VÄLJ SPRÅK:

laptop computer and digital charts

Fallstudie om innehållsoptimering med AI

Ett experiment med GenAI-driven innehållsoptimering och lokalisering

Den här fallstudien utgör den andra delen av två i Lionbridges serie om GenAI-innehåll, där vi ser hur GenAI kan användas för att skapa och optimera flerspråkigt innehåll. Kolla in del ett här.

I nuläget har en handfull generativ AI-verktyg lanserats som kan användas för att optimera innehåll. Företagen utlovar AI-innehållsverktyg med förmåga att se till att innehållet är väldigt engagerande med stort SEO-värde. I vissa situationer kan innehållsoptimering med AI fungera bättre än innehåll skapat av människor. Till exempel är AI-verktyg för generering av innehåll otroligt bra på att skriva och översätta inom de strikta teckenbegränsningar som gäller för SEO. Men kan innehållsoptimering med AI verkligen infria de här löftena? Kan den korrekt optimera och generera nytt innehåll på andra språk än engelska? Lionbridges experter på skapande av innehåll med AI ska undersöka det här området i ett experiment där fyra AI-verktyg för skapande av innehåll används för att optimera tre material på tyska.

Läs fallstudien för att lära dig mer om Lionbridges experiment för att skapa innehåll med generativ AI-verktyg.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Samantha Keefe och Sandra Wendland, Senior Manager, Global Digital Marketing, och Brendan Walsh, Global Technical Search Operations
  • #case_studies
  • #ai
  • #content_transformation
  • #generative-ai
  • #global_marketing
  • #content_creation
  • #translation_localization