VÄLJ SPRÅK:

Overhead view of roadways at night

Bra metoder för geolokalisering av webbplatser

Presentera rätt webbplatsinnehåll för rätt publik genom att fokusera på fyra viktiga områden

Vad är geolokalisering av webbplatser?

Når innehållet på din webbplats den avsedda marknaden? Geolokalisering handlar om att få rätt innehåll att tas väl emot på avsedd geografisk plats. Du behöver bli mästare på den här taktiken för att kunna förbättra dina globala digitala upplevelser, nå ut till potentiella kunder och öka chanserna till försäljning.

Marknadsföringsprojekt med framgångsrik geolokalisering av webbplatser kan rent konkret handla om att till exempel få tysktalande kunder i Schweiz respektive Tyskland att se olika innehåll, som är anpassat för en viss plats – trots att du skapar innehåll på tyska för båda marknaderna. Ordval, meningsbyggnad och sättet att skriva ut valutan är några av de saker som kan skilja sig åt på respektive webbsida. De är alla viktiga aspekter när du ska bygga upp eller stärka relationer i ett visst område. När något klingar falskt urholkas förtroendet.

Varför är geolokalisering viktigt?

Geolokaliseringsprojekt – eller avsaknaden av dem – kan ha stor betydelse för avkastningen på innehåll. Om du till exempel investerar en stor del av budgeten i brittiskt innehåll, men innehåll på amerikansk engelska dominerar den brittiska marknaden på grund av otillräcklig geolokalisering, har du missat en chans att nå ut till potentiella kunder i Storbritannien. Investeringen är bortkastad, eftersom din brittiska målgrupp inte ser det innehåll som är avsett för dem.

Omvänt kan du skydda din investering i innehåll med förstklassig geolokalisering av din webbplats. Genom att använda bra metoder för geolokalisering av webbplatser tillsammans med personliga budskap kan du enklare ge intryck av att vara ett lokalt företag med känsla för platsens särskilda seder och bruk. När kunder som bor i ett visst land ser det personliga innehåll som du har skapat för platsen, är chansen större att de konverteras av innehållet. Du får rätt besökare till webbplatsen och ökar försäljningen, så att investeringen betalar sig.

Är det enkelt att utföra geolokalisering av webbplatser?

Det är visserligen lätt att inse fördelarna med platsspecifik marknadsföring eller geolokalisering, men inte lika enkelt att uppnå dem.

”Det är väldigt svårt att få rätt på geolokalisering”, säger Brendan Walsh, Lionbridges globala ämnesexpert på sökmotoroptimering (SEO). ”Tidigare var det faktiskt omöjligt att hitta företag som infört rätt lösning. Numera har 10–15 procent av företagen som jag stöter på en bra lösning”.

Brendan Walshs observationer visar att företag blir alltmer medvetna om att geolokalisering av webbplatser är värt att satsa på för att se till att rätt webbplatsbesökare visar din sida och för att lyckas med marknadsföringsprojekt. De flesta företag har dock lång väg kvar innan de lär sig att bemästra det.

Teknik- och lokaliseringsproblem kan påverka hur väl geolokalisering fungerar. Brendan ger företag rådet att undersöka fyra huvudsakliga områden för att utföra geolokalisering på rätt sätt. Då kan de locka rätt trafik till sina webbsidor och i slutändan stärka sin marknadsföringskampanj.

Översiktsbild över vägar på natten och en karta

1. Arkitektur

Webbplatsarkitekturen har stor betydelse för geolokalisering.

Det första du behöver ta ställning till är toppdomänen (TLD), den sista delen av domännamnet.

Om du använder en generell global toppdomän, som .com, .net eller .org, signalerar du att din webbplats är ett företag eller en organisation, men platsen visas inte. Om din webbplats använder en lokal toppdomän som .uk, .fr eller .ca, visar du vilket land du är knuten till, exempelvis Storbritannien, Frankrike eller Kanada.

Domännamnet spelar roll vid geolokalisering av webbplatsen, eftersom Google försöker förstå vilken sida som ska placeras på respektive marknad. När du använder en lokal toppdomän kan Google enkelt identifiera målmarknaden, vilket underlättar uppgiften.

Generellt blir dock geolokalisering enklare när dina webbplatser är strukturerade utifrån språk eller land. Det kan emellertid vara krångligare att hantera alla de här webbplatserna än att använda en global toppdomän.

När du använder en global toppdomän behöver du göra mer för att hjälpa Google förstå på vilken marknad sidan ska placeras genom att tillhandahålla teknisk information. Du kan erbjuda den här hjälpen genom att använda underdomäner eller underkataloger för att skilja språk-/landsinnehåll åt. Även om båda metoderna fungerar är det enklare att hantera underkataloger.

Det är vanligt att företag använder en kombination av lokala toppdomäner som betjänar enskilda marknader och en global toppdomän som riktar sig till USA. Den här metoden kan dock vara problematisk och göra det svårt för Google att visa rätt sida för rätt publik. Situationen uppstår eftersom .com-sidan har högst rang globalt, även på marknader som redan betjänas av en lokal toppdomän. Det leder till att dina webbsidor konkurrerar med varandra. Eftersom den globala toppdomänen ofta omfattar mer innehåll och tillbakalänkar kan Google felaktigt råka visa den här sidan för målgrupper på enskilda marknader – i stället för de sidor som har skapats specifikt för dem. Med riktade insatser kan du hjälpa Google att passa ihop sidan med rätt målgrupper.

För att ta reda på om regionala webbsidor konkurrerar med din .com-sida, gör en sökning på företagets namn (eller andra varumärkestermer) på respektive målmarknad och det lokala språket. Om flera versioner av sidan visas i samma lista med sökresultat, behöver du fundera på att införa en hreflang-märkningslösning.

Genomskinlig jordglob och skärmar

2. Hreflang-märkningslösningar

Använder du hreflang-märkning? Hreflang-märkning är inte alltid nödvändig, men du bör använda det om webbplatsen finns i flera versioner på samma språk, exempelvis spanska för Argentina respektive Mexiko.

Hreflang-märkning är ett html-attribut som visar en webbsidas språk och plats för sökmotorer. Hreflang-märkningen infördes av Google i december 2011 och ger motorer möjlighet att visa det mest lämpliga innehållet för användaren som gör sökningen. Till exempel ser en person bosatt i delstaten Florida i USA engelskt innehåll för en amerikansk publik vid en sökning, i stället för engelsk text som lämpar sig bättre för någon från Dublin i Irland.

Vi har sammanställt en checklista som hjälper dig att få ut mesta möjliga av hreflang-märkningslösningar.

Checklista för hreflang-märkningslösningar:

 • Förse alla lokaliserade sidor med hreflang-märkning.
 • Använd samma uppsättning hreflang-märkning till alla språkversioner av en sida. Om märkningen inte läggs till på en sida ser Google ofta dubbletter av innehåll, som sedan konkurrerar under sökningar. Google ser inte dubbletter av innehåll om hreflang-märkning visar att sidorna är avsedda för olika marknader.
 • Använd självrefererande märkning för att visa Google språket/regionen på själva sidan.
 • Se till att märkningen stämmer överens med språket i innehållet på sidan.
 • Använd rätt språkkoder som generellt stämmer överens med ISO-filformaten. (Det finns några smärre undantag för förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och spanska för Latinamerika.)
 • Använd x-default för kompletta lösningar, aldrig för dellösningar. Hreflang-attributet x-default för internationella landningssidor visar Googles algoritmer att sidan inte riktar sig till ett visst språk eller en viss plats, utan är standardsidan när det inte finns något bättre alternativ för användare som inte uppfyller någon av de angivna reglerna.
 • Använd alternativspråk i de flesta fall för att ge användare möjlighet att se den mest lämpliga språksidan när deras land inte står med i reglerna.
 • Ta bort länkar som leder användaren vidare eller ger ett 404-fel.

3. Verktyg för att välja språk/region

Om du har besökt en flerspråkig webbplats har du säkert stött på ett väljarverktyg för språk/region. Verktyget används för att välja önskat språk och se innehåll på det språket. Det är ett stort steg mot webbplatsoptimering.

Ett välkodat väljarverktyg för språk/region hjälper dig att finslipa sökmotoroptimeringen, eftersom internationella sidor enklare kan hittas och crawlas av botar. Verktyget har också positiv effekt på interna länkar på webbplatsen.

Viktigast av allt är att verktyget ger målgruppen bästa tänkbara användarupplevelse och lägger grunden till en ostörd resa, även om de byter språk. En bättre användarupplevelse ökar också sannolikheten för konvertering.

Trots detta är det vanligt att företag struntar i att optimera verktyget, eftersom de inte känner till dess potential eller styrkan hos interna länkar. När Lionbridge gör en teknisk analys av ett företags webbplats tittar vi särskilt efter om företaget använder ett väljarverktyg för språk/region.

För att få ut mesta möjliga av väljarverktyget för språk/region ska du se till att du

 • gör det tillgängligt på både datorer och mobila enheter
 • ger det en framträdande plats på webbplatsen
 • kodar det så att länkarna kan crawlas av botar med hjälp av href-attributet
 • gör det möjligt för det att fungera sida för sida, så att användaren hamnar på samma sida i vald region/på valt språk om en annan region eller ett annat språk väljs
 • lägger till alla språk- och landsalternativ.

Du har möjlighet att förbättra både användarupplevelsen och den tekniska sökmotoroptimeringen av webbplatsen när språkväljarverktyget leder dina användare till startsidan för den valda regionen.

4. Lokalisering och innehållsanalys

Folk vill köpa produkter på sitt modersmål.

En undersökning med 8 709 konsumenter i 29 länder visade följande:

65 %

av alla konsumenter föredrar att köpa en produkt när innehållet är på deras eget språk, även om texten innehåller en del fel 

66 %

av alla användare aktiverar maskinöversättning på internet när de bedömer produkter som är tillgängliga på andra språk

40 %

av alla konsumenter skulle inte köpa produkter som presenteras på andra språk

(Källa: ”Can’t Read, Won’t Buy — B2C”, CSA Research, juni 2020) 

Det är en tydlig uppmaning att förse konsumenter med information på deras språk. Men hur är det med översättningskvaliteten? Olika innehåll är olika mycket värda. Därför är det viktigare att en del innehåll översätts med hög kvalitet än andra typer av innehåll. Till exempel kanske innehåll som ska användas internt inte behöver vara helt perfekt, medan en del innehåll för allmänheten måste översättas helt felfritt.

Du behöver investera mer i viktigt innehåll och lägga mindre på innehåll som inte ska användas för att konvertera en besökare. Det finns flera alternativ att välja bland när det gäller språktjänster:

 • Översättning – Webbplatsöversättning är en grundläggande tjänst för att översätta en hel webbplats, så att användare kan interagera och konvertera.
 • Lokalisering – Webbplatslokalisering rekommenderas i många fall, framför allt om webbplatsen omfattar flera versioner på samma språk. (Om du har sidor på samma språk för olika länder ska du anpassa sidorna för respektive målgrupp.)
 • Optimering – Optimering av webbplatsinnehåll lämpar sig bäst för värdefullt innehåll som behöver fungera bra i sökresultat och är viktigt för att konvertera användare.
  • I standardoptimering ingår nyckelordsundersökning och optimering av översatt innehåll. Tjänsten lämpar sig väl för sidor som behöver fungera bra vid sökningar.
  • Avancerad optimering, som omfattar djupgående SEO-undersökning och transkreation av innehåll baserat på undersökningen, lämpar sig bäst för sidor som behöver fungera bra vid sökning och som är värdefulla eftersom de kan generera intäkter och konverteringar.

Glöm inte att ta med metadata (rubriker och beskrivningar). På sidor som är centrala för företagets framgångar är metadata det första användaren ser av sidans innehåll.

Och slutligen, när du inför bra metoder för geolokalisering av webbplatsen bör du se till att allt innehåll på varje sida bara är skrivet på ett språk och att webbplatsen inte innehåller sidor med flera språk.

Hur kan Lionbridge hjälpa dig att uppnå perfekt geolokalisering på din webbplats?

Lionbridge är expert på geolokalisering. Vi utför regelbundet geolokaliseringslösningar till webbplatser åt våra kunder som en del i vårt språktjänsterbjudande – och har arbetat med det här i många år.

Förutom att analysera hur effektiv företagens geolokalisering är, använder vi också våra egna verktyg för att lösa geolokaliseringsproblem. Vi har bland annat ett verktyg för att skapa regionala webbplatskartor (med hreflang-märkning) och ett som genererar hreflang-märkning för Adobe Experience Manager (AEM). Många språktjänstleverantörer saknar de här tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur Lionbridge kan hjälpa dig att effektivt genomföra geolokalisering av din webbplats och se till att rätt trafik från din utvalda plats ser rätt webbsidor, kontakta oss i dag.

linkedin sharing button

Brendan Walsh med Janette Mandell
FÖRFATTARE
Brendan Walsh med Janette Mandell
 • #technology
 • #retail
 • #blog_posts
 • #global_marketing