VÄLJ SPRÅK:

An index finger points to a computer screen set against the backdrop of an abstract map. The photo suggests the global nature e-commerce and represents the need for translators to be matched to retail translation jobs quickly.

En e-handelsbransch i förändring: Hur Lionbridge använder tillämpad AI för att välja den perfekta översättaren

Lionbridges innovativa lösning utvärderar översättare och tilldelar en kvalificerad översättare arbetet inom några minuter

Det här är sjunde delen i Lionbridges artikelserie om en e-handelsbransch i förändring och hur följderna av COVID-19-pandemin påverkar branschen. Läs den första artikeln här.

Flerspråkig översättning blir allt viktigare för återförsäljare när  e-handeln växer till följd av COVID-19. Statistik insamlad av DataReportal visar att antalet e-handelsköp ökade med omkring 20 procent globalt i juli, jämfört med början av 2020. Dessutom rapporterar GlobalWebIndex att 50 procent av deltagarna i en global undersökning räknar med att handla online oftare till följd av pandemin.

Mycket tyder på att e-handeln kommer att vara fortsatt stark och företag behöver skapa strategier som gör att de sticker ut på den allt mer konkurrensfyllda digitala marknaden. Att vända sig till en leverantör av språktjänster (LSP) för professionella översättningar är ett smart drag, men bara om leverantören snabbt kan hitta rätt översättare. Lionbridge har ett nätverk med över 1 miljon experter att välja bland och använder AI-drivna matchningsfunktioner för att hitta den perfekta översättaren för ditt jobb utan fördröjning. Gå till vår sida om e-handel här om du vill veta mer. 

Tillämpad AI tar fler parametrar än en regelbaserad metod”, säger Robert Norton, Lionbridge VP of Corporate Development. ”Vi kan hitta den bästa översättaren på kortast tid. Det är redan bevisat.”

Lionbridges automatiserade lösning väljer en pool med kvalificerade översättare omedelbart. En tillgänglig översättare i poolen accepterar normalt jobbet via LCX-plattformen (Lionbridge Community Xchange) inom 10 minuter. Tiden då översättningsbyråer anlitades eller interna projektledare behövde lägga många timmar på att sitta och leta efter kvalificerade och tillgängliga översättare manuellt, är förbi.

Som en del av lösningen används Lionbridges kvalitetssystem för att regelbundet validera översättarnas kvalitet och systemet väger även in andra viktiga faktorer vid valet av översättare.

Vilka är de fyra viktigaste faktorerna vid matchning av översättare till ett e-handelsjobb?

Lionbridges community är mycket bred och omfattar leverantörer i åldrarna 18–59 år. Tillsammans kan de över 350 språk och representerar över 450 olika språkvarianter. Lionbridge fokuserar på fyra huvudfaktorer vid utvärdering av översättare från detta nätverk.

1. Språkkunskaper

En uppenbar, men avgörande egenskap för översättare är deras kunskaper i käll- och målspråket. Men en översättare måste ha mer än språkkunskaper för att kunna hjälpa återförsäljare att tilltala kunderna.

Lionbridge har en omfattande utvärderingsprocess för att se till att översättarna vet hur personer på målmarknaden uttrycker sig, även i talspråk. Översättare förväntas också känna till lokalt och kulturellt känsliga ämnen så att de kan pricka rätt med ton och innebörd för ord och uttryck som saknar en direkt översättning från ett språk till ett annat.

2. Innehållet

Om innehållet är mycket tekniskt eller specialinriktat, till exempel Life Sciences-material, väljer Lionbridge översättare med den domänexpertisen. Dessa översättare har tillräcklig bakgrundserfarenhet för att förstå terminologin som är specifik för det aktuella ämnet. På samma sätt väljer Lionbridge översättare med erfarenhet från modebranschen för att översätta produktbeskrivningar (SKU:er) åt lyxmodeåterförsäljare. Läs mer om Lionbridges partnerskap med ett ledande tyskt lyxmodemärke här. Utöver sin expertis i återförsäljarbranschen arbetar Lionbridge regelbundet i många andra branscher, bland annat detaljhandel, teknik, fordon och industritillverkning.

Om innehållet behöver skrivas om, till skillnad från en vanlig översättning, väljer Lionbridge en översättare med erfarenhet av copyediting eller transkreation. Transkreation används för att anpassa innehåll från originalspråket så att det blir kulturellt relevant för målgruppen.

3. Marknadssegment

Marknadsförare fokuserar på demografi när de säljer sina produkter och Lionbridge ser till att översättaren matchar målgruppen. Om onlineförsäljaren vill nå yngre konsumenter är det viktigt att översättaren är bekant med den lokala ungdomskulturen och deras vardagliga språk och uttryck.

4. Kunskap om återförsäljarens produkter

I vissa fall söker Lionbridge översättare som använder kundens produkter eller har erfarenhet av varumärket. Även om det inte är nödvändigt att översättaren äger själva produkten, är kännedom om företaget och dess ton och stil en stor fördel i översättningsprocessen.

People are using their mobile phones and a laptop at a café. The photo suggests the prevalence of online shopping and the need for translators to be matched to retail translation jobs quickly.

Hur kan företag samarbeta med Lionbridge för att ge översättarna rätt förutsättningar?

Många faktorer spelar in. Genom att ge översättarna optimala förutsättningar får du få bästa möjliga resultat och det är väl värt den extra ansträngningen.

Kreativa koncept

Ett kreativt koncept är utgångspunkten i alla transkreations- och copywriting-projekt. Där återges företagets berättelse och översättaren får språklig vägledning. Konceptet omfattar de förväntningar som finns för att alla inblandade ska vara medvetna om vad som krävs för att förverkliga företagets vision. Framgången hänger på ett välskrivet koncept, som bland annat bör beskriva företagets kommunikationsmål och definiera målgruppen. Det kreativa konceptet innehåller all information som krävs för att skapa träffsäkert lokalt innehåll.

Språkliga riktlinjer

En stilguide med språkliga riktlinjer gör att översättaren kan förstå hur företaget vill att översättningen ska uppfattas på marknaden. Stilguiden innehåller företagets preferenser på en rad områden. Till exempel instruktioner om hur akronymer ska hanteras, fördefinierade namn på färger eller om kunden ska tilltalas med formell eller informell stil. Om ett företag saknar en användbar stilguide kan Lionbridge hjälpa till att skapa eller uppdatera den.

Ordlistor och listor med ord som inte ska översättas

En ordlista innehåller viktig terminologi på källspråket och en godkänd översättning till målspråket. Den kan även omfatta ord som inte ska översättas, det vill säga ord som ska behållas på källspråket. Det gäller vanligtvis produktnamn eller slogans för vissa marknader. Ordlistor är ovärderliga som referensmaterial för översättare och säkerställer att en viss terminologi används.

Referenstexter

Lägg till en referenstext – ett exempel att använda som referens – så ger du översättaren optimala förutsättningar att uppfylla dina förväntningar. En referenstext kan vara till exempel befintliga kategorisidor, tidigare produktbeskrivningar eller e-postutskick till kunder på käll- och målspråk. Referenstexter ger översättaren kontext som inte kan beskrivas med bara ord.

Varför Lionbridge?

Några av världens största varumärken anlitar oss när det gäller deras flerspråkiga e-handelstjänster. De vet att vi har ett brett utbud av tjänster och den expertis som krävs för att hjälpa dem.

Med lösningar för alla marknadssegment kan vi tillhandahålla allt från omedelbar maskinöversättning för tillfälligt innehåll med låg synlighet till högkvalitativa översättningar för specialprodukter. Vårt nätverk med experter gör att vi kan hantera alla typer av projekt i alla storlekar och oavsett språk. Vi anpassar oss efter dina behov.

Vi kan snabbt välja rätt översättare för ditt innehåll med hjälp av tillämpad AI och ge översättaren rätt förutsättningar att leverera optimal kvalitet. Det här är viktiga delar när du anpassar din strategi till den växande e-handeln och för att nå dina globala mål.

Starta ett projekt med oss

Vill du veta mer om hur Lionbridge kan hitta den perfekta översättaren som hjälper dig att utöka din onlineverksamhet och nå kunder oavsett språk? Hör av dig till oss.  

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #retail
  • #global_marketing

Janette Mandell
FÖRFATTARE
Janette Mandell