VÄLJ SPRÅK:

User pushing a button on the watch device

Fyra digitala verktyg som hjälper dagens kliniska prövningar

Så påverkas branschen av digitalisering

Den digitala sjukvårdsrevolutionen fortsätter i rasande takt. Stora datamängder gör det enklare att utföra befolkningsstudier i stor skala. Med hjälp av AI och algoritmiska metoder kan man nu upptäcka mönster som den mänskliga hjärnan annars skulle missa. Digitala verktyg gör många branscher effektivare, inklusive hälso- och sjukvården. Nu finns fyra viktiga verktyg som ger oss hopp om att processen för kliniska prövningar kan förenklas och att tillgången för patienter kan bli bättre, oavsett var de befinner sig.

Här tittar vi närmare på fyra digitala verktyg som förenklar processen för kliniska prövningar.

Kroppsnära teknik

Enligt PwC äger nästan hälften av befolkningen i USA en kroppsnära enhet, främst i form av en fitnessklocka. Användningen av kroppsnära teknik i kliniska prövningar har blivit så vanlig att kroppsnära enheter rangordnas av ansvariga för kliniska prövningar baserat på tillgänglighet av data och möjlighet att koppla data till en specifik patient.

Kroppsnära enheter är ett smidigt alternativ till screening innan patienterna registreras i prövningen och för att hålla koll på patientens hälsa och beteenden. Om en studie är beroende av att patienten fyller i en dagbok, förlitar man sig på deltagarens förmåga att fullfölja den uppgiften. Men genom att använda en kroppsnära enhet för att automatiskt samla in data kan deltagarna fortsätta leva precis som vanligt. De behöver inte komma ihåg att aktivt registrera mätningar som puls eller hur länge de har tränat. En annan fördel är att denna automatiska mätningsmetod kan minska prövningsdeltagarens känsla av att vara övervakad. Det kan leda till att deltagarna är mindre benägna att ändra sitt beteende.

Den enorma mängden data som dessa kroppsnära enheter genererar bidrar dessutom till ett av de hetaste verktygen inom hälso- och sjukvården: artificiell intelligens.

AI

Artificiell intelligens, eller AI, kan påverka alla delar av den kliniska prövningsfasen. Till exempel kan algoritmer analysera patientpopulationer och föreslå hälsofaktorer att hålla koll på. De kan testa teoretiska molekyler mot sjukdomsvektorer. Dessutom kan de analysera sannolikheten för att vissa deltagare kommer att slutföra en prövning, utvärdera resultaten från studier och till och med hjälpa till med översättningen av dessa resultat för att sprida dem över hela världen. Enorma mängder data gör detta möjligt. Allt eftersom elektroniska patientjournaler och kroppsnära enheter blir än mer anslutningsbara kan tillämpningen av AI ge varje enskild patient möjlighet att få en mer komplett, personanpassad syn på sin hälsa.

AI hjälper även många av de appar som blir allt viktigare för hanteringen och administreringen av kliniska prövningar.

Appar

Den digitala strategin för vården blir kanske allra tydligast via skärmen på en smartphone. Där kan vi verkligen prata om enkel åtkomst till din hälsa. Du behöver inte längre överföra din medicinska journal via stora dokumentmappar. I stället kan alla dina läkare, med bara några få klick, se din sjukdomshistorik, läsa din receptlista och analysera dina hälsotrender. Tack vare att du kan använda appar var du än är, blir det mycket enklare att få tillgång till matchningar av patient och prövning samt patientrapporterade resultat. Detta gäller särskilt patienter som befinner sig på avlägsna platser, som annars kanske inte skulle kunna delta i kliniska prövningar. Läkemedelsföretag, bioteknikföretag och läkare kan alla kommunicera med patienter och potentiella prövningsdeltagare elektroniskt via appar. Det kan spara tid och pengar på resor och förenkla påminnelser för alla slags prövningsdeltagare.

När patienterna är klara med sina hälsoappar kan de enkelt gå vidare till sociala medier och dela sina upplevelser. Där kan deras öppenhet och nätverk bli en riktig guldgruva för världen kring kliniska prövningar.

Sociala medier

Den anslutbarhet som sociala medier innebär öppnar upp mängder av möjligheter för prövningsrekryterare, särskilt för dem som jobbar med sällsynta sjukdomar. Det är även ett bekvämt medel för att utbilda både prövningsdeltagare och andra patientgrupper. Som plattform för utbildningsinnehåll kan vikten av sociala medier – särskilt för millenniegenerationen – inte förbises. Enligt PwC säger 40 procent av kunderna att innehållet på sociala medier påverkar hur de tar hand om sin hälsa, och 90 procent av personer mellan 18 och 24 år skulle lita på medicinsk information som deras vänner och bekanta delar.

Att spåra konversationer på sociala medier om ett läkemedel eller en prövning kan också ge insikter som patienter inte tänker på att dela med sig av till sina läkare eller prövningsansvariga. Den här typen av bevis från verkliga livet är mycket viktiga för att upprätthålla säkerheten och är ibland ett krav från tillsynsorganisationer. Av denna anledning kan efterlevnadsarbetet kräva att sociala medier säkerhetsövervakas ur ett läkemedelsperspektiv.

Efterlevnad

Med fördelarna från stora datamängder och nya sätt att kommunicera digitalt kommer allt mer strikta efterlevnadskrav. Som tur är kan du hitta en kunnig partner som kan hjälpa dig, så att din kliniska prövning kan dra nytta av den senaste tekniken medan du kan känna dig trygg med att det förblir etiskt och juridiskt korrekt.  Läs mer på Lionbridge Life Sciences.

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan