Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Viktiga fakta
Ledarskap
Insikter
Nyheter
Trust Center

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Lionbridge Laⁱnguage Cloud™: ett bättre sätt att flytta innehåll

Anslut innehåll smidigt till marknadens mest sofistikerade lokaliseringsplattform. 

Aldrig mer klippa och klistra. Inga fler manuella överföringar.


Använd anslutningsfunktioner med överföringsteknik för att problemfritt överföra innehåll till Lionbridge Lainguage Cloud, oavsett var det finns i organisationen.

För att lyckas på dagens digitaliserade marknad behöver företagsledare kunna kommunicera snabbt med sina globala målgrupper. Förmågan att skapa, lokalisera och leverera innehåll och digitala upplevelser i olika digitala kanaler med hjälp av digital teknik, på flera språk och alla marknader är avgörande för deras framgång.

Lionbridge Lainguage Cloud använder flera anslutningstekniker för att du enkelt ska kunna leverera ditt innehåll till lokaliseringsarbetsflöden, översättare och ämnesexperter, oavsett var det är lagrat. Du kan snabbt och smidigt ansluta till Lionbridge Lainguage Cloud, oavsett om du använder ett av marknadens ledande innehållshanteringssystem (CMS), system för produktinformationshantering (PIM), specialiserade arbetsflödessystem för reglerade branscher eller molnlagringssystem.

Företag som använder egna eller specialiserade system kan också snabbt integrera dem med Lionbridges universum av språktjänster via en av våra robusta konnektorer, API:er för multimedieinnehåll eller anpassade integreringar.

Connectivity

Integreringsmetoder för automatisering med Lionbridge Laⁱnguage Cloud


Tidigare var det svårt att hämta innehåll från CMS-, DAM- och PIM-system. Man tvingades ägna timmar åt att kopiera och klistra in text och exportera innehållet manuellt. Och det blev aldrig riktigt som man tänkt sig. När innehåll extraherades manuellt från olika system och konverterades till mer lokaliseringsanpassade format uppstod ofta förseningar och fel, vilket kunde leda till högre kostnader. Den tiden är förbi.

Lionbridge Lainguage Cloud hjälper dig att smidigt flytta innehåll från företagets egna miljöer, omvandla det och enkelt skicka tillbaka det till det ursprungliga systemet. Det finns flera sätt för dig att skapa en anslutning. Låt oss hjälpa dig att ordna det, så att du kan börja lokalisera allt.

Konnektorer

Lionbridges konnektorer erbjuder ett enkelt sätt att integrera Lionbridge i din egen arbetsmiljö. Du kan integrera ledande CMS-, DAM- och PIM-system, molnlagringssystem och arbetsflödessystem för särskilt innehåll för reglerade branscher (Relativity®, Veeva) med Lionbridge Lainguage Cloud.

API för Lainguage Cloud

Med vårt robusta API kan du ansluta din egen app eller arbetsmiljö till Lionbridge Lainguage Cloud. På så sätt får du tillgång till ett stort utbud av lokaliserings- och översättningstjänster och dedikerade tjänster utan kostsam integrering till oflexibla tredjepartssystem.

API för Smairt MT

Med vårt kommunikations-API kan du integrera direkt med vår Smairt MTTM -lösning, som fungerar utmärkt i alla kund- och supportsystem. Du kan smidigt få realtidsöversättningar vid liveinteraktion med kunderna, eftersom vi förstår att kommunikationen måste vara omedelbar, oavsett vilket språk kunden talar. Pandemin har lyft fram hur viktigt det är att erbjuda förstklassiga upplevelser för en global arbetsstyrka. Vårt API för realtidskommunikation möjliggör och understöder dessa upplevelser. Få en konkurrensfördel när du ska rekrytera och behålla din globala arbetsstyrka genom att interagera med dem på deras språk och villkor. 

Lainguage Cloud-portalen

Med hjälp av Lainguage Cloud -portalen kan du översätta ett textstycke eller delar av en fil. Du kan ge team eller avdelningar åtkomst till portalen och hantera lokaliseringsutgifter. Möjliggör helt automatiserade arbetsflöden eller använd våra funktioner för granskning och godkännande för att hantera vad som översätts och hur.

API för Smairt Content™

Få tillgång till Smairt Content och utnyttja kraften hos Lionbridges lingvistiska AI inom översättning för att dramatiskt förbättra kvaliteten på ditt innehåll. Med API-integrering kan vår lingvistiska AI hjälpa dig att identifiera och tilldela innehållet viktiga egenskaper och attribut, driva kontinuerliga kvalitetskontroller för att upptäcka fel, automatisera arbetet och mycket mer. 

Robotstyrda automatiserade processer

Med hjälp av Robotic Process Automation (RPA) kan vi extrahera innehåll från alla system genom att simulera användarbeteende. Det här är en praktisk lösning om innehållet är inlåst i ett äldre system eller översättningshanteringssystem (TMS) och det inte finns något sätt att integrera. 

 

Integrering av innehållshanteringssystem: passar det ditt företag?

Dagens företag förväntas lokalisera större volymer innehåll på fler språk och i fler digitala kanaler än någonsin tidigare. Det här trycket kan fresta på våra resurser. Integrering med ett innehållshanteringssystem (CMS) kan vara lösningen. Genom att ansluta direkt till din översättningsleverantör undviker du komplexitet och får ett stadigt grepp om omfattande översättningsprojekt med korta ledtider.

System som stöds

Innehållshanteringssystem

Adobe Experience Manager

Oracle Service Cloud

Drupal

Episerver

Sitefinity

WordPress

e-handelsplattformar 

SAP Hybris

SalesForce Commerce Cloud

Marknadsautomatisering

Oracle Compendium

Oracle Eloqua

Oracle Responsys

Marketo

Hantering av digitala resurser

iBrams

StiboSystems

Kommunikation

Bold360

Bold360ai

ServiceNow

SalesForce Service Cloud

Särskilt innehåll

InRiver

Veevo

Relativity

AuthorIt

Se AI och lokalisering med nya ögon

Varför lägger Lionbridge till ”ai” i utvalda ord? Det gör vi för att lyfta fram hur stor roll artificiell intelligens (AI) spelar under hela översättnings- och lokaliseringsprocessen.

Vad är Smairt?

Kombinationen av smart och AI visar på utvecklingen av en smidig lokaliseringsprocess i takt med att AI lär sig och bidrar till att processen förbättras med tiden.

Vad är Lainguage?

Kombinationen av language (språk) och AI betonar hur viktig lingvistisk AI är för att lyckas på en digitaliserad marknad genom att snabba på produktionen av innehåll, höja kvaliteten och göra innehållet mer effektivt på fler språk. 

Vad är Trainslation?

Kombinationen av translation (översättning) och AI är en referens till den synergieffekt som skapas när AI kompletterar det arbete som utförs av skickliga översättare. På så sätt får företag möjlighet att hantera mer innehåll och låta verksamheten växa.

Kontakta oss