VÄLJ SPRÅK:

Hur definierar och hanterar du ditt företagsspråk?

Vi har verktygen du behöver för att definiera och utveckla ditt företagsspråk

Företagsspråket spelar stor roll för ditt företags och varumärkes identitet och förmåga att påverka.

Men hur skapar du ett unikt företagsspråk? Har du definierat det? Eller skriver varje medarbetare på olika avdelningar som de vill?

Vad menas med ”företagsspråk” och vilka verktyg behöver du för att definiera och hantera ditt? Vi ska ta en närmare titt på det.

Vad menas med företagsspråk?

”Företagsspråket” utgörs av de ord och visuella material som ditt företag använder för att kommunicera internt och externt. Det påverkar företagets övergripande kommunikation, allt från interna meddelanden till webbinnehåll, pressmeddelanden, årsrapporter och reklamslogans.

Internationella företag med många målmarknader kommunicerar vanligtvis på flera språk. Då spelar lokaliserade budskap en central roll på alla målmarknader.

Företagsspråket utgör en viktig del av företagets image och identitet. Till exempel ger språket intressenter, bland annat kunder, affärspartner, aktieägare och potentiella medarbetare, ett visst intryck av företaget.

Företagsspråket ingår i företagsidentiteten

För att uppnå övertygande och effektiv kommunikation krävs ett företagsspråk som är konsekvent, tydligt och personligt. Exempel:

  • Konsekvent: Om ingenjörer och tekniska redaktörer på ett företag använder olika termer för att beskriva samma komponenter uppstår oundvikligen förvirring. Då uppstår ett behov av förtydliganden som kan leda till ineffektivitet och extra kostnader. Effektiviteten ökar vid användning av tydligt definierade och konsekventa tekniska termer.

  • Tydligt: Webbplatsinnehåll med massor av teknisk jargong leder till höga studsfrekvenser. Ett tydligt och enkelt språk som är skräddarsytt för läsaren väcker intresse och skapar förtroende för varumärket.

  • Personligt: För att engagera med kunderna på ett personligt plan behöver ditt företag tydligt definiera målgruppen och konsekvent tilltala den med rätt ton. Utforma en speciellt språklig stil för att visa kunderna att du bryr dig om dem – och stå ut från konkurrensen.

Två verktyg som du behöver för att definiera och underhålla ditt företagsspråk

Hur definierar och hanterar du ditt företagsspråk för att se till att det är konsekvent, tydligt och personligt? Hur definierar du regler och terminologi för användning i hela organisationen?

För att definiera och hantera företagsspråk behöver du rätt verktyg, bland annat:

  • Språkliga riktlinjer som ser till att tonen och stilen blir enhetlig på alla språk, och

  • En företagsordlista för alla språk bedriver verksamhet på, som definierar termer som är specifika för ditt företag och din bransch

Verktyg nummer 1: språkliga riktlinjer

Kommunikationsavdelningen ansvarar vanligtvis för att ta fram språkliga riktlinjer och se till att de efterlevs.

Författare, redaktörer och översättare – både på och utanför företaget och inklusive din språktjänstleverantör – ska följa de här riktlinjerna.

Språkliga riktlinjer innehåller svaren på frågor som ”Använder vi tyska för Schweiz eller för Tyskland?”. Hur stavar vi företags- och varumärkesnamn? Skriver vi ut valutor eller använder vi förkortningar?

Språkliga riktlinjer bör även innehålla en definition av företagets röst och ton. Ditt företags stil kanske är ”trendig” för en yngre målgrupp eller om ni vänder er till en mer etablerad, professionell publik med ett ”traditionellt” språk. Koda dessa val i de språkliga riktlinjerna för att se till att rösten tillämpas konsekvent bland alla författare, medier och språk.

Verktyg nummer 2: företagsordlista online

Företagets terminologi och tekniska ordlistor hänger tätt samman med de språkliga riktlinjerna. Stora företag använder tusentals tekniska termer i sin kommunikation. I ett drömscenario hanterar de terminologin med hjälp av lämpliga verktyg som är tillgängliga för användare i hela företaget.

Globala företag kommunicerar ofta på tio eller ännu fler språk. En flerspråkig, webbaserad företagsordlista hjälper skribenter, redaktörer och översättare att snabbt hitta rätt termer och använda dem konsekvent i alla dokument och översättningar, på samtliga företagsspråk. Ytterligare information, som definitioner och information om hur termer ska användas, gör riktlinjerna extra användbara.

Företagsordlistor som har skapats och hanteras på ett professionellt sätt främjar både kundkommunikation och interna meddelanden. Har du någonsin sett att drift-, marknadsförings- och säljavdelningar använder olika namn på samma delar, produkter eller processer? Då är du inte ensam – det förekommer sådan inkonsekvent användning på många företag, vilket kan leda till dyrbara missförstånd. Med en centraliserad företagsordlista säkerställs tydlighet, konsekvens och effektivitet.

Vi hjälper dig att definiera och hantera ditt företagsspråk

Är det dags för dig att skapa egna språkliga riktlinjer? Kan dina medarbetare och leverantörer dra nytta av en centraliserad, webbaserad företagsordlista med tekniska termer och företagsterminologi? Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ta fram språkliga riktlinjer och hantera ditt företags unika terminologi för att främja ett konsekvent, tydligt och personligt företagsspråk.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button
  • #blog_posts
  • #content_creation

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge