VÄLJ SPRÅK:

A man video conferencing with a woman

eLearning som drivkraft till framtidens arbetsmiljö

Läs om hur digital utbildning spelar en avgörande roll för distansarbetets genombrott – och hur Lionbridge kan hjälpa till

Under covid-19-pandemin har vi fått möjlighet att fundera över vad som egentligen är möjligt på jobbet – och hur vår idealiska arbetsmiljö kan tänkas se ut i framtiden. Allt har förändrats när det gäller hur, och var, vi arbetar just nu. Trenden med hemarbete har blivit det nya normala och har dessutom förstärkt behovet av nya sätt att se på arbetsmiljö – oavsett var jobbet utförs.

De flesta av världens kunskapsarbetare föredrar att jobba på distans i stället för att åka in till kontoret och vill inte gå tillbaka till den gamla modellen. Enligt en undersökning utförd av Slack bland anställda i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Japan och Australien ville bara 11,6 procent återgå till kontoret på heltid, medan 72,2 procent föredrog en hybridmodell.

När många företag väljer att införa en distans- eller hybridmodell är tiden kommen för chefer att släppa bilden av gamla arbetsmodeller – då alla anställda samlades på en plats – till modernare lösningar som utgår från medarbetarnas behov och ger företag möjlighet att rekrytera kompetens för den digitala tidsåldern från jordens alla hörn. Den här omvälvande förändringen när det gäller när och var anställda arbetar har också påverkat förväntningarna på hur de arbetar och hur du kan stödja och engagera dem.

I den här nya hybridarbetsmiljön har eLearning utvecklats till det optimala verktyget för bland annat rekrytering, utbildning, involvering och samordning av personal.

”Många som hör ordet eLearning tänker på de där kurserna som vi måste genomföra som en del av säkerhetsutbildningen”, berättar Betsy Totten, Lionbridges Program Manager for Global Content. ”Men de kan handla om vad som helst, från nya företagstäckande projekt till införandet av en ny app eller utbildning av nyanställda. Det kan vara alla tänkbara ämnen som en stor grupp medarbetare behöver ta del av på ett effektivt sätt för att enklare förändra beteenden och uppnå resultat”.

Som experter på eLearning och språk erbjuder Lionbridge de tjänster för skapande av innehåll och översättning som du behöver för att informera, engagera, stärka och visa uppskattning för dina team.

Vi undersöker några av de främsta trenderna i nya arbetsmodeller och hur Lionbridge kan vara en viktig partner under den revolutionerande omställningen till distansarbete. 

Arbetsmodeller med ökad flexibilitet för medarbetare

Enligt Future Forum är en av de viktigaste faktorerna för en positiv upplevelse av distansarbete för globala medarbetare möjligheten till flexibla arbetstider. Tiden då alla anställda jobbade från 08 till 17 är ett minne blott. I dag uppskattar personalen att kunna välja sina egna arbetstider och var de arbetar. På så sätt får de gott om tid att ta hand om nära och kära, fortbilda sig och ägna sig åt fritidsintressen.

Modeller för distribuerat/asynkront arbete och hybridarbete

Genom att ge medarbetare möjlighet att välja den arbetsmodell som främjar deras produktivitet kan företag maximera samarbete och samtidigt lyfta personalens arbetsmoral. Team kan välja att arbeta tillsammans eller var för sig, i en distansmiljö eller på plats.  

En lång rad arbetsformer har dykt upp i och med att företag ger personalen möjlighet att själva bestämma hur de vill jobba:

  • På distans: Anställda som arbetar på distans tillbringar nästan hela dagen på ett hemmakontor eller en annan plats utanför arbetsplatsen. Medarbetaren väljer själv arbetsplats och arbetsmiljö och arbetstiderna är ofta flexibla och anpassade efter personliga behov. Rollen ställer vanligtvis inte krav på att personen regelbundet är på kontoret.
  • På kontoret: De flesta arbetsdagar tillbringas på kontoret, på en arbetsplats som företaget tillhandahåller. Medarbetarna följer angivna arbetstider och deras roller kan vara beroende av att de arbetar på plats.
  • Synkront: Alla medarbetare har ungefär samma arbetstider och kan kommunicera med varandra i realtid via e-post eller samarbetsverktyg som Slack eller Microsoft Teams.
  • Asynkront: Personalen arbetar olika tider, antingen på grund av skillnader i tidszon eller personliga önskemål om när en anställd vill arbeta.
  • Gränslöst: I en gränslös modell kan medarbetare arbeta var de vill i världen. De väljer sin egen arbetsplats och sina egna arbetstider och kan ha flexibla arbetstider eller jobba asynkront. Ingen del av deras roll är beroende av att de befinner sig på plats.
  • Distribuerat: En distribuerad arbetsstyrka omfattar både medarbetare som arbetar på plats och personal på andra platser. De kan arbeta i olika tidszoner och ha asynkrona arbetstider och har tillgång till den digitala infrastruktur som krävs för att tillgodose den här blandmodellen.

Genom att tillåta en asynkron arbetsmodell där människor kan arbeta på olika tider kan man enklare skapa ett inkluderande kontor som präglas av mångfald. I stället för att förlita sig på lokal kompetens kan arbetsgivare rekrytera från hela världen och på så sätt skapa en större kompetenspool och bättre möjligheter för dem som kanske bor långt ifrån traditionella affärsnav och har svårt att pendla. Enligt Slack kan en arbetsmodell med distans- eller hybridarbete locka fler sökande, inklusive personer från underrepresenterade grupper. Future Forums Remote Employee Experience Index visar att grupper i USA som traditionellt sett är underrepresenterade kan föredra distansarbete och uttrycker större tillfredsställelse med hemarbete än motsvarande anställda från den vita majoritetsgruppen.   

I Gartners Reimagine HR Client Survey från 2020 uppgav 90 procent av alla HR-chefer att de kände fullständigt förtroende för medarbetare som arbetade hemifrån, medan 75 procent ansåg att anställda är lika produktiva när de jobbar på distans som på kontoret. Enligt samma undersökning kommer 25 procent av väldens alla kunskaparbetare välja att arbeta hemifrån 2022. Omkring 45 procent av alla anställda kommer att arbeta hemifrån två till tre dagar i veckan.

En undersökning utförd av CBRE Asia Pacific Research fann att de flesta asiatiska företag begränsade distansarbete till högst 10 procent av arbetsstyrkan före pandemin. Den siffran förväntas nu öka till 50 procent inom de närmaste åren.

Företag behöver inte välja mellan att samla alla anställda på kontoret eller skicka hem samtliga medarbetare för gott. En hybridmodell där anställda kan välja var och hur de arbetar bäst leder till nöjdast medarbetare och högst produktivitetsnivåer.

Företagen bör inte bara erbjuda distansarbete till anställda världen över, utan också fundera över om personalen kan få välja när de vill jobba. Enligt Owl Labs State of Remote Work-rapport från 2020 kan möjligheten till distansarbete vara helt avgörande för ett företags förmåga att rekrytera och behålla medarbetare. Deras undersökning pekade på att 74 procent av alla svarspersoner i USA ville välja sina egna arbetstider, åtminstone under delar av dagen. Som ett resultat av detta bör HR-team se policyer om flexibla arbetstider som en avgörande konkurrensfördel vid rekrytering.

A woman working on a laptop

Så kan Lionbridge hjälpa dig

Övergången till distans- eller hybridarbete utgör en unik möjlighet att ta fram eLearning-erbjudanden för en global arbetsstyrka. I stället för att anordna utbildningar på plats kan företag skapa interaktiva, digitala upplevelser för att engagera medarbetare världen över. Lionbridge har över 25 års erfarenhet av att utforma och lokalisera utbildningsmaterial i stor skala och på alla språk.

Våra heltäckande eLearning-tjänster omfattar allt från koncept till genomförande, värdskap och underhåll. Vi är experter på att förenkla komplicerat innehåll och engagera deltagare.

På Lionbridge erbjuder vi en fullständig livscykel av tjänster för alla tänkbara eLearning-behov hos våra kunder. Vi håller i utbildningar, genomför diagnostikstudier, analyserar kunders befintliga innehåll, designar nytt innehåll samt agerar värd för och hanterar innehåll i kundernas inlärningshanteringssystem (LMS). Vi anpassar LMS utifrån våra kunders behov, skapar utbildningsappar för mobila enheter och utbildningsprogram för dator. Dessutom kan vi designa automatiseringsverktyg och motorer.

”Om du har en befintlig utbildning kan vi omvandla den till innehåll som fungerar för en distribuerad arbetsstyrka”, förklarar Betsy Totten. ”Och om du inte är där ännu kan vi hjälpa dig att skapa material från grunden.”

I takt med att digitala utbildningar blir allt vanligare kan eLearning-erbjudanden omfatta allt mer material, inklusive idéer som traditionellt sett kanske har delats på en fysisk kurs. Samarbeta med Lionbridge för att förvandla de här idéerna till innehåll som kan engagera deltagare i alla regioner, på valfritt språk.

”eLearning betyder så många olika saker. Det kan vara allt från minimoduler på fem minuter till videor, interaktiva animeringar eller infografik”, berättar Betsy. ”Det finns så många olika leveransformer och vi har erfarenhet av att arbeta med dem alla.”

Vi förstår att det finns ett behov av att göra kundernas befintliga system mer effektiva, i stället för att skapa nya modeller för att designa och leverera utbildningar. Vi åstadkommer detta genom att hjälpa kunder att omvandla sitt befintliga utbildningsmaterial till interaktiva onlineformat, analysera deras befintliga utbildningsmaterial och förse dem med en processplan baserad på prioriteringsområden och budget.

Vi har alltid kunden för ögonen i allt vi gör här på Lionbridge. Under 25 år har vi byggt upp en enorm erfarenhet och en rad otroliga relationer med kunder, som i dag förlitar sig på oss som en förlängning av sina team. Tack vare vår smidiga arbetsmodell kan vi arbeta i flera roller med våra kunder, beroende på hur behovet ser ut. Vi gör detta genom att hjälpa kunder att utveckla fristående tillgångar som 2D/3D-modeller, designa simuleringar baserade på skärmbilder för verktygs- eller systembaserade utbildningar samt skapa karaktärer och animeringar.

Lionbridge kan också erbjuda konsulttjänster när det gäller omarbetning av äldre innehåll, utföra genomförbarhetsanalyser för globala lösningar eller multimedielösningar samt skapa lösningar för administration av innehåll.

Se hur det fungerar:

Lionbridge tillhandahöll heltäckande utbildningsstöd inför butikslanseringar till ett globalt telekommunikationsföretag. Vi designade och utvecklade eLearning, inklusive frågesporter, spel och AR/VR-komponenter. Vi tog också fram tryckt material och utbildning på plats samt designade eLearning-mallar för en global publik. Genom att lokalisera materialen till fler än tio språk gjorde vi innehållet tillgängligt för de viktigaste grupperna i kundens arbetsstyrka.


Nytt fokus på medarbetarupplevelse

Införandet av distans- eller hybridarbete kan visserligen få övergripande, positiva effekter, men det finns en del nya utmaningar att tänka på. Medarbetare upplever inte lika starka känslor av samhörighet när de arbetar på distans – enligt Owl Labs rapport noterade chefer minskad sammanhållning i team, lägre personalengagemang och brist på engagemang mellan kollegor vid arbete på distans. När personliga möten eller utbildningar försvinner kan viktig information falla mellan stolarna. Övergången till hybridarbete har tvingat företag att se på medarbetarupplevelsen med nya ögon och att ta fram bättre strategier för medarbetarengagemang och produktivitet.

Den aktuella övergången till distansarbete saknar motstycke och har fått företag att ta till nya verktyg för att hålla kontakt och samarbeta med sina team. De här projekthanterings- och kommunikationsverktygen minskar behovet av möten och ger medarbetarna större möjligheter att själva hålla ordning på deadlines och arbetstider. Övergången till nya verktyg, processer och teknik har skapat ett viktigt område för utbildning och eLearning. Både chefer och medarbetare behöver få lära sig hur de kan utnyttja de nya arbetssätten på bästa sätt.

Utbildning och utveckling

Enligt The Learning Guilds rapport Effects of the Pandemic on Learning and Technology Roadmaps från 2021 uppgav 55 procent av alla svarspersoner inom utbildning och utveckling i världen att de erbjöd utbildning om innehåll som inte erbjöds i någon större skala 2019, till exempel utbildning om nya arbetsrutiner, hur man jobbar hemifrån, hur man leder ett distansteam samt jämställdhet och inkludering.

Även om många utbildningsmaterial, exempelvis webbinarier, kurser och infografik, enkelt kunde översättas till ett digitalt sammanhang när distansarbete blev vanligare, finns det fortfarande en kunskapslucka som vanligtvis handlar om att se andra människor utföra ett arbete. Enligt Owl Labs rapport upplevde närmare 60 procent av alla chefer att de går miste om möjligheter till informell ledarskapsutveckling och finslipning av sina direkt underställda medarbetare.

eLearning-leverantörer har en unik möjlighet att skapa kanaler för att underlätta den här sortens utbildning och samtidigt göra den mer inkluderande, så att medarbetare från jordens alla hörn kan ta del av kunskapen.

Enligt Fosway Group har 94 procent av alla svarspersoner, verksamma inom utbildning och utveckling och med sin bas huvudsakligen i Europa, tvingats se över sin strategi under covid-19-pandemin. Två av tre uppgav att de gjort betydande förändringar i sitt sätt att arbeta och verksamhetens innehåll.

Pandemin kan öka acceptansen för eLearning-verktyg, eftersom verktygen krävs för att överbrygga luckor som distansarbete har skapat. Virtuell utbildning har visserligen förekommit i flera decennier, men distans- och hybridarbetslivet har skapat större förståelse för de här verktygen, även bland mer motvilliga arbetsgrupper.

I Fosway Groups undersökning uppgav 82 procent av svarspersonerna att efterfrågan på digitala utbildningar från högre beslutsfattare ökat och 71 procent upplevde ökad efterfrågan på digital utbildning från slutanvändare. Bland organisationer som inte kommit så långt i arbetet med att införa digitala utbildningar var det tre gånger vanligare att man haft svårigheter att hantera pandemin. 

A man working in front of a laptop

Så kan Lionbridge hjälpa dig

När många klassrum går över till onlineundervisning kan bloggar, infografik, videor och poddsändningar bli en viktig del av att engagera deltagare på distans. Enligt undersökningen från Fosway Group uppgav svarspersonerna att videor, sammanställt innehåll och undervisning via mobila enheter gav bäst stöd till deras organisationer under pandemin.  Arbetet med att flytta över befintligt innehåll till sådana format behöver inte vara särskilt svårt. Lionbridge har erfarenhet av att migrera innehåll till nya format.

”Om du inte har lagt över ditt innehåll till de här olika typerna av format som är lätta att ta till sig kan vi hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för din målgrupp, och utveckla den åt dig”, säger Betsy Totten.

I takt med att nya områden för distansutbildning växer fram under pandemin kan Lionbridges experter inom undervisningsdesign se till att virtuell utbildning blir lika effektiv och informativ som personlig utbildning. Och tack vare våra erfarenheter som språktjänstleverantör kan vi erbjuda eLearning-kurser på alla språk. Genom att samarbeta med en enda partner för att skapa och lokalisera innehåll får du en smidig upplevelse, oavsett om du vill skapa innehåll från grunden eller omvandla det från ett annat format.

Se hur det fungerar:

Lionbridge skapade eLearning-språklösningar till risk- och efterlevnadsenheten inom ett företag som tillhandahåller globalt innehåll. Vi lokaliserade högspecialiserat utbildningsmaterial till fler än tio språk och återuppbyggde de lokaliserade kurserna i kundernas utvalda system för innehållshantering. Genom att innehållet tillhandahölls på flera språk kunde företagets risk- och efterlevnadsteam bli mer sammansvetsat.  


Sammanfattning

Lionbridge har över 25 års erfarenhet av att utveckla, översätta och publicera eLearning-material. Ta steget in i ett revolutionerande distansarbetsliv genom att skapa digitalt innehåll designat för att engagera en global arbetsstyrka. Kontakta oss i dag så sätter vi igång. 

linkedin sharing button
  • #technology
  • #blog_posts
  • #content_creation

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge