VÄLJ SPRÅK:

Effektiv global utbildning: Frågor och svar med Wendy Farrell

Utbildning är svårt. Effektiv global utbildning är ännu svårare.

Utbildning är svårt. Effektiv utbildning är ännu svårare, särskilt när du har en global målgrupp.

 

Lionbridge skapar teknisk och affärsmässig utbildning som är engagerande, effektiv och enkel att lokalisera. Vi fick nyligen ett erkännande för våra utmärkta utbildningar när vi hamnade på utbildningsbranschens lista över de 20 främsta utlokaliseringsföretagen inom utbildning.

I den här omgången av frågor och svar chattar Wendy Farrell, chef för innehållslösningar på Lionbridge, om hur Lionbridge skapar effektiva utbildningsprogram för företag i olika branscher över hela världen.

Vilka utbildningstjänster erbjuder Lionbridge?


Lionbridge utvecklar anpassade utbildningslösningar som hjälper företag att förbättra försäljningseffektiviteten, förbättra resultatet, minska supportkostnaderna, hantera efterlevnad och förbättra kundupplevelsen. Våra utbildningstjänster omfattar:


  • Anpassade utbildningshandböcker

  • Lektionsmaterial

  • Videor

  • Lösningar för mobil och e-learning

  • Program för förstärkt/virtuell verklighet


Vi hjälper kunder att skapa utbildningsinnehåll och levererar det effektivt. Kunderna kan räkna med att vi skapar omfattande utbildningsprogram för flera intressenter på flera språk.

Vilka typer av företag hjälper vi?


Vi arbetar med en mängd olika företag i olika branscher. De flesta kunder kommer från områden som tillverkning, teknik och telekommunikation. Vi arbetar också med kunder inom bland andra flyg-, fordon-, bank- och finans- samt konsultbranscherna. Våra processer är tillräckligt effektiva och flexibla för att fungera väl för alla företag som behöver ett förstklassigt utbildningsprogram.

Vad gör Lionbridges utbildningstjänster unika?


Lionbridge har en unik blandning av funktioner för innehållsutveckling som sträcker sig över utbildnings-, marknadsförings- och tekniskt innehåll. Varje funktion fokuserar på globala målgrupper. Vi kombinerar dessa funktioner med vår översättningskompetens för att leverera kulturanpassat innehåll snabbare och effektivare för att tillgodose kundens utbildningsbehov.

 

Vår användning av video, gamification och blandad verklighet ger nya leveransformat för att engagera utbildningsdeltagarna. Vi fortsätter att fokusera på maskininlärning och artificiell intelligens, som vi tror kommer att vara viktiga verktyg när anpassad utbildningsteknik fortsätter att utvecklas. Vår kunskap och expertis när det gäller dessa tekniker gör att vi befinner oss i en unik situation för att kunna hjälpa kunder att utforska och genomföra nya lösningar som använder dessa tillvägagångssätt.

Vilka trender anser vi är på gång inom utbildningsbranschen?


Det är några branschtrender som vi anser är extra spännande:

Användning av ny teknik för att skapa och leverera utbildningsprogram


Just nu har utbildningsindustrin fördelen av ett brett utbud av tekniker – inklusive förstärkt, virtuell och blandad verklighet. Denna teknik erbjuder innovativa metoder för att se till att utbildningen återges på ett naturtroget sätt och att den är effektiv. På Lionbridge experimenterar vi med att införa kroppsnära enheter och röstassistenter för utbildningsändamål, och vi fortsätter att öka vår användning av gamification för både igenkänning av koncept och programtestning.

 

Vi har till exempel använt oss av den populära escape room-metoden för att designa säljutbildningar, både personliga/fysiska och virtuella utbildningsevenemang. På detta sätt kan vi skapa bättre engagemang samtidigt som vi betonar relevant säljinformation och främjar kundinteraktioner.

Suddar ut gränsen mellan utbildning och prestationsstöd


Vi ser fram emot att se en större överlappning mellan formella utbildningsprogram och ett pågående prestationsstöd. Det möjliggör mer tidsanpassad inlärning som är relevant i sammanhanget och för utbildningsdeltagarna, oavsett vad de har för tjänst.

 

Många av de lösningar vi erbjuder innehåller blandade element. Våra program kan innehålla formella utbildningar som escape rooms, utbildningsappar för mobiler osv. Vi kan också erbjuda fortlöpande informellt utbildningsmaterial, inklusive videor, interaktiva PDF:er och arbetsredskap. Vi fokuserar på att införa fler utbildningslösningar med flera komponenter. Dessa appdrivna lösningar ger utbildningarnas målgrupper smidigast möjliga tillgång till informationen.

Presentation av utbildningsinnehåll i mer visuella format


Som ett företag förankrat i lingvistiken försöker Lionbridge alltid att hitta olika sätt för att bryta ner språk- och kulturbarriärer och bygga broar för en global målgrupp. Vi har förespråkat presentation av utbildningsinnehåll i mer visuella format. Detta gör innehållet lättare att förstå för globala målgrupper, särskilt de som har engelska som andraspråk. Med flexibilitet, kreativitet och innovation kan vi hjälpa företag att bygga starkare broar och nå fler medarbetare, på fler platser, ännu snabbare.

 

Vilka är dina bästa tips för företag som funderar på att utlokalisera sina utbildningsprogram?

Här kommer tre tips som företag bör ha i åtanke:

Sök efter en samarbetspartner, inte en leverantör


Precis som med många andra tjänster får du de bästa resultaten när du och din utbildningsleverantör samarbetar, delar och bildar ett riktigt partnerskap. Ju mer en partner som Lionbridge förstår om ditt företag, dina målgrupper, begränsningar och utmaningar, desto bättre kan vi skapa effektiva utbildningslösningar som leder till resultat. Om du funderar på att utlokalisera dina utbildningsprogram ska du leta efter en leverantör som vill veta mer om ditt företag, dina anställda och kunder. Rätt leverantör kommer att närma sig relationen som ett partnerskap snarare än som en transaktion.

Var realistisk


Att skapa effektiva och engagerande utbildningsprogram är svårt – och det kräver att ditt företag och den leverantör du har valt samarbetar. Var realistisk när det gäller uppgifterna som bara du och ni kan utföra. Se till att ditt interna team fokuserar på företagets kärnvärdeerbjudanden och låt din leverantör ta hand om resten av arbetet. Vi finns här för dig!

Sätt upp mål

Vilka mål har du med utbildningsprogrammet? Har du kommunicerat dessa till din potentiella partner? Innan du går vidare med ett nytt program bör du lägga lite tid på att tänka igenom vad du vill uppnå genom utlokalisering. Börja med små mål som är lätta att uppnå – även den bästa partnern behöver tid för att lära känna just dina behov, ditt kommunikationssätt och dina förväntningar. När du anger värden som kan mätas ska du se till att du kommunicerar dem till din potentiella utlokaliseringspartner, så att ni kan arbeta tillsammans så effektivt som möjligt.

 

Är du redo att chatta med en av Lionbridges experter om att utveckla ett skräddarsytt utbildningsprogram för ditt företag? Kontakta oss för att få veta mer.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #content_creation

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge