VÄLJ SPRÅK:

Skillnaden mellan textning, undertextning och röstpålägg

 Din heltäckande guide till videoöversättningsterminologi

Coronaviruspandemin har haft en enorm inverkan på hur vi arbetar. Eftersom en stor del av befolkningen nu arbetar på distans utforskar företagen nya sätt att kommunicera med sina flerspråkiga anställda och kunder. Globala företag använder i allt större utsträckning multimedieverktyg för att kommunicera internt, skapa eLearning-moduler eller ta fram flerspråkiga marknadsföringskampanjer.

När du samarbetar med en språktjänstleverantör (LSP) som är specialiserad på videoproduktion och översättning är det viktigt att känna till terminologin som används för att kunna uttrycka dina behov på bästa sätt. Med den här genomgången från Lionbridges experter lär du dig grundläggande vokabulär inom multimedielokalisering och skillnaderna mellan huvudkoncepten.  

Vad är skillnaden mellan textning och undertextning?

Undertextning visas på skärmen och är översättningar av dialogen som följer ljudspåret, medan textning är en full transkribering av ljudspåret, inklusive dialog, ljudeffekter och musik.

Undertextning:

Den ökande populariteten av streamingtjänster som Netflix över hela världen har ökat efterfrågan på undertexter globalt.

Kvalitetsundertexter kräver utbildade översättare som är experter på både översättning och undertextning för att se till att tittarnas upplevelse påverkas så lite som möjligt av texten på skärmen. 

Textning:

Till skillnad från undertextning omfattar textning inte översättning. Det är en ren ljudtranskribering. Eftersom textning främst är avsedd för döva och personer med hörselnedsättning beskriver den även ljudeffekter, musik, och vem som talar. Textningen skapas normalt efter att innehållet har släppts för visning.

Vad är skillnaden mellan dold och fast textning? 

Fast textning ligger permanent med i videon och kan inte stängas av, medan dold textning är textning som kan aktiveras och inaktiveras av användaren. 

Enligt lagstiftningen i många länder, till exempel American with Disabilities Act i USA, är dold textning obligatorisk för offentlig multimedia, bland annat direktsända nyheter och reklam.

Vad är skillnaden mellan transkribering och textning?

En transkribering är ett dokument med en förteckning över allt ljud från ett stycke media. Textning är notationen på skärmen som representerar ljudspåret och visas i realtid. 

Vad är skillnaden mellan röstpålägg och dubbning?

Den största skillnaden mellan dubbning och röstpålägg är att dubbning är en mer invecklad och kreativ produktion. Röstpålägg är vanligtvis en röst som läser en översättning av manuskriptet och som läggs ovanpå det befintliga ljudspåret. Dubbning ersätter däremot det ursprungliga ljudspåret och kräver flera olika röstskådespelare samt synkronisering mellan det inspelade ljudet och händelser på skärmen (läppsynkning).

Röstpålägg:

Röstpålägg (V/O) är en allmän term som refererar till röstspår som är inspelade för att ljudsätta media. I lokaliseringsbranschen refererar det normalt till användning av en enda röstskådespelare för att läsa in en översättning. Vid röstpålägg prioriteras, till skillnad från vid dubbning, en precis översättning av källinnehållet och det ursprungliga ljudspåret kan fortfarande höras bakom röstpålägget.

Dubbning:

Dubbning är en avancerad och kreativ process. För att producera dubbning av hög kvalitet krävs först att multimedielokaliseringsföretaget hittar rätt rösttalanger som kan ersätta den ursprungliga rollbesättningen. Vad gäller översättning vid dubbning krävs det mer än bara en standardöversättning av replikerna. Dubbningsspecialister måste ofta anpassa översättningen så att den passar ihop med det som händer på skärmen.

Vad är skillnaden mellan dubbning och läppsynkning?

Läppsynkning ingår ofta i dubbningsprocessen, men det är inget krav. För att synkronisera den inspelade dubbningen med aktörernas läppar måste läppsynkspecialister först översätta manuset med hänsyn till det som visas på skärmen. En väl utförd läppsynkronisering kan få tittaren att glömma bort att medieinnehållet är dubbat. Översättningen kan anpassas efter aktörernas läpprörelser så att dubbningen matchar med liknande ljud och formning av läpparna.  

Nu kan du lite mer om terminologin som används vid multimedielokalisering och kan förhoppningsvis ha nytta av det för att nå ut med kommunikation till din globala målgrupp.   

Du kanske även är intresserad av Hur globala företag hanterar videoöversättning: Vilka fem typer av videoinnehåll bör utlokaliseras till språktjänstföretag?

Kontakta oss

Är du intresserad av heltäckande videoproduktionstjänster? Kontakta en Lionbridge-representant

  • #blog_posts
  • #global_marketing

Janette Mandell
FÖRFATTARE
Janette Mandell