Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insikter
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Förändring i CRO-kulturen: en ny syn på AI i kliniska prövningar

Hur AI kan förändra miljön för kliniska prövningar

Av Mark Aiello med April Crehan

För att AI verkligen ska kunna förändra miljön för kliniska prövningar behöver både kontraktsforskningsföretag (CRO) och läkemedelsföretag presentera vad de erbjuder på ett nytt sätt. Att anpassa sig efter de ständigt växande användningsområdena för AI påminner mycket om hur det är att anpassa sig efter den konstant ökande biotekniken. De senaste åren har läkemedelsföretag köpt upp små, innovativa företag och tagit del av deras idéer. Genom att inkludera framstegen inom AI i läkemedelsproduktionen kommer utlokalisering och uppmuntring av uppfinningsrikedom möjliggöras.

Vid första anblicken skulle användning av AI och maskininlärning i kliniska prövningar kunna ses som ett hot mot CRO-företag. De erbjuder ofta sitt värde i form av unika kontakter, forskning och kompetens inom datahantering. Men sanningen är att integrering av AI och kliniska prövningar skulle kunna förbättra det värdet. I framtiden skulle användandet av AI kunna bli en av de främsta säljfördelarna för CRO-företag. En effektiv utveckling av AI inom läkemedelsbranschen visar på förmågan att vara nyskapande samtidigt som man erbjuder de mer traditionella fördelarna.

AI för CRO-företag


Tillämpningar av AI kan underlätta CRO-företagens viktiga arbete och göra det mer effektivt. Har du tillgång till ett stort patientnätverk? AI kan hjälpa dig att hitta nålen i höstacken genom att identifiera patienter med rätt diagnos, ålder, ursprung, plats och till och med familjeanamnes. Känner du till så många studiecenter att du redan kommer på tre stycken relevanta innan du har läst klart studiens titel? Använd AI för att bedöma vilken klinik som är billigast, snabbast och mest framgångsrik. Kan du samla stora mängder data från kroppsnära enheter och patientinstallerade appar för att utvidga din räckvidd? Använd AI för att analysera datan och presentera tidiga resultat.

Processintegrering


CRO-företag som vill klara sig och lyckas i dagsläget behöver göra läkemedelsutveckling med AI till en del av sitt dagliga arbetsflöde.

Att underlätta användandet av nya AI-system kräver förståelse för rollen AI spelar i CRO-processen. Som jag nämnt i ett tidigare inlägg är det okända skrämmande. Påminn kollegor inom kliniska prövningar att AI inte kan ersätta dem. Tvärtom så är AI skapat för att göra deras jobb snabbare och enklare. Företag som är tillräckligt flexibla för att anpassa sig till AI-utvecklingen kommer leda området för kliniska prövningar på ett sätt som hela tiden förbättrar det. De som använder AI-lösningar kommer att förbättra sin produktivitet för kunderna. Det här kommer i sin tur öka affärerna, vilket kommer ge en ännu större mängd datapunkter att använda för att finjustera AI-processerna.

AI i första hand

Med utbildning och transparens, genom riktlinjer och tillsyn, och inte minst hårt arbete kan området för kliniska prövningar gå från ”Hur använder jag AI?” till ”Hur kunde jag någonsin leva utan det?”.

Ett arbetssätt med fokus på tekniken kommer sannolikt bli normen när CRO-företag strävar efter att vara konkurrenskraftiga. Ditt företag kan behöva överväga att utveckla era egna AI-system istället för att utlokalisera arbetet till CRO-företag. Men det finns redan många alternativ att välja bland. I ett kommande inlägg ska jag diskutera några användningsområden för AI som redan revolutionerar arbetet med kliniska prövningar.

Genom att se på relationen med artificiell intelligens som lönsam istället för hotfull kan du nyttja dess potential. Ju mer du använder AI desto smartare blir den, vilket gör det väldigt klokt att använda den.

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Sophia Eakins
AUTHOR
Sophia Eakins