VÄLJ SPRÅK:

Ta fram och översätta klarspråkliga sammanfattningar

En kommunikationsutmaning där Life Sciences kombineras med lingvistik

 

Klinisk forskning är ett område inom medicinen där man måste vara exakt, noga och överväga hur man uttrycker sig. Forskarna är mycket noggranna i sina ordval när de beskriver vetenskapliga begrepp och resultat i rapporteringen till sina kollegor. Klarspråkliga sammanfattningar är en noggrant utformad sammanfattning av dessa rapporter som kan förstås av en bredare målgrupp. För forskare som vill kommunicera lättfattligt, korrekt och effektivt med målgrupper utan teknisk bakgrund är dessa sammanfattningar ett viktigt verktyg.

linkedin sharing button
  • #resources