VÄLJ SPRÅK:

Binary code around and emanating from a globe

Maskinöversättning och formellt respektive informellt språk

Knyt starka band till din globala publik genom ökad kontroll över språkets stilnivå vid användning av maskinöversättning

Tänk dig att du beskriver en rolig film för en kompis. Tänk dig sedan att du beskriver samma film för vd:n på ett stort bolag. Skulle du använda samma stilnivå på språket? Förmodligen inte. Vi människor är duktiga på att känna av när vi ska använda ett formellt eller informellt språk. Maskinöversättningsmotorer (MT) kan vanligtvis inte göra det – om de inte får hjälp. 

Det är viktigt att känna till den här begränsningen hos maskinöversättning – och att vidta åtgärder för att hantera den för att bygga upp en nära relation till din målgrupp.

Vad menas med språkets stilnivå?

Språkets stilnivå eller formalitet definierar vårt sätt att använda ett språk inom ramarna för sociokulturella sammanhang, sedvänjor och kommunikationskanaler. Med andra ord handlar det om hur formella vi är när vi uttrycker oss. Som vi nämnde förut pratar vi inte på samma sätt med en kompis som med vd:n för ett företag.

Stilnivån – valet av ett formellt eller informellt språk – är grundläggande för att sätta tonen för ett visst samtal. Olika skrivsätt, idiomatiska uttryck, pronomenvarianter och verbböjningar kan alla signalera olika stilnivåer beroende på språk, land, social grupp eller professionell miljö.

Hur väljer du en lämplig stilnivå med ett formellt eller informellt språk för dina texter? 

När du skriver innehåll kan du ställa dig själv följande frågor för att ta reda på vilken stilnivå som är lämplig:

  • Vilket syfte har jag med att kommunicera med målgruppen?
  • Hur vill jag att de ska känna sig när de använder min produkt?

  • Har de en specifik profil?

När kunder översätter innehåll till olika språk tar de ofta fram språkliga riktlinjer som omfattar en profil av målgruppen, projektets sammanhang och förväntad ton och stilnivå.

Varför är det svårt för maskinöversättningsmotorer att hitta rätt stilnivå?

Det är svårt för MT-motorer att hitta rätt stilnivå i målspråket. Det är särskilt svårt när källspråket har färre stilnivåer än målspråket. 

Vanligtvis levererar MT-modeller en enda översättning för varje källsegment. Om källsegmentet är tvetydigt måste modellen välja en översättning bland flera giltiga alternativ, oberoende av målgrupp.

Om modellen själv får välja mellan olika giltiga översättningsalternativ kan det leda till inkonsekventa översättningar eller översättningar med felaktig stilnivå. 

Geometric shapes and patterns on a dark background

Varför är det viktigt att en översättning har rätt stilnivå? 

Det är otroligt viktigt att ditt översatta innehåll har rätt stilnivå. 

I vissa kulturer kan man uppleva en felaktig stilnivå som förolämpande. Dessutom finns det många situationer där ett formellt språk helt enkelt är fel, inte för att det är stötande utan för att det är malplacerat. Fel som dessa kan skrämma bort din publik. Till exempel kräver översättningar till datorspel och studentprogram en vardaglig ton. 

När företag tar sig tid och anstränger sig för att anpassa den lämpliga stilnivån till målspråket under översättning, skickar de ett tydligt budskap om att de bryr sig om sina kunder. Det där lilla extra kan vara ännu mer tilltalande för potentiella kunder. Om du kan knyta nära band till din målgrupp blir det enklare att lyckas.

Varför är det svårt att välja rätt stilnivå på målspråket för en målgrupp under översättning, och särskilt svårt vid användning av maskinöversättning?

Det kan vara svårt att hitta rätt stilnivå på målspråket för en målgrupp under översättning, och särskilt svårt vid användning av MT. Problem kan uppstå när innehåll översätts från engelska till språk som har flera formalitetsnivåer som uttrycks genom grammatiska variationer. 

Grammatiska och språkliga uttryck för olika formalitetsnivåer kan skilja sig avsevärt åt mellan olika språk. 

Det finns språk som har väl definierade formella former, exempelvis spanska, där man skiljer på ”tú” och ”usted”, tyskans ”du” och ”Sie”, franskans ”tu” och ”vous” och så vidare. Till och med i kinesiskan, både traditionell och förenklad, återfinns den här skillnaden. Koreanska har minst sex formalitetsnivåer. På japanska och andra språk kan de särskiljande drag som uttrycker artighet vara morfologiska markeringar på huvudverbet, men även på vissa substantiv och adjektiv, specifika ordval osv.

I andra fall, som på engelska, finns det inga pronomen för att göra de här distinktionerna. I stället måste vi förlita oss på sammanhanget för att uttrycka formaliteten. 

Det här skapar ett ytterligare problem för de flesta MT-motorer, som är inkonsekventa när de skiljer mellan en formell och informell stilnivå. 

Hur kan stilnivån kontrolleras vid användning av maskinöversättning? 

Det finns flera strategier för att ge MT-system möjlighet att generera en rad olika stilnivåer.

Regelbaserade tekniker

Regelbaserade tekniker kan producera konsekventa maskinöversättningar med önskad stilnivå. Reglerna kan på ett tillförlitligt sätt ersätta element som definierar den oönskade stilnivån med en korrekt översättning som skickas tillbaka av tredjepartssystemet, samtidigt som betydelsen bevaras.

Icke-regelbaserade tekniker 

Icke-regelbaserade tekniker kan användas för att utveckla anpassade maskinöversättningsmodeller som konsekvent genererar översättningar med önskad stilnivå. För den här metoden används övervakad träning och en markering om artighet läggs till i corpus för att få fram artighetsfunktionen.  

Målet är att skapa ett enda system tränat med olika slags data, som adaptivt kan generera resultat med en viss stilnivå.

Binary code in sunburst pattern

Vilka kommersiella MT-system erbjuder funktioner för att kontrollera formellt respektive informellt språk?  

De flesta MT-system har inget stöd för språkformalitet eller genusparametrar. Vissa motorer har dock stöd för detta, och vi förväntar oss att få se en ökad efterfrågan på de här funktionerna. 

För närvarande erbjuder DeepL (API) och Amazon (konsol och SDK) funktioner som styr formalitet under översättning för ett begränsat antal språk. 

Det finns tre alternativ för att styra stilnivån i resultaten: standard, formellt och informellt.

Med standardalternativet ändras inte stilnivån i resultaten av neural maskinöversättning (NMT). Med hjälp av den formella/informella funktionen kan användaren välja mellan en formell eller informell stilnivå. Närmare bestämt väljer funktionen vilka pronomen och liknande ord som ska användas i översättningen. 

Vilken lösning erbjuder Lionbridge för att erhålla önskad MT-stilnivå?

I Lionbridges Smairt MT™, en maskinöversättningslösning för företag, kan språkliga regler tillämpas på måltexten för att generera maskinöversättningar med önskad stilnivå. 

Våra specialister underhåller en uppdaterad databas med regler som matas tillbaka till analysen av MT-resultat för att styra resultatet. 

Förutsatt att materialet är tillräckligt stort kan vi kombinera en regelbaserad strategi med anpassade maskinöversättningsmodeller för att få ett optimalt resultat. 

Kontakta oss

Om du vill lära dig mer om nästa generations maskinöversättningsteknik från Lionbridge och hur Lionbridge kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av maskinöversättning kan du kontakta oss.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Yolanda Martin med Janette Mandell
  • #technology
  • #blog_posts
  • #translation_localization