VÄLJ SPRÅK:

Skapande av innehåll för flerspråkig SEO under 2020 och i framtiden

Mindre översättning, mer transkreation och skapande av innehåll på respektive marknad är bäst

Vilka typer av onlineinnehåll kommer att nå ut till din målgrupp?


Om du har bra sökresultat online trots ett medelmåttigt eller hastigt skrivet innehåll behöver du ompröva din strategi. Under 2020 och i framtiden behöver företag – och särskilt globala företag – skapa innehåll med kvalitet specifikt för varje marknad för att optimera sökmotorresultaten. Så här går det till.

Med kvalitetsinnehåll avses de ämnen du väljer att skriva om och de metoder för översättning eller skapande av data som du väljer för att formulera dina idéer. Båda dessa faktorer är mycket viktiga för att nå målet. Och eftersom din avsedda publik sällan letar efter just dig måste du vara strategisk för att hamna högst upp i sökresultaten online.


Varför byta strategi för sökmotoroptimering (SEO) nu?


Googles nya algoritm, BERT, innebär att du behöver göra ditt onlineinnehåll perfekt för att optimera sökmotorresultaten. BERT står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers, vilket förenklat innebär att denna nya teknik ska hjälpa Google att bättre förstå hur ord i en mening hänger ihop och därmed också användarens avsikt med sökningen. Google införde BERT i oktober 2019 efter de allt populärare röstsökningarna och längre sökningarna. BERT förstår de här längre frågorna och, viktigast av allt, förhållandet mellan orden så att den kan fastställa sökningens sammanhang.

Alla dessa småord – det, i, och – används nu för att tala om syftet för sökmotorn. Det betyder att Googles mer sofistikerade algoritm inte längre belönar innehåll som bara är fyllt med nyckelord. På liknande sätt straffas innehåll om grammatiken inte är på plats, eftersom Google troligtvis väljer det innehåll som verkar vara mest relevant.

Medan Google från början lanserade BERT för engelskspråkiga sökningar, stöder algoritmen nu 70 språk över hela världen. En BERT-modell används även för att förbättra visade klipp, eller svarsrutor, globalt.

 

Idéutformning av innehåll: Var börjar du?


När du utvecklar din strategi för skapande av innehåll ska du ha dina kunder i åtanke och fundera ut vad det är de vill veta.

Brendan Walsh, Lionbridges globala sökämnesexpert, utbildar anställda på globala varumärken för att uppnå fantastiska SEO-resultat. ”Det är avgörande att innehållet är datadrivet, av marknaden. Det är så man säkerställer att det är relevant för målgruppen och i slutändan genererar de resultat som du är ute efter”, säger Walsh.

Walsh har följande tips:


  • Ta reda på vad folk frågar i varje region som du vänder dig till genom att använda Google för att undersöka populära sökningar.

  • Gör en lista på dessa frågor och gruppera dem.

  • Använd den grupperingen för att generera idéer till din blogg, inlägg på sociala medier eller webbplats.


Företag som är verksamma på flera marknader bör inse att samma ämne ofta ger olika resultat på grund av marknadsskillnader. Till exempel kan ett företag som bedriver forskning om elbilar upptäcka att människor från Los Angeles bryr sig om utsläppskrav medan de från Quebec fokuserar på prestanda vid vinterväglag. Samma ämne kan ge upphov till väldigt olika sökfrågor, som du ska anpassa ditt regionala innehåll till.

 

Hur kan du åstadkomma flerspråkig SEO?


Organisationer som är verksamma globalt och hanterar flera språk kommer utan tvekan att ha fler utmaningar jämfört med företag som hanterar en enda, lokal region. Eftersom kvalitetsinnehåll är så viktigt för sökmotoroptimering bör de sträva efter att skapa originalinnehåll som svarar på användarnas frågor på alla språk, enligt Walsh. Det är allra bästa är datadrivet skapande av innehåll på respektive marknad. Han tillägger att det dock finns andra bra metoder som kan vara en del av lösningen.

Nästa steg när det gäller effektivitet är transkreation, hur man återskapar innehåll för ett specifikt målspråk och en specifik marknad, samtidigt som man bevarar den kreativa och emotionella dragningskraften. Och slutligen, även om översättning kan behöva ta ett steg tillbaka, kommer det fortfarande att finnas plats för den. I slutändan kan globala företag använda en kombination av dessa metoder för att tillgodose sina behov.

Lionbridge erbjuder utvärderingstjänster på respektive marknad och kan fastställa den bästa kombinationen av skapande av innehåll, transkreation och översättning på respektive marknad för att uppnå de mest kostnadseffektiva och framgångsrika SEO-resultaten.

 

Var finns de största möjligheterna när man utvecklar en strategi för skapande av innehåll?


Det kan verka svårt att göra sig hörd i ett stort hav av innehåll. I slutändan finns bara en vinnare när det gäller röstsökningar – det är den som din assistent väljer att berätta om. Och i textsökningar sjunker antalet klickningar avsevärt om du inte hamnar på någon av de fem bästa placeringarna.

När du tar fram en strategi för skapande av innehåll är det värt att notera att engelska är det dominerande språket online. Enligt Unbabel.com står engelska för 55 % av allt onlineinnehåll, trots att endast 20 % i hela världen talar engelska och bara 5 % av befolkningen har engelska som modersmål. Det finns alltså brist på innehåll för språk som inte är engelska.

Det finns inte bara en brist på innehåll för språk som inte är engelska, det saknas kvalitet i det innehåll som finns. Det beror på att så mycket av detta innehåll översätts från engelska i motsats till att det är utformat för den specifika marknaden.

Globala företag som fokuserar på att skapa kvalitetsinnehåll för sina icke-engelska marknader har möjlighet att göra betydande satsningar på sin målgrupp.

 

Vad händer om du misslyckas med utvecklingen?


När du nu har några verktyg för att skapa fantastiskt innehåll och maximera din flerspråkiga SEO ska du se till att du använder dem. Om du misslyckas med att utveckla och förbättra ditt innehåll kommer du att tappa trafik till lokala företag som fokuserar på den lokala marknaden. I arbetet med våra kunder har vi konsekvent sett att om du skapar givande innehåll kommer människor att använda det.

 

Hör av dig

Kvalitetsinnehåll finns tillgängligt på alla språk om du använder Lionbridge. Ta reda på mer genom att kontakta en försäljningsrepresentant från Lionbridge idag. 

 

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #content_creation

Janette Mandell
FÖRFATTARE
Janette Mandell