VÄLJ SPRÅK:

A person tapping on a tablet

Smart MT™: Maskinöversättning för den digitala tidsåldern

Så kan företag ta hjälp av nästa generation maskinöversättningsteknik för att ligga steget före konkurrenterna

Forskningen inom maskinöversättning (MT) har pågått i 70 år. Men det är först de senaste tio åren som tekniken har spridit sig på bred front genom att teknikföretag börjat erbjuda maskinöversättningstjänster på nätet. Maskinöversättningarna har blivit betydligt bättre med åren. Detta har öppnat dörren till helt nya möjligheter för företag att ta närmare kontakt med kunder över hela världen och stärka sin interna kommunikation med den globala arbetsstyrkan.

Lionbridge erbjuder nu Smairt MT-lösningen, som ger kunder möjlighet att använda digital teknik och förstklassig MT i hela kundupplevelsen. Det är faktiskt första gången företag kan Locailize everything™.


Vilka typer av maskinöversättning finns det?

Statistisk maskinöversättning (SMT) och neural maskinöversättning (NMT) är de vanligaste formerna av MT. Statistisk maskinöversättning förlitar sig på statistiska modeller och stora volymer lingvistiska data för att förutse vilken översättning som passar bäst. Neural maskinöversättning använder också stora mängder lingvistiska data, men använder olika typer av neurala nätverksmodeller för att producera MT. Neural maskinöversättning genererar vanligtvis bättre resultat än statistisk maskinöversättning, som långsamt håller på att fasas ut.

Lokaliseringsresultatet blir oftast bäst när det skapas av mänskliga översättare snarare än genom enbart maskinöversättning. När företag behöver förstklassig kvalitet anlitar de ofta mänskliga översättare, som lägger sista handen vid maskinöversättningen i form av efterredigering.

Håller du precis på att vänja dig vid MT och terminologin? Då kan du ta en titt på vår översikt för att bekanta dig med några av de vanligaste begreppen.

Vilka strategier används för att införa maskinöversättning?

Företag kan införliva MT i sin innehållslivscykel på flera sätt. Det vanligaste är att de använder någon av följande strategier:

 • Kostnadsfria MT-tjänster  – Med den här metoden används kostnadsfria tjänster från företag som Google Translate eller Bing Translator. Företag kan ta hjälp av tjänsterna för att snabbt översätta små mängder text. Kunden får en ungefärlig uppfattning av vad texten betyder. Den här metoden medför dock en viss risk. I utbyte mot de kostnadsfria tjänsterna använder företaget allt innehåll som tas emot för att träna sina motorer. Det är inget bra alternativ för företag som vill upprätthålla sekretess och datasäkerhet.
   
 • MT i molnet – I det här erbjudandet ingår molntjänster från stora teknikföretag. Det är ett bra alternativ för företag som behöver storskaliga distributioner och som har egna datatekniker eller MT-experter som kan träna MT-motorer.
   
 • Förstklassig MT – den här tjänsten förlitar sig på integrering. Den införlivar flera MT-motorer från olika teknikföretag i en plattform. På så sätt kan användaren välja det bästa alternativet baserat på innehållstyp och språkkombination. Det här är den mest flexibla distributionsstrategin som höjer MT-kvaliteten och sänker MT-kostnaderna. Läs mer om Lionbridges förstklassiga Smairt MT-erbjudande och hur ordlistor för maskinöversättning som används i Smairt MT höjer kvaliteten.
   
 • Lokal MT – Med den här strategin placeras MT-tekniken lokalt hos det företag som använder den. Det är en smidig lösning för företag som vill ha fullständig kontroll över data som matas in i MT-motorerna. För att utföra den här sortens maskinöversättning behöver företaget installera en egen MT-server, hantera och träna den. Det är den mest kostsamma distributionsstrategin, eftersom den kräver teknik och FoU-team som kan hantera den.

A burst of light

Vilken inverkan har maskinöversättning på lokalisering?

MT kommer att fortsätta utvecklas den närmaste framtiden. När kvaliteten stiger kommer fler och fler vilja använda tekniken. Det leder till mer kostnadseffektiv lokalisering. Det bidrar också till att tillgodose den ökade efterfrågan på översättningstjänster som den begränsade communityn av mänskliga översättare inte kan hantera. Med hjälp av MT kan företag lokalisera mer innehåll på fler språk. Det innebär att de kan etablera sig på fler marknader och erbjuda bättre digitala upplevelser till målgrupper på både befintliga och nya marknader. Lionbridges MT-experter följer och analyserar de senaste MT-trenderna. Läs mer i  Lionbridges kunskapshubb för maskinöversättning .

Hur används maskinöversättning på bästa sätt?

Det finns många sätt att använda MT. Du kan använda tekniken för att översätta din webbplats eller annat marknadsföringsmaterial om dina produkter. Du kan kommunicera med människor inom och utanför företaget utan att behöva anställa medarbetare som talar respektive språk. Den här tekniken kan användas av medarbetare för att erbjuda bättre service till kunder på fler marknader. Den kan höja produktiviteten på kontoret genom att ge medarbetare möjlighet att översätta interna dokument. Använd maskinöversättning på följande sätt:

 • Lokalisering Översätt enkelt stora textvolymer inom produkter och marknadsföring eller användargenererat innehåll till många språk. Genom att göra MT till en del i innehållsstrategin och integrera den i innehållsarbetsflöden kan du uppnå mer effektiva transaktioner. Mänskliga översättare levererar överlägsen kvalitet, medan maskinöversättning ger oslagbar kostnadseffektivitet. Dagens MT ger mycket bättre och mer korrekt översättningskvalitet än tidigare, vilket gör tekniken mer användbar för fler typer av dokument och texter.
   
 • Kundsupport  Stärk dina supportteam vid ärendehantering och i system med realtidschattar, så att de kan hantera fler kundinteraktioner på fler språk. Försök hitta en lösning som kan integreras med ledande ärende- och chattsystem. Lokaliseringen måste ske i realtid, samtidigt som innehållet skapas. Då blir kundupplevelsen mycket bättre och företag kan bygga starka och varaktiga kundrelationer.

 • Kontorsproduktivitet –  Ge din globala arbetsstyrka möjlighet att interagera med innehåll på språk de kanske inte förstår. Men tänk på att kostnadsfria MT-lösningar kan utsätta företagets data, säkerhet och datasäkerhet för risker. Företag kan undvika de här riskerna genom att välja att använda en lösning med maskinöversättning som tjänst (MTaaS). Lionbridges Smairt MT-lösning ger företag möjlighet att använda MT på ett säkert sätt och uppnå varumärkeskonsekvens i allt översatt innehåll.

A man smiling at a laptop

Varför ska företag använda maskinöversättning?

Med hjälp av MT kan företag hantera allt större innehållsvolymer och utöka kommunikationen i olika digitala kanaler. Då kan de enklare sprida sitt innehåll på både befintliga och nya marknader, trots en fast marknadsförings- och lokaliseringsbudget. MT ger företag chansen att konkurrera effektivt.

Trots detta är vissa ledare tveksamma till att använda maskinöversättning i stor skala, eftersom de är rädda för att kunderna ska få en dålig upplevelse. Omfattande forskning motsäger den här oron och resultat visar att slutanvändare är beredda att godta kvalitet som inte är helt perfekt.

En undersökning med 8 709 konsumenter i 29 länder visade följande:

 • 65 procent av alla konsumenter föredrar att köpa en produkt när innehållet är på deras eget språk, även om texten innehåller en del fel
 • 66 procent av alla användare aktiverar MT på internet när de bedömer produkter som är tillgängliga på andra språk
 • 40 procent av alla konsumenter skulle inte köpa produkter som presenteras på andra språk

(Källa: ”Can’t Read Won’t Buy — B2C”, CSA Research, juni 2020)

I takt med att MT-kvaliteten förbättras dramatiskt visar allt fler företag intresse för tekniken för att tillgodose behoven hos slutanvändare som förväntar sig mer personliga och lokaliserade digitala upplevelser. Det är viktigt att företag använder MT för att konkurrera med och ligga steget före konkurrenterna.

Genom att göra MT till en del i innehållslivscykeln kan företag förbättra upplevelsen för målgrupper som talar andra språk. Om maskinöversättning hanteras på rätt sätt får företag möjlighet att tala med en konsekvent varumärkesröst på alla språk och vid alla innehållstyper. Men det finns en hake: Det går inte att använda en konsekvent varumärkesröst när du tar hjälp av kostnadsfria MT-tjänster. Den här metoden kan faktiskt leda till negativa kundupplevelser, eftersom kostnadsfria tjänster ofta ger medelmåttiga eller till och med dåliga översättningsresultat.

Kostnadseffektiviteten med MT öppnar dörren till fantastiska möjligheter. Företag kan nu göra sina produkter och digitala upplevelser tillgängliga på många fler marknader. Möjligheten att Locailize everything är äntligen här. I takt med att MT-kvaliteten ständigt förbättras kan företag som inför tekniken förvänta sig att utöka sin närvaro på flera marknader utan att drabbas av ytterligare kostnader.

Hör av dig

Vill du veta mer om hur du kan dra nytta av Smairt MT? Hör av dig till oss.

linkedin sharing button
 • #technology
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Kajetan Malinowski med Janette Mandell
FÖRFATTARE
Kajetan Malinowski med Janette Mandell