VÄLJ SPRÅK:

Lionbridge har tilldelats certifieringen ISO 27701:2019

Lionbridge är den första språktjänstleverantör som tilldelas certifieringen och befäster därmed sitt arbete med att skydda kunddata

Lionbridge, global ledare inom översättnings- och lokaliseringslösningar, tillkännagav i dag att företaget har tilldelats fullständig certifiering enligt standarderna ISO 27001:2013 och 27701:2019. De företag som uppfyller kraven för ackrediteringen har certifierat personal, IT-system, program och appar, policyer, procedurer, standarder, verktyg, system och data som används för att utföra tjänster i enlighet med ISMS uttalande om lämplighet (SoA).

ISO 27001:2013- och ISO 27701:2019-certifieringen har erhållits av standardorganisationen A-LIGN och certifierar Lionbridges heltäckande processer, inte enbart datacentret. Här ingår Lionbridges samtliga medarbetare, processer och tekniker.

Lionbridge ville gå längre än standardcertifieringen ISO 27001:2013 och uppnå ISO 27701:2019-efterlevnad, eftersom det är en certifiering som omfattar företagets hela datalivcykel, även personuppgifter, och inte enbart lagring. I egenskap av ledande översättningsföretag hanterar Lionbridge kunddata och immateriell egendom i det dagliga arbetet. Det är väldigt viktigt att kunderna känner förtroende för leverantörens informationsprocesser.

”Vi är väldigt glada över att bli den första språktjänstleverantör som tilldelas den här certifieringen”, säger Lionbridges Chief Trust Officer, Douglas Graham. ”Världens största företag förlitar sig på att vi kan förmedla deras budskap på rätt sätt och dela det med världen, tryggt och säkert. Alla på Lionbridge gör sitt yttersta för att förvalta det förtroendet och ta ett personligt ansvar för säkerheten. Certifieringen är en bekräftelse på att våra processer och team uppfyller regelverket och befäster vårt engagemang för kunderna.”

ISO 27701:2019-certifieringen blir ännu en fjäder i hatten för Lionbridge och läggs till på den omfattande lista av certifieringar som företaget har haft ända sedan början.

”Cybersäkerhet och dataskydd är högprioriterade frågor för globala företag. Säkerhetsläget förändras ständigt och Lionbridge är stolta över att ha ett kraftfullt säkerhetsprogram med fokus på kontinuerliga förbättringar”, säger Lionbridges vd, John Fennelly. ”Kunderna har alltid kunnat lita på att Lionbridge tillhandahåller korrekta och effektfulla översättningar och den nya certifieringen blir en extra bonus och ett bevis på styrkan hos vårt Trust-team och de globala teamen.”

Om Lionbridge
Lionbridge samarbetar med olika aktörer för att riva barriärer och bygga broar över hela världen. I 25 år har vi hjälpt företag i kontakten med deras globala kunder och medarbetare genom att leverera översättnings- och lokaliseringstjänster på fler än 350 språk. Via vår plattform hanterar vi ett globalt nätverk med passionerade experter som samarbetar med olika aktörer för att skapa kulturellt anpassade upplevelser. Vi använder det bästa av mänsklig kompetens och maskinintelligens för att kommunicera budskap som är anpassade till våra kunders kunder. Lionbridges huvudkontor finns i Waltham, Massachusetts i USA och vi har lösningscenter i 23 länder. Läs mer på www.lionbridge.com.

Lionbridges mediekontakt
Stephanie Carone
mediainquiries@lionbridge.com

  • #press_releases
linkedin sharing button

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge