Ledarskap
Insikter
Nyheter
Trust Center

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Smaⁱrt Data™

Språkliga data av hög kvalitet för enastående översättningar.

Insamlade data från professionella översättningsjobb. Alla ämnesområden. Alla språk.


Data som levererar intelligens till Lainguage Cloud™.

AI kan aldrig bli mer effektiv än de data som tränar den. Lionbridge har de allra bästa. Vi använder vår enorma samling av förstklassiga, insamlade data för att träna vår lingvistiska AI och ge bränsle till Lainguage Cloud. Smairt Data ser till att varje del av innehållet leds till rätt arbetsflöde, hittar rätt översättare till varje text, upptäcker problem och fel och driver våra CAT-verktyg (computer-assisted translation). Smairt Data är med dig under varje steg på innehållsresan och höjer precisionen i Lainguage Cloud-automatiseringar. 

Smaⁱrt Data™

Smaⁱrt Data: Skillnaden med Lionbridge

Smairt Data är resultatet av över två decenniers insamling av språkdata. Vi har sorterat och märkt data för att skapa ett enhetligt, centraliserat och flerspråkigt datalager. 

Lionbridge har samlat interna data och inhämtat data från förstklassiga översättningar. Vi använder inte material av låg kvalitet, användargenererat eller skrapat innehåll. Genom den här metoden undviker vi att segmentera fel och andra problem. 

Vi förlitar oss helt och hållet på stora volymer korrekta språkdata av hög kvalitet, som är med dig under varje steg av innehållsresan. 

Den bästa flerspråkiga datauppsättningen i branschen

Vi har byggt upp vår datauppsättning ända sedan vi grundades för 25 år sedan. Under den här tiden har vi samlat ett av världens största lager av tvåspråkiga datavolymer. Det består av förstklassiga datauppsättningar med översättningar i 2 000 språkkombinationer. Datalagret innehåller viktiga delar till översättningar och lokaliseringar.

Översättningsminnen

500 000 tvåspråkiga översättningsminnen på alla språk och inom alla ämnesområden och branscher

Ord

Över 40 miljarder ord och 4 miljarder meningar med översättningar av hög kvalitet inom dussintals domäner och specialområden

Språk

350 språk och fler än 2 000 språkkombinationer, vilket gör Smairt Data till ett av branschens mest omfattande datalager

Metadata

Fyra typer av metadata som ordnas och märks för att höja hastigheten och effektiviteten hos Lionbridge Lainguage Cloud

Dataskydd och din språktjänstleverantör

Hur hanterar din LSP dina data? Vad händer med dina data när din LSP är klar med jobbet? Har din LSP ett integritetsprogram som utvärderas kontinuerligt? Det är hög tid att ta reda på det. Vi tar datasäkerhet och sekretess på största allvar och gör vårt yttersta för att skydda dina data.

Metadata som ger bränsle till Smairt Data

Smairt Data drivs av två saker – ett enormt lager med språkliga data av hög kvalitet och relevanta metadata. Lionbridge samlar in fyra typer av metadata för att göra Smairt Data ännu mer användbara. 

Innehållsdata

Med hjälp av data om innehållets allmänna egenskaper som ämnesområde, typ av språk, komplexitet, kvalitet och vanliga problem kan vi profilera inkommande innehåll och förstå det bättre redan när lokaliseringsarbetet inleds. 

Traⁱnslation Community™-data

Data om översättarens kompetens är väldigt viktig för att Lainguage Cloud ska kunna matcha rätt innehåll med rätt översättare. Vi använder omfattande data från översättarprofiler, kvalitetsbedömningar och information om översättares erfarenhet, färdigheter, specialiseringar, hastighet och andel leveranser i tid för att tilldela uppdrag. Vi gör vårt bästa för att hjälpa översättare att lyckas i sitt arbete. Vi förser dem med varierande och engagerande jobb, så att de kontinuerligt kan utveckla sina färdigheter.

Orderdata

Med hjälp av data om projektverksamheten kan vi bättre förstå arbetets natur och förbättra hur Lainguage Cloud fungerar. 

Allmänna data

Data om språkregler, allmän språkinformation, ordlistor och termer hjälper oss att förstå språken bättre. På så sätt kan översättare leverera mer korrekta översättningar när språket utvecklas. 

Vanliga frågor

Har du fortfarande frågor om Smaⁱrt Data? Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna från våra kunder.

Se AI och lokalisering med nya ögon

Varför lägger Lionbridge till ”ai” i utvalda ord? Det gör vi för att lyfta fram hur stor roll artificiell intelligens (AI) spelar under hela översättnings- och lokaliseringsprocessen.

Vad är Smairt?

Kombinationen av smart och AI visar på utvecklingen av en smidig lokaliseringsprocess i takt med att AI lär sig och bidrar till att processen förbättras med tiden.

Vad är Lainguage?

Kombinationen av language (språk) och AI betonar hur viktig lingvistisk AI är för att lyckas på en digitaliserad marknad genom att snabba på produktionen av innehåll, höja kvaliteten och göra innehållet mer effektivt på fler språk. 

Vad är Trainslation?

Kombinationen av translation (översättning) och AI är en referens till den synergieffekt som skapas när AI kompletterar det arbete som utförs av skickliga översättare. På så sätt får företag möjlighet att hantera mer innehåll och låta verksamheten växa.

Kontakta oss