VÄLJ SPRÅK:

A man with a headset on a video call

Tolkningens framtid: Frågor och svar med Lionbridges telefontolkningsteam

Så här väljer du rätt tolkningstjänst för dina affärsbehov 

Kommunicera med dina kunder på vilket språk som helst, på begäran

Världen blir allt mer digital och med tolkningstjänster kan du vara säker på att du kan kommunicera med dina kunder oavsett var de är eller vilket språk de talar. Vilken tolkningstjänst du väljer beror på hur många kunder du vill nå ut till och vilken typ av samtal du ska ha. Du kanske använder telefontolkning (OPI) för att kommunicera med en icke engelsktalande kund som ringer till supporten. Du kan också välja simultantolkning på distans (RSI) och erbjuda omedelbar tolkning på flera språk för ett virtuellt event eller för en hybridkonferens med både deltagare på plats och på distans.

Hur ser tolkningens framtid ut? Vi frågade Susan Gryder, försäljningschef för telefontolkning, och Jerry Wish, Global Head of Alliances på Lionbridge.

Vad är det för skillnad mellan konsekutivtolkning, simultantolkning och telefontolkning?

Susan Gryder (SG): Tolkning är verbal och kan inte levereras på ett konsekutivt eller simultant sätt.

Konsekutivtolkning: I konsekutivtolkning gör den som talar en paus efter varannan eller var tredje mening för att låta tolken tolka det som sagts. Tolken går vanligtvis både till målspråket och källspråket.

Simultantolkning: Simultantolkning låter den som talar tala oavbrutet, utan att göra pauser för tolken. Simultantolkar har specialutbildning och tolkar några ord eller en fras eller mening efter det som talaren säger. De tolkar simultant det som talaren säger.

Dessa två metoder kan levereras på flera olika sätt. Konsekutivtolkning levereras personligen, ansikte mot ansikte, i ett samtal eller en liten grupp och över telefon via telefontolkning (OPI) eller via video. Simultantolkning används vanligtvis för ett större eller formellt möte. Det finns ofta en talare och en stor grupp människor som lyssnar. Eftersom flera språk talas samtidigt görs simultantolkning med hjälp av utrustning eller onlineprogramvara som skiljer språken åt och låter lyssnarna välja det språk de vill höra.

Jerry Wish (JW): Simultantolkning för virtuella evenemang har fått fäste i branschen. Även om företagsevenemang historiskt sett till stor del skett personligen, har covid skapat behovet av att ha den här typen av tolkning på distans. Denna möjlighet till simultantolkning på distans (RSI) är viktig eftersom helt virtuella evenemang eller hybridevenemang är här för att stanna.

Vilka situationer är bäst lämpade för telefontolkning?

SG: Telefontolkning används ofta för att ge språkstöd till en call center-miljö när människor redan pratar via telefon. Det används också i situationer där det inte är praktiskt att boka en tolk på plats. Det kanske är en nödsituation som du inte visste skulle uppstå. Det kan vara en oplanerad situation på ett sjukhus eller i en sjukvårdsmiljö. Du kan använda telefontolkning när du har ett samtal med en person som är mer bekväm med att prata på ett annat språk än engelska.

Telefontolkning är beroende av systemets kvalitet och dess stöd för telefoni. Användarna kommer bara att vara nöjda med det om tekniken har ett bra stöd och skapar en miljö där tolkarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med simultantolkning på distans?

SG: Med simultantolkning på distans kan du åstadkomma flerspråkig tolkning när människor inte befinner sig på samma plats, samtidigt som du behåller tekniken som gör det möjligt att separera språkkanaler och därmed gör simultantolkning möjlig. Denna teknik gör det också möjligt att hålla möten som är en kombination av möten på plats och på distans, när världen återgår till det normala efter covid. Det viktiga för tolkarna är att de måste kunna höra tydligt och helst se talarna bra, oavsett om mötet sker på plats eller görs via simultantolkning på distans. En av hemligheterna med simultantolkning är att den är mycket visuell. Eftersom du måste vara snabb är din visuella åtkomst till talaren till stor hjälp för att få en smidig och exakt tolkning.

JW: Många företags- och myndighetstjänster har inrättats under antagandet att människor talar samma språk. Dessa tjänster kan omfatta kundtjänst, en statlig supportlinje, en konferens eller stor handelsmässa. Men faktum är att många människor inte talar samma språk. Företag ser i allt större grad att de kan få ut information till ett mycket brett spektrum av människor, på ett väldigt effektivt sätt, med hjälp av virtuell teknik. Leverantörer av simultantolkning på distans hanterar tusentals viktiga virtuella evenemang varje månad. Med dessa funktioner möjliggör leverantören vanligtvis samtal på ett språk, och de behöver vårt stöd för att se till att det blir flerspråkigt.

A woman speaking on a headset

Hur fungerar textning i realtid och för vilka situationer är det bäst lämpat?

