VÄLJ SPRÅK:

Manufacturing plant workers

Fallstudie om Mirka

Översättning av innehåll för global marknadsföring

För att behålla konkurrenskraften idag behöver globala företag ha ständig kontakt med sin kundbas online. På en digitaliserad marknad är det avgörande att hela tiden skapa nytt innehåll, hålla koll på globala trender och publicera och reagera konsekvent i sociala medier – på kundernas språk. Den här standarden har blivit en miniminivå för vad alla konsumenter förväntar sig. För att upprätthålla digital marknadsföring för en flerspråkig kundbas krävs översättning av innehåll – ofta i stora volymer. Översättningstjänster för marknadsföring utgör den viktiga livlinan mellan globala företag och deras flerspråkiga, digitala kundbas.

Mirka, ett finskt företag som är ledande i industrin för belagda och non-woven slipmedel, samarbetade med Lionbridges team för översättning av innehåll och webbplatser för att bygga upp och utveckla företagets globala digitala marknadsföringsstrategi. I den här fallstudien om Mirka kan du se hur Lionbridge hjälpte företaget att snabbt översätta allt innehåll med en konsekvent varumärkesröst på sex språk. Vår anpassade lösning använde Mirkas befintliga plattform för innehållshantering för att stärka det globala företaget. Företaget kunde nå sin kundbas, minska arbetsbördan vid översättning av innehåll och fokusera på att leverera och optimera mer innehåll snabbare. 

Läs fallstudien för att lära dig mer om Lionbridges anpassade lösning för Mirka, som resulterade i 20 procent lägre översättningskostnader.

linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #case_studies
  • #technology
  • #translation_localization
  • #video
  • #global_marketing