VÄLJ SPRÅK:

Computer science supporting Life Sciences

Skapa kontakter med AI och MT

Integrera den senaste datavetenskapen för att stödja Life Sciences från start till mål

På sätt och vis kan man säga att Life Sciences-industrin är global sedan lång tid tillbaka. Företag som grundades för över hundra år sedan i Schweiz, Tyskland och Storbritannien är numera kända över hela världen och levererar viktiga behandlingar och utrustning till jordens alla hörn.

Men den faktiska globaliseringen av industrin är ett mycket senare fenomen. Sedan en tid har det visserligen varit vanligt med stora prövningar som genomförs på flera platser, men tack vare framsteg med att harmonisera regelverken kan tillverkare nu ansöka om godkännanden samtidigt i flera områden.

Digitalisering i produktens hela livscykel

Life Sciences-företag bedriver sin verksamhet i så stor skala och hög takt att det tidigare hade varit otänkbart. Förändringarna har uppnåtts genom en annan relativt ny utveckling – digitaliseringen av branschen.

Den här trenden går att skönja under produkternas hela livscykel. Det blir allt vanligare att studier hanteras elektroniskt, när det gäller allt från huvudfiler för prövningar till bedömningar av kliniska resultat. Arbetsflöden för att skriva och granska marknadsföringsmaterial flyttas nu över till smidigare innehållshanteringssystem, så att man kan behålla viktiga kontrollmekanismer och samtidigt minska tiden till marknadsintroduktion avsevärt.

Även tillsynsmyndigheter, som aldrig varit snabba med att välkomna förändringar, tillåter eller till och med kräver inlämning av elektroniska dokument.

En person vid en dator arbetar med lokalisering för ett globalt företag

AI för lokalisering i Life Sciences-industrin

Vi ser också början på en ny digitaliseringsvåg, i takt med att teknik för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) används till tillämpningar inom forskning och utveckling. Forskare i läkemedelsindustrin använder ML för att screena molekylära läkemedelskandidater. Inom bildbehandlingsdiagnostik visar AI lovande resultat som hjälpmedel vid kliniska tolkningar.

Det är uppenbart att de här framstegen kan gagna patienterna. Det är alltid tidskrävande att få ut läkemedel och medicinteknisk utrustning på marknaden – av goda skäl. Men som vi kunde se under covid-19-pandemin kan innovationer inom digitalt samarbete få enorm och positiv effekt.

En mindre uppenbar fördel är att Life Sciences-företag, genom att använda digitala lösningar och AI, närmar sig viktiga tjänsteleverantörer. Det gäller särskilt språktjänster, där automatiserade, digitala arbetsflöden och AI-styrda lösningar redan är väl etablerade.

Med hjälp av den här sortens funktioner och stor kompetens på området kan de bästa språktjänstleverantörerna utöka sin traditionella roll. Leverantörerna producerar inte längre bara ord, utan tillhandahåller lösningar som integreras väl med såväl utvecklingsarbete och regulatoriska insatser som de digitala system som nu möjliggör dem.

AI sätter fart på Life Sciences

Sådana leverantörer kan frigöra enorm potential för Life Sciences-företag. Med AI-accelererade översättningsarbetsflöden kan innehåll av professionell kvalitet snabbare levereras där det behövs, oavsett om det är en ny marknad eller tillsynsmyndighetens skrivbord.

Arbetsflödena optimeras emellertid också för integrering, vilket innebär att de kan anslutas direkt till viktiga system hos kunden. Tänk dig att när ditt marknadsföringsmaterial lämnar den medicinska, juridiska och regulatoriska granskningscykeln (MLR) kan du påbörja översättningar direkt från Veeva PromoMats. Ditt kliniska team kan göra samma sak från Veeva Vault, och det översatta studieprotokollet eller informationsmaterialet levereras smidigt tillbaka till systemet.

Och det handlar inte bara om översättning. Källinnehållet kan också förbättras genom expertledda, AI-baserade profileringslösningar. Precis som alla stora organisationer producerar Life Sciences-företag alla slags innehåll, allt från företagskommunikation till internt utbildningsmaterial. Tänk om alla de här innehållstyperna kunde identifieras och automatiskt vidarebefordras till rätt arbetsflöden och specialistteam?

Eller tänk om du snabbt kunde få dina klarspråkliga sammanfattningar profilerade utifrån specifika regulatoriska standarder för klarspråk?

Allt det här är faktiskt möjligt. Varför inte kontakta oss för att få veta mer?

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Paraic O’Donnell
FÖRFATTARE
Paraic O’Donnell