VÄLJ SPRÅK:

A scientist using a dropper

BioMarins fallstudie: Tvärkulturell ekvivalens i översättningen möjliggör tvärkulturell datajämförelse  

 

Hur säkerställer ni att en klinisk prövning förstås av alla deltagare på olika språk? BioMarin utvecklar och marknadsför behandlingar för ovanliga och livshotande sjukdomar, inklusive hemofili A, en ovanlig blodsjukdom som innebär att blodet inte koagulerar som det ska. De behövde en flexibel, noggrann och transparent språksamarbetspartner som kunde kontrollera tillförlitligheten och innehållets giltighet hos verktyg för patientrapporterade utfall.

Läs vår fallstudie för att lära dig mer om hur Lionbridge tillhandahöll lingvistiska valideringstjänster och kognitiv debriefing för 14 språk till BioMarin, för att säkerställa att den kliniska prövningen var konsekvent över språkbarriärerna.  

Läs mer om

  • hur Lionbridge översatte tre PRO-instrument som används för att mäta hemofilins effekt på en patient
  • hur de konceptuella, språkliga och kulturella nyanserna i de olika målspråksländerna tillämpades i Lionbridges robusta och omfattande översättningsprocess
  • hur Lionbridges projektteam använde sig av en riskbaserad projektplaneringsstrategi för att säkerställa att de olika översättningsprocesserna fungerade parallellt.

 

 

linkedin sharing button
  • #case_studies
  • #life_sciences
  • #translation_localization

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge