VÄLJ SPRÅK:

Onboarding för lokaliseringskunder

Fem viktiga byggstenar som lägger grunden för ett bra samarbete

När du inleder ett samarbete med en språktjänstleverantör (LSP) är ditt huvudfokus förmodligen resultatet av lokaliseringsprocessen. Hur ska de producera korrekta resultat av hög kvalitet? Själva onboardingupplevelsen fokuserar man ofta på i efterhand, men så borde det inte vara. Onboarding är mycket mer än bara en utbildningsfas för att lära sig använda språkverktyg och konnektorer. Det är en komplex process i många steg som ger en fingervisning om kvaliteten på den service du kommer få under samarbetets gång. När du tar kontakt med Lionbridge får du ett exemplariskt första intryck. Vi drar nytta av vårt enorma nätverk och vår långa erfarenhet för att erbjuda en smidig och effektiv onboardingupplevelse till våra kunder.

Fem saker du bör tänka på:

1. Har de en välstrukturerad men anpassningsbar plan?

En bra LSP har en färdig och fördesignad plan för onboarding av kunder som samtidigt kan anpassas efter kundernas behov. För att onboardingen ska gå så smidigt som möjligt behövs en välorganiserad process. För din LSP bör det främsta målet vara att underlätta din globala expansion. Krånglig onboarding får inte stå i vägen för detta. 

2. Hur ska de tillmötesgå dina önskemål när det kommer till översättning?

En bra LSP vet att det inte bara finns en modell som passar alla när man tar fram en lokaliseringsstrategi. Din LSP bör därför redan från början ställa rätt frågor för att ta reda på hur de kan erbjuda en produkt som stämmer överens med din vision. Hur omfattande är projektet? Vilka språk vill du översätta till? Hur vill du kommunicera företagets globala varumärkesröst? Finns det någon speciell terminologi som du vill använda? Utifrån svaren på de här frågorna kan din LSP ta fram rätt verktyg och strategier.

Verktygen:

Sofistikerad språkteknik

I en alltmer digitaliserad värld finns det en uppsjö av tekniska verktyg för att optimera översättningsprocessen. Det är viktigt att en LSP håller sig uppdaterad om nya framsteg inom språkteknik. Lionbridge använder alla de senaste språkverktygen, från översättningsminnen (TM) till maskinöversättning (MT) och artificiell intelligens (AI).

Språkliga riktlinjer

De språkliga riktlinjerna definierar företagets tilltal, språk och varumärke. I våra språkliga riktlinjer beskrivs stilistiska preferenser såsom formalitetsnivå, meningsbyggnad, tonfall, innehållstyper, förkortningar med mera. Här återfinns även information om företaget, så att de branschspecifika språkexperterna kan lära sig mer om produkterna eller tjänsterna.

Ordlistor

I ett översättningsminne (TM) är ordlistor indexerade filer med översättningar från källspråk till målspråk tillsammans med exempel i sina olika sammanhang. Med hjälp av dem kan språkexperterna direkt se kundens preferenser på en språkligt detaljerad nivå: ord för ord och fras för fras.

3. Hur kommer de att hantera ekonomi och rapportering?

En viktig del i onboardingprocessen är att bringa klarhet i alla ekonomiska förfaranden mellan en LSP och kunden. Din LSP bör avsätta tid för att tillsammans med dig gå igenom och definiera dina behov när det gäller offerter, godkännanden, inköpsordrar och fakturering.

4. Finns det en utsedd kontaktperson som kan vägleda dig genom processen?

Under onboarding inför ett projekt är ofta flera avdelningar inom en LSP inblandade. Ett första team kanske lämnar över projektet till en projektledare, som sedan lämnar vidare till språkteamets onboarding, som i sin tur lämnar över till teknikteamets onboarding och så vidare. Det är inte helt enkelt att navigera mellan de här stegen på egen hand. Med en utsedd kontaktperson som kan vägleda dig genom processen undviker du risken för frustrerande och tidskrävande hopp fram och tillbaka mellan team.

5. Vilken standard håller deras kundservice?

Våra onboardingteam är väl bevandrade i de mest sofistikerade språkverktygen och språkresurserna och gör alltid sitt bästa för att erbjuda förstklassig kundservice. Frågor från kunder kan uppstå när som helst under onboardingprocessen. I takt med att projektet fortskrider behöver både kunden och LSP vara beredda på att hinder och utmaningar kan dyka upp. Vad händer när saker och ting inte går enligt plan? Hur tänker de minska risker? I brådskande situationer behöver du veta att dina frågor och funderingar snabbt kan hanteras på det språk du vill använda. Ett flerspråkigt kundserviceteam som alltid finns till hands och är utbildat för att hitta svaren på alla tänkbara frågor du kan ha är en ovärderlig fördel.

Onboardingupplevelsen med Lionbridge

Det första intrycket är ofta avgörande. Vårt onboardingteam är specialutbildat för att erbjuda en upplevelse som anger en positiv ton för hela samarbetet. Det innebär:

  • En strikt och detaljerad onboardingplan

  • Språkexperter som är tränade i de mest sofistikerade språkverktygen

  • Anpassade rapporter, så att kunder kan mäta och utvärdera våra tjänster och resultat

  • En utsedd kontaktperson som skapar smidiga övergångar mellan olika onboardingsteg

  • Förstklassig, flerspråkig kundservice dygnet runt på vardagar

Smidig övergång till en LSP på en helt ny nivå

Det kan kännas svårt att flytta över din lokaliseringsverksamhet till en ny LSP. Effektiv onboarding i början av ett nytt samarbete kan göra stor skillnad. Lionbridge erbjuder specialiserat stöd för att hjälpa kunder att smidigt och omsorgsfullt få kontakt med vår community. Våra onboardingteam kan ge råd om vad du bör kräva av den LSP du lämnar och hur du bäst hanterar äldre tillgångar som översättningsminnen (TM), ordlistor, språkliga riktlinjer och riktlinjer för språkgranskning. Lionbridge är en stark partner. När det gäller valet att anförtro oss dina lokaliseringsprojekt är förändring något bra.

Kontakta oss

Upplev ett unikt samarbete. Kontakta en försäljningsrepresentant från Lionbridge.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

FÖRFATTARE
Sophia Eakins