VÄLJ SPRÅK:

A futuristic cityscape

De fem bästa metoderna för lokalisering av programvara

Lyckas med din globala lansering från start till mål

Lokalisering är ett komplext arbete – det omfattar inte bara översättning utan många andra processer för att anpassa innehåll till språkliga och kulturella konventioner – som absolut inte görs över en natt. Enbart mobilappar genererade mer än 230 miljarder nedladdningar under 2021 och förväntas ge över 935 miljarder dollar i intäkter år 2023. Det är med andra ord uppenbart att globala satsningar lönar sig.

Om du läser det här innan du sätter igång med att skriva din programvara – grattis. Det mest ekonomiska sättet att ta sig an projektet är att planera för lokalisering redan från början. Om du å andra sidan har för avsikt att lansera en befintlig programvara i hela världen kan det hända att både källspråk och användargränssnitt kräver vissa ändringar. Det enda du behöver är de rätta verktygen för att förenkla processen.

Först och främst: Ta reda på hur lokalisering fungerar, planera smart och undvik funktionsfel. Följande bästa metoder för lokalisering av programvara hjälper dig att komma igång. 

Vad är lokalisering?

Lokalisering är en process för att anpassa produkter eller innehåll till en viss plats eller marknad. Genom att skapa programvara som är redo att bli global kan du se till att viktiga funktioner – som gränssnitt, måttenheter, grafik och navigering – utformas specifikt för målmarknaden, oberoende av språk, kultur eller plats för att uppfylla de juridiska kraven på lokala marknader och deras regelefterlevnad, enhetspreferenser och tekniktrender.

Enligt ”Can’t Read, Won’t Buy – B2B” från CSA Research (september 2020) uppger 70 procent av alla användare att de inte är beredda att köpa programvara som inte finns i en lokal version och 80 procent att de inte vill köpa programvara utan support på det egna språket. Det har med andra ord aldrig varit viktigare att lokalisera programvara och appar på rätt sätt. En välöversatt produkt kan höja varumärkets värde och skapa meningsfulla interaktioner på målgruppernas modersmål. Lokalisering kan också bidra till en bättre digital upplevelse för slutanvändarna och därmed höja kvaliteten på hela webbplatsen och ge nöjdare kunder.

Kort sagt kan man säga att lokalisering är en avgörande faktor för att få nöjda användare.

Standish Group uppskattar att

 • användarengagemang utgör 23 procent av den faktiska kostnaden för ett IT-projekt
 • 20 procent av alla egenskaper och funktioner tillför projektets faktiska värde.

På dagens konkurrensutsatta programvarumarknad kan lokalisering öka marknadsföringens relevans, leverera ett större värde till fler användare och öka avkastningen med minimal förhöjd risk.

Den globaliserade programvarumarknaden värderas till över 500 miljarder US-dollar och växer i alla sektorer.

Viktiga komponenter för lokalisering

Det finns många aspekter som kan samlas under lokaliseringsparaplyet – vissa av dem är kanske inte helt självklara. Här är några centrala punkter:

 • Anpassa bilder och grafik efter målmarknader.
 • Ändra innehållet utifrån trender och konsumtionsvanor på andra marknader.
 • Anpassa design och layout så att den översatta texten presenteras på ett bra sätt.
 • Konvertera i enlighet med lokala krav (exempelvis valutor och måttenheter).
 • Använd rätt lokala format för datum, adresser och telefonnummer.
 • Tillgodose lokala regelverk och juridiska bestämmelser.

Vad menas med lokalisering av mobilappar?

Applokalisering handlar om att förändra och förfina en app så att den passar bättre på en viss marknad. I arbetet ingår ofta att uppdatera appens gränssnitt och funktioner för att tillgodose kulturella och språkliga önskemål på den aktuella marknaden.

Målet med lokalisering av mobilappar är att skapa en app som

 • tar hänsyn till språkliga, kulturella och tekniska skillnader, till exempel idiomatiska uttryck, betydelsen av färger i olika kulturer, måttenheter och valutor
 • bibehåller den ursprungliga avsikten med eller funktionaliteten hos originalappen
 • ser ut och fungerar som om den skapats specifikt för den här marknaden.

Genom att lokalisera en app kan du göra den tillgänglig för miljontals fler, potentiella användare. Det är avgörande om du vill uppnå global räckvidd för din app.

Applokaliseringsprocessen påminner om programvarulokalisering, men är mer krävande på grund av begränsningar som utrymmesbrist i gränssnittet.

Utvecklare designar ofta programvara som mobilappar först, innan de skapar datoranpassade versioner. På så sätt får de större flexibilitet att skala upp i stället för ner. Hur kommer det sig? De grundläggande komponenter i en datoranpassad programvara som ger en fantastisk användarupplevelse kan vara svåra att anpassa till mobila enheter. Genom att utveckla och lokalisera en app först kan du bidra till att minska antalet fel och förseningar.

A burst of light

Vad innebär agil lokalisering?

Agil lokalisering är en process för att integrera lokalisering i agil programutveckling, som betonar utveckling och testning av kod i korta, mer frekventa steg. I en agil lokaliseringsprocess levereras översättningar samtidigt som produkten utvecklas. I samband med programuppdateringar arbetar lokaliseringsteam parallellt med att lokalisera de ändringar som införs i produkten av programutvecklarna.

Till den här metoden krävs översättare med expertkunskaper, som känner sig bekväma att arbeta med lösryckta textstycken utan kontext. Det kräver också en nära integrering mellan utvecklingsmiljöer och kodarkiv som GitHub med översättnings- och lokaliseringsplattformar.

Agil lokalisering kan hjälpa dig att utveckla fungerande och lokaliserad programvara som slutanvändare kan börja interagera med tidigare, vilket ger värdefull feedback tidigt i utvecklingscykeln. Det lägger också till testning av programvara och lokalisering i utvecklingsprocessen, så att du kan skapa en mer fullständig produkt på kortare tid.

A futuristic streetscape

Grunderna: De fem bästa metoderna för programvara som är redo att bli global

Nu när du vet lite mer om programvarulokalisering ska vi ta en titt på hur du ser till att din globala lansering gör succé.

1. Designa med lokalisering i åtanke.

För att minska förseningar och risken för att kostnaderna blir för stora bör du utveckla en lokaliseringsvänlig design redan från början. Designen bör innehålla källkod och ha en struktur som gör det enklare att undvika vanliga lokaliserings- och översättningsfel.

Exempel på bra metoder:

 • Använd kodningen UTF-8
 • Hårdkoda inte text eller interpunktion
 • Bygg upp ett bibliotek med internationaliserade objekt, exempelvis designkomponenter i användargränssnitt och format för adresser, tal, datum och valutor

2. Planera för textexpansion.

När ord och fraser översätts till andra språk kan det totala antalet tecken bli betydligt fler eller färre, liksom möjligheterna till textplacering. Planera för att texter kan bli minst 30 procent längre.

Minimera problem till följd av översättning genom att

 • skriva korta och koncisa meningar
 • byta ut frasverb mot enkla verb
 • undvika substantivsträngar (fraser med många substantiv).
A futuristic streetscape

3. Var försiktig med ikoner.

Ikoner kräver mindre översättning och kan minska kostnaderna, men kom ihåg att alla symboler är inte universella eller neutrala. Till exempel kan den amerikanska brevlådan inte översättas till så många andra kulturer.

Se till att göra efterforskningar innan du påbörjar designen och undvik bilder på

 • händer och fötter
 • djur
 • andra symboler som kan ha negativa konnotationer.

4. Testa hur lätt det blir att lokalisera programvaran.

Pseudolokalisering är en teknik som går ut på att testa hur lätt det vore att lokalisera text. Den lokaliserbara texten ersätts med automatiskt genererade låtsasöversättningar. På så sätt kan du enklare upptäcka potentiella problem innan du investerar i översättningstjänster.

5. Fråga en expert om du är osäker.

Din leverantör av lokaliseringstjänster (LSP) kan hjälpa dig med insikter och optimerade processer som sparar tid, pengar och omarbete. Ställ frågor tidigt i processen för att se till att produkten som utvecklas är redo för lokalisering.

När programvaran eller appen är klar för lansering kan du nå ännu fler kunder genom att skapa lokaliserade digitala upplevelser som driver försäljningen på en eller flera målmarknader.

När det gäller allt från mobilappar till stora system för många användare kan all programvara gynnas av grundläggande lokaliseringsprinciper. Det finns dock några andra detaljer som alla utvecklare bör känna till innan de börjar fila på en strategi.

För fler användbara tips och bästa metoder vid programvarulokalisering, kontakta våra lokaliseringsexperter.

linkedin sharing button
 • #technology
 • #translation_localization
 • #resources
 • #blog_posts

Snabba översättningstjänster från Lionbridge
FÖRFATTARE
Snabba översättningstjänster från Lionbridge