Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Ledarskap
Nyheter
Insights
Viktiga fakta

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

eLearning-revolutionen: Modernisera utbildningen i reglerade branscher

Hur kan eLearning förbättra utbildningsprogram?

Lionbridge fokuserar på att hitta effektiva, ändamålsenliga och ekonomiska lösningar. Därför är det inte så förvånande att vi är entusiastiska inför möjligheterna med eLearning-utbildningsprogram. Vår interna eLearning-expert Wendy Farrell berättade för oss hur eLearning förbättrar utvecklingen och administrationen av utbildningsprogram, särskilt inom hårt reglerade branscher.  Vad lärde vi oss? eLearningens nuvarande ställning är mycket god, men framtiden ser ännu ljusare ut.

Vad handlar hajpen kring eLearning om?

De som jobbar i reglerade branscher intygar i stor utsträckning att eLearning är ett utmärkt alternativ till traditionella lärarledda utbildningsprogram. Tänk till exempel på reglerade branscher som Life Sciences och rymdindustrin. I dessa miljöer ställs de anställda ständigt inför potentiella högrisksituationer.

Ofta kan företagen inte avsätta tid för specialanpassade utbildningar för varje specialiserad roll på grund av begränsade resurser – och i reglerade branscher är en stor del av arbetsrollerna mycket specialiserade. Hur kan företag hitta utrymme för att utbilda fler än 5 000 anställda? Kan de snabbt och ändamålsenligt erbjuda utbildningar när en ny bestämmelse eller förordning publiceras? Hur kan anställda lära sig att tillämpa regulatoriska krav i sina specialiserade arbetsroller och specifika situationer? eLearning är ett ändamålsenligt, konsekvent och kostnadseffektivt sätt att utbilda många anställda på en gång och hjälpa dem att bygga upp en situationsmedvetenhet.

Geniala fördelar

eLearning kan ge reglerade branscher en mängd olika fördelar. Farrell berättade om de tre främsta fördelarna enligt henne: anpassningsbarhet, spårbarhet och inlärningskapacitet.

Anpassningsbarhet

Kraftfulla digitala verktyg gör det möjligt för företag att hantera enskilda utbildningsdelar som byggstenar. Detta medför en hög grad av anpassning som lärarledda utbildningsprogram i ett klassrum inte kan matcha. Företagen kan lägga till eller ta bort utbildningsmoduler för en viss anställd som har en särskild roll på en bestämd plats – och det på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Detta är inte bara goda nyheter för företagen, utan också en vinst för de anställda. Företaget behöver inte lägga resurser på individuella utbildningar, och anställda behöver inte sitta av flera olika utbildningar (varav vissa kanske inte berör dem) som har slagits ihop till en enda stor utbildning. Anställda som får arbeta med personligt anpassat utbildningsinnehåll kommer med större sannolikhet att minnas budskapet bakom innehållet. Det är alltså mer troligt att de kommer att tillämpa koncepten som de lär sig under utbildningarna i sitt arbete.

Spårbarhet

Företagens möjlighet att föra noggranna protokoll över vilka anställda som har genomgått en utbildning, och när den ägde rum, är oerhört viktigt, särskilt i reglerade branscher. Eftersom eLearning-program är digitala kan företag se till att anställda upprätthåller samma standard inom säkerhet och lagar genom en enkel och kostnadseffektiv spårning.

Inlärningskapacitet

Sist, men inte minst, erbjuder eLearning ett unikt inlärningssätt som traditionella utbildningsprogram saknar. Även om det kan vara till stor hjälp att interagera med en verklig lärare så sträcker sig fördelarna med eLearning utanför klassrummets fyra väggar.

För det första tar eLearning bort en del av den negativa inverkan som situationen i klassrummet kan medföra. Genom digitalt lärande kan mer tillbakadragna deltagare, som kanske skulle bli överröstade av mer högljudda kollegor i en klassrumssituation, göra sin röst hörd. Ett anpassat eLearning-program ger enskild uppmärksamhet åt varje användare och deras inlärningsstil, samt öppnar för tydligare återkoppling.

Dessutom innebär eLearning en möjlighet till en mer verklighetstrogen utvärdering av olika scenarier. Dessa simuleringar ger användarna möjlighet att gå igenom exempel som införlivar deras kunskap om branschbestämmelser och tillämpar dem på verkliga scenarier. Beroende på sammanhanget kan en del av en situation till och med förändra hur en lämplig reaktion bör se ut – och digitala verktyg kan fånga upp dessa variationer på ett sätt som lärarledda utbildningar inte kan göra.

En ljus framtid för eLearning:

Lionbridge är en av världens ledande leverantörer av eLearning-tjänster. Vi har rankats som en av de 20 bästa utbildningsleverantörerna internationellt sedan 2006. Dessutom har vi mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med kunder inom hårt reglerade branscher som Life Sciences, rymdindustrin, bank- och finansbranschen samt tillverkningsindustrin. Vi förenar vår långa branscherfarenhet och vårt innovativa förhållningsätt till eLearning med de reglerade branscher som samarbetar med oss i utformningen av sina utbildningsprogram.

Vi har arbetat med de flesta av de ledande aspekterna inom eLearning: interaktiva PDF:er, simuleringar, virtuell och förstärkt verklighet, spelifiering ... listan kan göras lång. Vilken är nästa stora satsning inom eLearning?

Öka engagemanget och interaktiviteten

Vi arbetar ständigt tillsammans med våra kunder för att göra eLearning-utbildningsprogrammen så interaktiva och engagerande som möjligt. Utbildningar inom branschbestämmelser och förordningar kan, föga förvånande, vara lika spännande som att titta på färg som torkar. Och detta kan utgöra ett verkligt problem för reglerade branscher där adekvat utbildning är oerhört viktigt. För visst hoppas man till exempel att trafikpiloter är fullt engagerade i sina utbildningsprogram? Enligt Farrell är en av de mest spännande framtidsutsikterna för eLearning att skapa utbildningsprogram som är engagerande (och kanske till och med underhållande). Hon förutspår dessutom att det kommer att göras stora framsteg inom den här aspekten av eLearning under de kommande åren.

På Lionbridge utvecklar vi framtidens eLearning-utbildningsprogram med hjälp av spelifiering och videoinnehåll. Reglerade branscher kan mycket väl komma att erbjuda utbildningsprogram som känns mer som en frågesport eller ett rollspel än en lektion i lagbestämmelser och förordningar.

Du kommer in i ett slott och där träffar du på ett monster i form av en reglerad bransch. Välj ditt vapen:

  1. Ett fem timmar långt utbildningsprogram i en fullpackad föreläsningssal
  2. Ett eLearning-utbildningsprogram som du kan anpassa efter dina behov och använda i precis rätt tid
  3. Inget av ovanstående, du vill bara spela Super Mario Bros. i lugn och ro

Tips från Lionbridge-proffsen: Ifall du är osäker är rätt svar nummer 2.

Känner du dig redo för att börja använda innovativa och anpassade eLearning-program i ditt företag? Kontakta oss redan idag.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #content_creation

Lionbridge
AUTHOR
Lionbridge