VÄLJ SPRÅK:

Rekrytering för marknadsförare

Ju mer du kan om lokaliseringsrekrytering ju mer framgångsrikt kommer ditt projekt att bli.

När du utvärderar lokaliseringsleverantörer kommer du troligtvis att fråga om egenskaper och funktioner eller behovet av maskinöversättning eller manuell översättning. Se till att du även frågar om startprocessen. Dess betydelse förminskas ibland, men den är ett måste för framgång.

Faktum är att rekrytering, processen där en ny kund får bekanta sig med dina produkter eller tjänster, är ett måste för ert partnerskap. Ju mer tid du tillbringar innan rekryteringen, ju snabbare och smidigare kommer dina översättningsprojekt att gå. Även om du kanske associerar rekrytering med utbildning, innebär det så mycket mer än det.

#1 Vilka delar ingår i rekrytering?

Lokaliseringsrekrytering består av tre huvuddelar:

 • Teknisk rekrytering är för dem som använder Marketo, Eloqua eller ett liknande innehållshanteringssystem (CMS). Under teknisk rekrytering ansluts ditt innehållshanteringssystem till din lokaliseringsleverantörs portal så att du får ett automatiserat översättningsflöde. Detta förbättrar effektiviteten och minskar den tid som behöver läggas på projekt.
 • Avancerad språklig teknikrekrytering omfattar användande av artificiell intelligens och maskinöversättning samt skapande av ordlistor och översättningsminnen. Denna del av rekryteringen säkerställer en konsekvent varumärkesröst, främjar effektiviteten och snabbar på leveranserna.
 • Verksamhetsrekrytering omfattar finansiell förvaltning, rapportering och support när oförutsägbara problem uppstår. Verksamhetsrekrytering förenklar relationen så att du snabbt kan gå vidare.

Dessa tre delar i rekryteringen river barriärer för verksamheten, så att du och din lokaliseringspartner kan arbeta tillsammans mer effektivt.

#2 Vad behövs för effektiv rekrytering?

Noggrann planering, riktigt bra kommunikation och ett tvärvetenskapligt team som har satts ihop av din lokaliseringsleverantör är vad som behövs för effektiv rekrytering.

Även om rekryteringsteamet ska vara utrustat för att klara av alla delar av processen, är det du som är ansvarig för att vara mycket tydlig när det gäller dina mål och förväntningar. Det är på det sättet man bygger ett starkt partnerskap i början av relationen.

#3 Hur kommer mitt rekryteringsteam att hjälpa mig?

Ditt rekryteringsteam ska ta hand om svårigheterna i startprocessen genom att:

 • Få igång och konfigurera programvarupaketet som ska ansluta ditt innehållshanteringssystem till språkleverantörens portal, när det är tillämpligt
 • Erbjuda konsulttjänster för att hjälpa dig att positionera ditt varumärke rätt
 • Fastställa dina behov avseende offerter, godkännanden, inköpsorder och fakturor för att göra dessa saker lätta att hantera
 • Erbjuda anpassad rapportering för att göra det möjligt för dig att utvärdera lokaliseringstjänster

Din lokaliseringsleverantör ska vara flexibel för att kunna uppfylla dina speciella behov och leverera en smidig startprocess.

#4 Vad händer om jag får problem?

Trots att du har gjort ditt bästa för att nå målen och rekrytera snabbt, kan oväntade saker hända längs vägen. Tänk dig att dina filer inte levereras ordentligt. Vem kan du vända dig till?

Se till att din lokaliseringsleverantör snabbt löser dina problem genom proaktiv kundservice. På Lionbridge tar din rekryteringsansvarige in interna resurser för att hjälpa till när det behövs. Detta omfattar ofta flera avdelningar från hela världen för att säkerställa ett lyckat resultat. Dessutom pratar supportteamet åtta språk för att kunna hjälpa kunderna på deras modersmål.

Du kan förvänta dig en positiv upplevelse om ditt rekryteringsteam är utrustat för att hantera oförutsedda händelser.

#5 Vilka är fallgroparna med undermålig rekrytering?

När man inte lägger ned varken tid eller uppmärksamhet på rekrytering kan det uppstå anslutningsproblem och översättningarna kan ta längre tid.

När rekryteringen tar alltför lång tid att genomföra kan en möjlig nedsida vara att vara beroende av e-post för att kunna klara av deadlines. Även om detta kan vara lämpligt i vissa fall kan det ibland vara riktigt utmanande att arbeta via e-post. Det stämmer särskilt väl när det handlar om stora översättningsprojekt. När filer överförs manuellt:

 • Dokument är mer benägna att försvinna
 • Det är mer troligt att versioner förväxlas, vilket leder till att ett utkast som inte är klart skickas till dig istället för den slutgiltiga versionen.
 • Fakturor kanske skickas slumpmässigt

Med korrekt rekrytering kan projekt lokaliseras snabbare och lättare

#6 Vad gör jag om det är dags att se mig om efter ett nytt partnerskap?

Om du vill påbörja ett nytt partnerskap med ett lokaliseringsföretag kanske du oroar dig över att övergången kommer att ta för mycket tid, särskilt om du arbetar snabbt. Ta det lugnt. Att gå över till en ny partner är lättare än du kanske tror – om rekryteringsteamet är det bästa.

Ett effektivt rekryteringsteam hjälper dig genom varje steg på vägen. De ger dig till och med vägledning om hur du hämtar viktiga tillgångar från den lokaliseringsleverantör som du ska lämna, och hur du bäst hanterar befintliga tillgångar som ska gå vidare. På så vis har du ingenting att förlora och allt att vinna med den nya relationen.

Sammanfattning

Oavsett om det är första gången du arbetar med en språkleverantör och du behöver skingra mystiken kring lokaliseringsprocessen, eller om du vänder dig till en ny partner och kräver en smidig övergång, ska du se till att noggrant undersöka hur rekryteringsteamet arbetar.

En lokaliseringspartner som tar rekrytering på allvar kommer att ha erfarenhet och expertkunskap som de är villiga att dela med sig av till dig. Om du tar dig tid att investera i startprocessen kommer det att ge utdelning och försätta dig i en position där du kommer att lyckas i det långa loppet.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vår startprocess kan du kontakta en försäljningsrepresentant idag.

linkedin sharing button
 • #blog_posts
 • #translation_localization

Janette Mandell
FÖRFATTARE
Janette Mandell