VÄLJ SPRÅK:

Förstärkt användarupplevelse: Tillämpningsområden inom förstärkt verklighet för tillverkningsföretag

Hur kan AR (förstärkt verklighet) lösa dina kunders problem?

AR-tekniken, eller förstärkt verklighet, är något som växt fram under de senaste åren. Företag inom en mängd branscher har dragit nytta av tekniken för att sammanföra den digitala världen med den verkliga, och har med teknikens hjälp skapat helt nya och verklighetstrogna upplevelser för användarna.

Du kanske tror att förstärkt verklighet (AR) bara är något för spel, marknadsföring och e-handel. Men också högteknologiska företag som tillverkar komplicerade maskiner kan ha nytta av tekniken. Finns det några områden där du kan tillämpa den här nya tekniken?

Om ditt företag tillverkar något tekniskt – det kan vara allt från skrivare till gräsklippare och jetmotorer – kan förstärkt verklighet (AR) vara något för dina kunder, även om det inte är nästa Pokemon Go du tillverkar.

Enligt ett faktablad från PTC ”har många företag världen över upptäckt nyttan med att använda AR i sin interna verksamhet. I dagens affärsklimat med allt snävare marginaler och större ekonomiskt tryck har effektiviseringen fått en välbehövlig skjuts genom AR.”

Men finns det även exempel på att högteknologiska företag kan uppnå fördelar genom att skapa speciella AR-program för sina slutkunder? Enligt samma rapport är svaret ja. De företag som använder AR-tekniken mot kunderna har fått betydande avkastningar på sina investeringar. ”Företag som utvecklar för kunder rapporterar att de lyckats genomföra lyckade utvecklingsprojekt i tre gånger så hög utsträckning än dem som bara utvecklar för internt bruk (29 procent jämfört med 11 procent) … Med denna betydande ökning av användningen av AR-tekniken har företag som genomgår en digital omvandling knappast råd att vänta. Oavsett om det gäller att förbättra produkter, tjänster och lösningar för kunder eller utveckla kompetensen inom företaget, finns det nya transformativa funktioner inom AR som inte går att förbise.”

Du har alltså inte råd att vänta, men hur kan AR hjälpa dig att lösa kundernas problem? Fundera över följande tillämpningsområden:

1. Överblick och orientering


Anta att du precis har köpt en ny bil och du försöker lista ut var du ska fylla på oljan. Ditt problem är att det inte är tillräckligt krångligt för att be en mekaniker om hjälp, men det finns heller ingen särskilt intuitiv lösning. I stället för att tråckla sig igenom bruksanvisningen eller söka online efter rätt tekniska dokumentation – skulle det inte vara bättre att kunna ladda ned en AR-app och få en genomgång av exakt hur du ska använda bilen?

Oavsett om ditt företag tillverkar bilar eller datorer kan en AR-app som ger kunderna en översikt över produkten och hur den används spara både tid och pengar för kunden, stärka ditt varumärke och förhindra kunderna från att begå dyrbara fel.

2. Visualisera begrepp och processer


Ibland kan det vara värdefullt för en kund att kunna visualisera en process som inte är synlig för blotta ögat. Om du till exempel skapar elbilar kanske kunderna vill förstår hur motorn fungerar. En AR-app som animerar det elektriska flödet genom systemet kan hjälpa kunden att förstå inte bara hur bilen fungerar utan också hur man bäst tar hand om den. Dessa typer av tillämpningsområden för AR är extremt användbara för interna målgrupper (till exempel tekniker), men kan också vara till nytta för kunderna.

3. Komplicerade monterings- och reparationsrutiner


Alla har vi väl varit förväntansfulla efter ett inköp, bara för att sedan bli besvikna när vi ska försöka få igång den nya produkten? Detta är ett annat område där AR kan vara till nytta. Förenkla installationen och reparationen för kunden med visuella instruktioner steg för steg, med hjälp av AR.

4. Inspektion


Du vet hur man hittar bromsbeläggen på bilen, och kan kanske till och med se om de behöver repareras. Men kan du verkligen fixa det själv, eller ta reda på om de behöver bytas?

Med AR kan du få hjälp. Med denna kundfokuserade teknik kan du spara både tid och pengar – och samtidigt vara säker på att enheterna alltid är säkra och fungerar.

När är det dags att satsa på AR?

Detta är bara några få exempel på vilka tillämpningsområden som finns för ditt företag och som kan vara värt en investering i AR. Men om du är benägen att hoppa på första bästa möjlighet att testa en AR-lösning för varje kundproblem bör du behärska dig lite. Du bör kanske anlita en partner som förstår din teknik och kan hjälpa dig ta reda på om slutkundens miljö verkligen tjänar på en AR-lösning.

Vi har till exempel arbetat tillsammans med en kund vars fartyg satt fast mitt ute i Indiska oceanen. Då fartygets motorer behövde repareras tvingades vår kund betala enorma pengar för att flyga dit en extern tekniker för att reparera motorn.

En AR-lösning kanske verkar vara det självklara valet. Med hjälp av en AR-app hade en person ombord på fartyget kunnat gå igenom reparationen utan behov av en expert. Det låter som en perfekt lösning.
Men vi vet att denna fartygsmiljö inte riktigt passar för den lösningen. För att kunna använda AR-tekniken krävs en internetanslutning – vilket fartyget inte hade. Vi vet också att det inte vore säkert att använda en AR-lösning i det farliga maskinrummet.

Våra tekniska experter kunde utifrån vår stora kunskap om slutkunden – människorna ombord på fartyget – dra slutsatsen att AR-lösningen inte var den bästa, varken när det gällde säkerhet eller logistik. Och det sparade både tid och resurser åt kunden i långa loppet.

Vi hjälper våra kunder att fatta beslut om hur de får saker och ting gjorda snabbare, enklare och effektivare – inte bara trendigare. Om du funderar på att införa ny teknik eller ett nytt system – oavsett om det är AR, VR eller något helt annat – uppmuntrar vi ditt initiativ. Men vi samarbetar gärna med dig för att förenkla processen och undvika eventuella fallgropar.

Arbetar du för ett tillverkningsföretag? Inom vilka tillämpningsområden tror du att AR kan vara lösningen på dina kunders problem? Berätta för oss genom att skriva en kommentar.

linkedin sharing button
  • #industrial_manufacturing
  • #blog_posts

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge