VÄLJ SPRÅK:

10 tips för lokalisering av programvara

Våra expertinsikter hjälper dig att lyckas med lokalisering av programvara

”Designa alltid med världen i åtanke, även om du inte tänker översätta innehållet ännu.
Det är betydligt enklare att designa rätt från början än att försöka anpassa designen senare.”

– Kit Brown-Hoekstra, Comgenesis LLC, till The Definitive Guide to Website Translation, Lionbridge Technologies

Vid anpassning till en global publik ses lokalisering och översättning ofta som en och samma sak, snarare än två processer som kompletterar varandra. Även om de överlappar varandra i viss mån är dock lokalisering av programvara en mycket mer komplex process. Genom att förstå dess unika drag kan du enklare bana väg för framgångar när du expanderar till nya marknader.

Vad är lokalisering av programvara?

Lokalisering av programvara är processen där man anpassar programvaran till språkliga, kulturella och juridiska krav på en viss marknad. Detta kräver inte bara att man översätter textbaserade element, utan även att man finjusterar grafiken, layouten, formateringen och allt annat – för att inte tala om att man måste uppfylla juridiska krav, regleringar, enhetspreferenser och tekniktrender.

Med alla nyanserade kulturella faktorer att tänka på är det lätt att förbise sådant som verkar obetydligt, men som spelar en avgörande roll för att man ska kunna leverera en felfri produkt till en så stor målgrupp som möjligt. Så var börjar man?

Här följer de 10 bästa metoderna för lokalisering av programvara och vilka fallgropar du ska se upp för.

1. Se lokalisering som en strategi

Börja i rätt ända: det är viktigt att vara tydlig med hur lokalisering av programvara stödjer dina helhetsmål. Se på processen för lokalisering av programvara som en strategi, inte som en uppgift, för att lyckas globalt.

 • Komma igång: Planering och förberedelser

 • Identifiering: Mål och krav

 • Granskning av innehåll, analys och överföring

 • Förfrågan

 • Projektstart

 • Översättning och lokalisering

 • Granskning och kvalitetskontroll

 • Filleverans, lansering och uppföljning

Undvik lokaliseringsmisstag genom att vara extra noggrann i kravanalysen och designskedet och se till att alla intressenter är överens om målmarknader, språk och saker som är unika för var och en. Om du har global närvaro som mål kommer du aldrig att behöva omstrukturera för att dra fördel av en marknadsmöjlighet.

2. Kom ihåg att designa med lokalisering i åtanke

En lokaliseringsvänlig design är en design som hjälper till att minska förseningar och risken för att kostnaderna blir för stora. Den har en källkod och en struktur som förhindrar

 • att buggar i källan upprepas i målfilerna

 • översättningsfel som kan undvikas

 • vanliga fel vid lokalisering av programvara, inklusive funktionella fel, visningsfel, förkortningar och över- och underlokalisering.

Tips! Använd mallar för att säkerställa en konsekvent varumärkespresentation. Behöver du säkerställa att din design är lokaliseringsklar? Testa, testa igen och testa ännu mer. Pseudolokalisering (en sorts QA-testning) är en användbar process som hjälper till att minska risken genom att den visar på eventuella översättningsproblem, till exempel layoutproblem i användargränssnittet (UI) som orsakas av specialtecken eller textlängd.

3. Bygg upp ett bibliotek med internationaliserade objekt

Kom ihåg: Internationalisering möjliggör lokalisering. Om du bygger upp ett bibliotek med internationaliserade objekt blir processen smidigare vid lokalisering av programvara till flera språk. Exempel på dessa objekt:

 • Designelement för användargränssnitt.

 • Funktion för att sortera och söka.

 • Stöd för flerbytetecken (asiatiska språk).

 • Stöd för dubbelriktad text eller läsriktning höger till vänster (arabiska och hebreiska).

 • Format för adress, siffror, datum och valuta.

4. Gör inte källtexten för lång

Alla språk har olika meningsuppbyggnad, olika regler för pluralisering och använder olika antal ord för att uttrycka en idé. Minimera översättningsproblemen med klart och tydligt källinnehåll genom att

 • välja korta och koncisa meningar

 • använda engelsk standardordföljd när så är möjligt

 • undvika fraser med många substantiv i rad (substantivsträngar)

 • undvika synonymer – använd en term för att identifiera ett enskilt koncept

 • utelämna humor i texten

 • förtydliga datum, tidsangivelser och mått

 • använda relativa pronomen som ”vilket” och ”som”

 • skriva i aktiv form

 • välja enkla verb i stället för verbfraser

 • undvika akronymer, som ofta behöver extra översättning och tappar eventuell sekundär betydelse

 • utelämna talesätt och uttryck.

Tips! Undvik även verbifiering, det vill säga att göra om substantiv till verb. Du ska med andra ord inte återanvända samma text i olika sammanhang. Många ord i det engelska språket kan vara antingen substantiv eller verb, till exempel ”file”, ”share” och ”design”. Bestäm dig för en enda användning och använd den konsekvent.

5. Planera för textexpansion.

Engelska: BUY NOW
Franska: ACHETER MAINTENANT
Tyska: JETZT KAUFEN
Italienska: ACQUISTA ORA
Spanska: COMPRAR AHORA

Man uppskattar att det engelska språket består av mer än 1 000 000 ord, medan de flesta andra språk består av färre än 500 000 ord. Så när strängar med engelskt innehåll översätts till andra språk är det sannolikt att de antingen blir längre eller kortare. Till exempel översätts engelskans ”Have a nice day” till tyska med ”Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!”, vilket motsvarar en förlängning med 125 procent. Att översätta engelska till asiatiska språk får den motsatta effekten.

Planera för åtminstone 30–35 procents expansion för att ge plats för översättningen. Så, fokusera på att hålla källtexten kort och använd andra metoder för lokalisering av programvara i samband med formatering och ordval.

6. Använd inte ikoner på fel sätt

De bästa metoderna för lokalisering av programvara handlar förstås inte enbart om textkommunikation. Visuella element har också olika innebörd för olika kulturer. Ikoner, utan text, är bra eftersom de kräver mindre översättning och kan minska kostnaderna. Men kom ihåg att alla symboler är inte universella eller neutrala.

Till exempel kan den amerikanska brevlådan inte översättas till så många andra kulturer. Gör research och undvik bilder på händer och fötter, djur och andra symboler som kan ha en oväntad och ovälkommen innebörd.

7. Använd kodningen UTF-8

De flesta moderna tekniker använder UTF-8 som standard, vilket är det mest populära Unicode-formatet. UTF-8 beskrivs av dr Ken Lunde, en känd specialist inom informationsbearbetning, som ”världens första intelligenta teckenkodning”. Unicode stöds av alla större maskinvaru- och programvaruföretag och krävs av standarder som XML, Java och Javascript. Användning av UTF-8 säkerställer enkel och korrekt översättning till alla språk, särskilt asiatiska språk som kinesiska, japanska, koreanska och vietnamesiska.

8. Hårdkoda inte text eller interpunktion

Hårdkodad text – eller text inbäddad i källkod – måste extraheras för översättning när du är redo att lokalisera. Din språktjänstleverantör (LSP) kan köra en parser för att identifiera text som kan översättas, men det är bättre för dig om du minimerar det redan på designnivå. Använd i stället separata resursfiler – för till exempel titlar, produktnamn och felmeddelanden – samt kommentarer till resurserna för att eliminera översättningsfel.

Tips! Det kan vara frestande att sammanfoga separata strängar med platshållare, med hårdkodade ord eller frasordning för att minska storleken på en sträng. Men detta leder ofta till felöversättning och strängar som inte är korrekt lokaliserade, eftersom ordföljd och grammatiska regler varierar mellan olika språk. Du kan lösa problemet genom att helt enkelt undvika det till varje pris.

9. Rådfråga en lokaliseringsexpert

Innan du påbörjar projektet bör du förse din partner inom lokalisering av programvara med så mycket information som möjligt för att ni ska få en bra arbetsrelation.

 • Planerar du att expandera internationellt inom den närmaste tiden?

 • Vilka är dina största kunder?

 • Hur många språk krävs till projektet?

 • Har du ett internt lokaliseringsteam? Hur ska de samarbeta med projektet?

 • Vad söker du hos en översättningsleverantör? Snabbhet, kvalitet, kostnad, tillgång till experter?

Förutom checklistor för lokalisering för Android, iOS och Windows kan din språktjänstleverantör förse dig med kunskaper och optimerade processer som sparar tid, pengar och arbete.

Tips! Kom ihåg att förse din språktjänstleverantör med listor på vad som inte ska översättas för att förhindra över- eller underlokalisering. Båda dessa fenomen kan orsaka kodfel om en felaktigt översatt sträng har en avgörande betydelse i programmet.

10. Uppfyll inte bara förväntningarna – överträffa dem.

I slutändan förtjänar varje liten detalj full uppmärksamhet. I allt från mobilappar till stora system för många användare är lokalisering nyckeln till större programvaruförsäljning och acceptans.

Jämför ditt arbete genom att använda 80-20-regeln för ”glokalisering” eller 80-20-förhållandet för globala och lokala kundbeteenden. Genom att verkligen förstå de lokala marknaderna och väva in kulturella skillnader i design och utveckling uppfyller du inte bara användarnas förväntningar, utan kommer också att förvandla hela upplevelsen för dem. Med programutveckling som är global redan i designfasen finns ingen anledning att inte börja skapa globala marknadsmöjligheter.

Om du vill veta mer i detalj om hur man lokaliserar programvara kan du kontakta Lionbridge redan i dag.

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins