VÄLJ SPRÅK:

En bransch i förändring: Läsbarhet i distanssituationer

Vikten av välavvägda texter för bättre förståelse

Det här är elfte delen i Lionbridges artikelserie om en bransch i förändring, med kommentarer från Life Sciences-experter om hur följderna av covid-19-krisen påverkar branschen.

Vad är läsbarhet?

Läsbarhet är ett mått på hur begriplig en text är. Det är en kombination av vokabulär och syntax som gör texten lättare att läsa, förstå och komma ihåg. I vissa fall kan ordet läsbarhet även referera till hur innehåll presenteras visuellt. Diagram och tabeller är mer lättlästa vid presentation av siffror än en lång lista med beskrivande fraser utan bilder. Föreställ dig det som femfingerregeln för vuxna – är texten för svår riskerar du att förvirra och frustrera läsarna.

Varför har läsbarheten betydelse?

Om din publik inte förstår dig kommer ditt budskap, oavsett hur viktigt det är, inte att förmedlas. Har du försökt montera en möbel eller felsöka en ny teknikpryl med en förvirrande instruktionsbok? Eller läst en lång mening halvvägs innan du inser att du tolkat den på ett annat sätt än det avsedda? Fel, tvetydigheter och tekniska uttryck kan sänka läshastigheten och förståelsen. En lättläst text kräver mindre ansträngning att ta sig igenom.

Dessutom är texter med hög läsbarhet lättare att översätta. Genom att utesluta teknisk jargong och omständliga formuleringar minskar komplexiteten vid både maskinöversättning och manuell översättning.

Under pandemin har distanssituationer blivit vardag och meddelanden som tidigare kunde framföras personligen måste nu framföras via chatt eller e-post. Särskilt när det gäller e-post är tydlighet både tidsbesparande och av största vikt för att undvika missförstånd.

Hur mäter man läsbarhet?

Det finns flera index, tester och skalor som används för att mäta läsbarhet, till exempel Flesch-metoden. Alla dessa mått ger språkanalytiker en uppfattning om läsbarhetsnivån för ett visst innehåll. Det finns även annan lingvistisk statistisk som kan användas för att beskriva en texts tydlighet, till exempel kan en mening betyda två helt olika saker beroende på kommateringen.

I slutändan är ändå det viktigaste att dina läsare förstår informationen du presenterar. Därför samarbetar vi med erfarna underleverantörer med det aktuella språket som modersmål och nödvändiga branschkunskaper för att kunna efterlikna din målgrupp.

Hur kan Lionbridge förbättra läsbarheten för ditt företag?

Lionbridge river barriärer och bygger broar. Kommunikation är nyckeln till båda delar. Med årtionden av erfarenhet inom både Life Sciences och översättning bemästrar våra experter balansen mellan att vara koncis och utförlig. Våra team tillhandahåller kvantifierbar information om läsbarheten för dina texter och kan automatisera statistikprocesser för att ge kontinuerlig feedback. Måtten på läsbarhet gör även att du kan följa upp förbättringar och upprätthålla konsekvensen (på samma sätt som med en språklig stilguide). Om du vill veta mer om våra skribent- och innehållstjänster kan du kontakta oss.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button
  • #life_sciences
  • #blog_posts

Dan Herron
FÖRFATTARE
Dan Herron