VÄLJ SPRÅK:

abstract connected dots 

Fallstudie om telefontolkningstjänster

Läs om hur Lionbridge hjälpte ett stort telekomföretag att förbättra sina kunduppfyllelsesiffror och förkorta svarstiderna för kundservice

Telekombranschen är ökänd för sin dåliga kundservice: långa svarstider, krångliga menyer och låga kunduppfyllelsesiffror är ofta frustrerande för både slutkunder och certifierade återförsäljare. Ibland kan den här dåliga kundservicen ge företagen dåligt rykte. Belastningen på kundserviceverksamheten blir ännu större om kunderna efterfrågar service på flera språk.

Ett ledande telekomföretag tog hjälp av Lionbridges telefontolkningstjänster för att förbättra kundupplevelsen och sänka kostnaderna.

Med hjälp av Lionbridges erfarna nätverk av tolkar och projektledare kunde våra kunder förbättra servicenivån med kortare svarstider och högre kunduppfyllelsesiffror. Vi använde ett anpassat pilotprogram, en onboarding-process i flera steg och en instrumentpanel för kunden för att hantera kundens enorma samtalsvolymer. Våra duktiga tolkar tillhandahöll tolkning av hög kvalitet.

linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #case_studies
  • #technology
  • #translation_localization