VÄLJ SPRÅK:

Minska riskerna med kulturella skillnader i kommunikation

Detaljerna som hjälper eller stjälper din översättning

 

Språk och kultur går inte att skilja åt. När man utformar innehåll för en multikulturell kundbas krävs särskild uppmärksamhet på hur varje kultur tolkar de olika visuella och textuella aspekterna av lokaliserat material. Med dessa kulturella skillnader i kommunikation kan något till synes så enkelt som färgen på en ikon symbolisera något bra i en kultur och otur i en annan. Dessa små detaljer är lätta att missa och kan äventyra varumärkets anseende på en okänd marknad.

 

Det bästa sättet att minska dessa risker är att hitta en partner som har erfarenhet av att lokalisera till en mängd olika språk. Lionbridge har erfarenhet av allt från long tail-språk till lingua franca och erbjuder tjänster för kulturell översättning till över 380 språk i fler än 100 länder över hela världen. Ditt innehåll är viktigt. Vårt jobb är att känna till riskerna och veta hur vi undviker dem.

Kulturella skillnader i kommunikation att hålla koll på

Färger

Färg är ett av dina viktigaste verktyg som marknadsförare. Genom att använda färger på rätt sätt kan ditt varumärke få en kraftull och positiv association. Men en färg som ger positiva associationer i en kultur kan ha motsatt effekt i en annan. För en amerikansk eller europeisk målgrupp kommunicerar färgen vit ofta en känsla av ljus och renhet. Men i Kina, Korea och en del andra asiatiska länder associeras vit med död.

Textlayout

Textens layout, dvs. hur språket formateras på en sida, kan ändras med översättning. Till exempel skrivs inte alla språk åt samma håll. Språk som engelska, franska eller spanska skrivs från vänster till höger. Men arabiska och hebreiska skrivs åt andra hållet, från höger till vänster, och traditionell kinesiska skrivs uppifrån och ner. Text som skrivs på engelska från vänster till höger på en bild kanske passar den ursprungliga utformningen perfekt, men när texten översätts till arabiska kan orden täcka ansikten eller skymmas av överlappande bilder eller färger. Till synes små faktorer som medveten lokalisering av olika skriftsätt kan ha en stor påverkan på ditt företag.

Bilder

Det är viktigt att bilderna i ditt innehåll lokaliseras på rätt sätt. En tatuering, klädstil eller handgest kan vara positiv för en målgrupp men stötande för en annan. I USA och Storbritannien är till exempel tummen upp ett vänligt sätt att ge positiv feedback eller signalera att en uppgift har utförts väl. Däremot kan denna till synes harmlösa gest vara förolämpande och högst olämplig för en australisk, grekisk eller arabisk målgrupp.

 

Kulturell översättning kräver god kulturell medvetenhet och ett utomordentligt sinne för detaljer.

Person looking at tv screen in busy train station - representing a setting to avoid risks of cultural differences in communication

 

Så hittar du rätt språktjänstleverantör

När ditt företag skapar marknadsföringsinnehåll lägger du ner mycket tid och arbete på att se till att alla delar av utformningen bidrar till varumärkesrösten: färgen, texten, bilderna osv. En framstående språktjänstleverantör är medveten om utmaningarna med lokalisering och tillämpar samma detaljorienterade synsätt som du. Innan du väljer språktjänstleverantör ska du se till att ställa rätt frågor:


  • Har byrån erfarenhet av att arbeta på den marknaden? Har de en portfölj med liknande projekt som demonstrerar deras framgång hos den specifika målgruppen?

  • Använder de översättare från marknaden som är medvetna om lokala kulturella referenser?

  • Har de kapacitet att skapa och underhålla en ordlista, stilguider och terminologidatabaser som är utformade för att fånga ditt företags unika varumärkesröst?

Varför du ska välja Lionbridge som din språktjänstleverantör

Lionbridge har expertisen och metoderna för att minska riskerna kopplade till kulturell översättning, oavsett specialområde:


  • Över 20 års erfarenhet av att lokalisera till hundratals språk, platser och kulturer – och denna erfarenhet fortsätter växa med varje nytt projekt.

  • Tjänster för kulturell anpassning som utförs av expertteam med lingvister som gör innehållet lämpligt för alla språk.

  • Översättningsminnen och ordlistor som skapas av projektledningssamarbeten med lokala företag, vilket optimerar granskning av innehåll för språklig korrekthet och kulturell lämplighet.

Sammanfattning

När man anpassar innehåll till olika kulturer är de små detaljerna viktiga.  Färgerna, textlayouten och bilderna du väljer bidrar alla till att bygga upp ditt rykte som ett multikulturellt företag. Vikten av att undvika riskerna med kulturella skillnader i kommunikation kan inte nog betonas. Lionbridge arbetar hårt för att säkerställa att meddelandet dina kunder får är samma meddelande som du ville skicka.

Hör av dig

Kontakta en Lionbridge-språkexpert.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #translation_localization

Sophia Eakins
FÖRFATTARE
Sophia Eakins