Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insikter
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Video: AI-översättning och översättningsföretagens betydelse

Generativ artificiell intelligens (AI) har med sin sofistikerade förmåga dramatiskt förändrat översättningsvärlden. Ibland kan AI-översättning ge förvånansvärt korrekta och effektiva resultat. Därför använder Lionbridge generativ AI i våra egna språktjänster. På sistone har vi också undersökt användningsområden för tekniken i ett faktablad och ett webbinarium

Trots att generativ AI besitter enorma krafter behöver företag och organisationer även i fortsättningen ta hjälp av en professionell översättare eller språktjänstleverantör (LSP). Generativ AI kan nämligen inte ersätta översättningstjänster, men det kan (och bör) införlivas i översättningsprocessens arbetsflöden. 

Titta på vår video för att få veta de fyra främsta skälen till att AI-översättning bör utgöra ett komplement till, men inte ersätta språktjänster

Hör av dig

Ta reda på hur Lionbridges översättningstjänster kan hjälpa ditt företag att nå sina affärsmål. Vårt team kan hjälpa dig med branschspecifika översättningsbehov, exempelvis översättning för Life Sciences, finansiell översättning och juridiska översättningstjänster. Lionbridge utvecklar skräddarsydda lösningar baserade på generativ AI-teknik och mänskliga språkgranskare. Vi har över 25 års erfarenhet och innovativa verktyg för att skräddarsy språktjänstlösningar utifrån dina behov. Hör av dig i dag.  

linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE OCH/ELLER MEDFÖRFATTARE
Lionbridge
  • #legal_services
  • #technology
  • #translation_localization
  • #video
  • #ai
  • #blog_posts