JW: Textning används för att hjälpa människor att förstå, till exempel de som inte talar språket som innehållet skapades på eller de som har nedsatt hörsel. Det som är intressant är att det finns leverantörer av textning och leverantörer av simultantolkning på distans som driver separata företag på marknaden i dag. En av de saker vi förväntar oss är en sammanslagning av dessa lösningar, särskilt eftersom dessa evenemang planeras för att återutsändas efter den första översättningen av evenemanget. Det är viktigt att kunna erbjuda textning för dem som tittar i efterhand.

SG: Med alla dessa nya tekniker och nya tillvägagångssätt är det viktigt att du pratar med din språkleverantör och har en djupgående diskussion om vem du riktar dig till och vad det slutgiltiga resultatet kommer att bli. Du måste se till att de hjälper dig att identifiera exakt rätt typ av tolkning för det specifika användningsfallet.

Vilken roll ser du för maskinöversättning och AI inom tolkning?

SG: De kommer att spela en allt viktigare roll, men jag tror att det till stor del bara är ett annat användningsfall. I vissa fall kan det vara snabbare och mer omfattande än simultantolkning, beroende på vad det är du tolkar, men det är det mänskliga inslaget i riktigt bra simultantolkning som förbättrar upplevelsen för både talaren och lyssnaren. Maskinöversättning är en del av en ständigt växande verktygslåda som kommer att användas för möten när tekniken utvecklas. En sak kommer inte att ersätta en annan, utan dina valmöjligheter blir större och du kan välja det som är bäst i ditt fall.

Vilka trender ser du för närvarande i tolkningsbranschen? Vilka utmaningar ser du?

SG: Både en trend och en utmaning är det faktum att tolkning används för ett allt bredare utbud av språk. Det brukade vara så att det fanns en primär uppsättning språk som tolkades och i övrigt var det mer osäkert. Kunderna förväntar sig nu samma kvalitet, utbildning och expertis, oavsett språk. Det är en verklig utmaning för språktjänstleverantörer och även en utmaning för tolkar, särskilt de för de mindre vanliga språken. De måste utbildas noggrant eftersom förväntningarna kommer att vara lika höga för dem som de är för de större språken.

JW: Tänk på röst eller tolkning som bara ännu en viktig byggsten i en strategi för kundupplevelse i flera kanaler. Tidigare var allt åtskilt. Du hade tolkningslösningar som var separata från översättningslösningar, som maskinöversättning eller GeoFluent. Telefontolkning håller på att bli någonting som kan integreras i en kundupplevelseuppsättning. Vi vill göra telefontolkning tillgängligt, särskilt för de företag som investerar i digitalisering, vilket är en stark trend just nu. Dessa företag vill ha en kommunikationsstrategi i flera kanaler, inklusive textbaserad chatt, chattbottar, kunskapsbaser, e-post, meddelanden och röst. Integreringen av röst i detta kommer att bli en stor del av framtiden.

SG: Bakom strategin i flera kanaler finns en gemensam kunskapsbas. Du kommer att vilja ha en skräddarsydd maskinöversättning för att förmedla företagets budskap. För telefontolkning eller simultantolkning på distans måste tolkarna kunna tala varumärkets språk. Kunskapen om ett företag och dess varumärke, prioriteringar och terminologi bör vara gemensam och bör användas vid alla dessa olika typer av språktjänster.

A man speaking on a headset

Vad ser du som tolkningens framtid?

SG: Jag brukade få telefonsamtal där människor ringde och frågade om vi hade en sådan där universalöversättare som de hade i Star Trek. Och då brukade vi skratta, men nu är vi faktiskt på väg dit! Samtidigt har tolkning och översättning ett väldig mänskligt inslag. Jag ser inte att tolkar och översättare är på väg bort. Jag tror snarare att de blir experter och drar nytta av den teknik som finns för att ge en riktigt kundanpassad och korrekt språkupplevelse.

JW: Det kommer alltid att finnas en växande marknad för ren telefontolkning, särskilt inom traditionella branscher och myndigheter där de bara vill ha bastjänsten. Omvänt måste röst också sättas in i sammanhanget för en strategi med flera kanaler för att erbjuda effektivt stöd till företag och myndigheter som genomför en digitalisering. Röst måste kombineras med dessa andra kanaler som en del av strategin, inte som den enda biten.

Hur uppfyller Lionbridge kundernas tolkningsbehov?

SG: Berättelsen om Lionbridge är berättelsen om att möta kunderna där de befinner sig i processen och tillhandahålla språkkompetensen oavsett var de befinner sig. Vissa människor behöver telefontolkning, en del behöver en kombination av telefontolkning och textöversättning i realtid, och andra behöver simultantolkning på distans för ett stort möte. Vi finns där för att hjälpa dem längs hela vägen. När tekniken växer och förändras, växer och förändras vår teknik och vårt stöd tillsammans med den. Vi vill tillhandahålla en högkvalitativ språkupplevelse oavsett leveranssätt.

Sammanfattning

Med över 30 års erfarenhet erbjuder Lionbridge telefontolkningstjänster på fler än 380 språk. Kontakta oss i dag för att inkludera tolkning i din digitaliseringsplan och ta reda på mer om våra erbjudanden.

linkedin sharing button
  • #technology
  • #interpretation
  • #blog_posts

Christy Kuesel
FÖRFATTARE
Christy Kuesel