VÄLJ SPRÅK:

parent holding a child's hand

Fallstudie om Danmarks Bløderforening

Så kunde Lionbridge förse danska föräldrar med livsviktig information genom lingvistisk validering

För patienter med livshotande eller kroniska sjukdomar påverkas livskvaliteten i hög grad av kvaliteten på den vård de får. Människor som inte kan kommunicera ordentligt med sina vårdgivare – bland annat de som talar ett annat språk – kan ha svårt att ta hand som sig själva eller sina anhöriga. En sådan klyfta kan vara livsfarlig, i synnerhet när det gäller blödarsjukdomar.

Danmarks Bløderforening arbetar för att förse patienter med blödarsjuka och deras familjer med rådgivning och utbildning för att hjälpa dem att hitta rätt behandling, förstå forskning och hantera det dagliga livet. Som en del i ett initiativ för att stötta patienter med immun trombocytopeni (ITP) skapade Danmarks Bløderforening ett dialogverktyg som skulle underlätta effektiv kommunikation mellan patienternas familjer och vårdgivare.

Tack vare Lionbridges expertis och långa erfarenhet av lingvistisk validering kunde kunden förse danska föräldrar med en danskspråkig version av materialet med hänsyn till patientmålgrupper, intertextuell samstämmighet och konsekvens. De översatta versionerna var effektiva och bibehöll samma kvalitet, precision och omsorgsfulla presentation som originalversionerna på engelska. Läs fallstudien för att lära dig mer om lösningens viktigaste aspekter.

linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #case_studies
  • #life_sciences
  • #translation_localization