VÄLJ SPRÅK:

Översättning, lokalisering och transkreation: när du behöver vad

Vilken språktjänst passar dina kommunikationsbehov?

Översättning, lokalisering och transkreation kan ses som olika typer av tvärkulturell kommunikation.

Hur väljer du vad som passar budskapet som du vill kommunicera på en ny marknad? Först måste du bestämma den övergripande noggrannheten: vill du ha en ordagrann översättning eller en överföring av själva känslan – eller en blandning?

Översättning är den mest exakta processen för att växla mellan språk. Fokus ligger på en exakt överensstämmelse mellan käll- och målspråket. Lokalisering består till viss del av översättning men språket anpassas ytterligare utifrån målgruppens språk och kultur. Med transkreation släpper man behovet av exakt översättning ord för ord och arbetar istället med att överföra ”känslan” i innehållet till andra språk.

Vilken tjänst passar dig bäst? Använd tabellen nedan som stöd för att se vad du behöver. Är du redo att ta kontakt med en leverantör av språktjänster? Hör av dig till oss idag.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

April M. Crehan
FÖRFATTARE
April M. Crehan