Vi är stolta över våra medarbetare som hjälpt företag att kommunicera med sina kunder i över 20 år.

Om oss
Viktiga fakta
Ledarskap
Insikter
Nyheter
Trust Center

Utnyttja kraften hos Lionbridge Lainguage Cloud för att hantera lokalisering och innehållets hela livscykel

Lainguage Cloud™ Plattform
Anslutning
Translation Community
Arbetsflödesteknik
Smairt Content™
Smairt MT™
Smairt Data™

VÄLJ SPRÅK:

Lionbridge firar 25 år av innovation

Så blev Lionbridge en stormakt bland språktjänstleverantörer som samtidigt hjälper sina kunder att lyckas med global expansion

Lionbridge firar 25-årsjubileum i oktober. Under de närmaste månaderna gör vi en djupdykning för att ta reda på vart lokaliseringsindustrin är på väg de kommande 25 åren. Men först ska vi se tillbaka på både branschen, och hur Lionbridge har bidragit till att forma den.

När Lionbridges medarbetare gick till jobbet 1996, året då företaget bildades, styrde de kosan mot grundaren Rory Cowans förortshem i den fridfulla småstaden Concord i Massachusetts, USA. Väl där satte de igång att arbeta – i hans vardagsrum.

Med färre än tio anställda var Lionbridge som de flesta andra av tiotusentals översättningsföretag på den här tiden. Det var små företag där jobbet utfördes manuellt – via fax och post och utan några produktivitetsverktyg – för att tillhandahålla språktjänster i en fragmenterad bransch. Men till skillnad från andra översättningsfirmor skulle Lionbridge växa exponentiellt och klättra till toppen av LSP-berget för att bli en av världens största, mest erfarna och betrodda språktjänstleverantörer.

När Lionbridge nu firar 25-årsjubileum den 10 oktober ser vi tillbaka på de senaste 25 årens utveckling och förutspår vad de kommande 25 åren har att bjuda på. Lionbridge har ansvarat för expansionen i den globala verksamheten och den här trenden kommer att gå allt snabbare i framtiden.

Efter den första tiden i Rory Cowans vardagsrum växte Lionbridges team från en liten grupp språkexperter till den nuvarande personalstyrkan på 5 900 lejon som rapporterar till något av våra 42 kontor i 23 länder. Hur kunde den här till synes oansenliga byrån utvecklas till en stormakt i LSP-branschen, när så många andra språktjänstleverantörer aldrig växte sig större, eller misslyckades helt och hållet? En stor del av Lionbridges framgångar har sin förklaring i uppfinningsrikedomen, företagets förmåga att utöka portfölj och tjänster och det hemliga vapnet – det som Rory Cowan vördnadsfullt kallar dess globala misfits.

Vilka var drivkrafterna bakom global kommunikation?

Tekniska framsteg i kombination med en rad politiska och ekonomiska händelser, framför allt från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet, möjliggjorde globala kontakter mellan människor och ökade behovet av att kommunicera på olika språk.

När det gäller tekniken, tänk på hur internet utvecklades från akademisk användning till privat, lanseringen av Windows och standardiseringen av Intel-baserade datorer som gjorde datorer billigare och mer tillgängliga för konsumenter. Ekonomiska och politiska milstolpar var bland annat Sovjetunionens och Östblockets fall, utlokalisering till Indien på 1980-talet och bildandet av Världshandelsorganisationen (WTO) 1995, som bidrog till globaliseringen.

De här avgörande händelserna skulle komma att forma hela affärsklimatet under flera decennier. När de tekniska framstegen och kulturella förändringarna ägde rum var Lionbridge perfekt positionerat för att överbrygga kommunikationsklyftan. Med hjälp av det som numera kallas lokalisering hjälpte Lionbridge sina kunder att uttrycka upplevelser på alla språk och i alla länder, så att de kunde globalisera sin verksamhet.

Vilka hot ställdes Lionbridge inför?

Lionbridge inledde sin bana på samma sätt som många andra språktjänstleverantörer, men använde snart sin förmåga att utnyttja ny teknik till att lämna flocken bakom sig och sikta mot toppen.

”De flesta tjänstföretag krossas av ny teknik, eftersom tjänstföretag ofta baseras på en viss teknik och är optimerade för att konfigurera eller använda eller underhålla ett visst erbjudande inom en viss teknik”, säger Rory Cowan. ”Det var precis tvärtom med Lionbridge. Vi har kunnat införa en rad unika tekniker under de här 25 åren”.

Tekniken var, och är, verkligen en central aspekt av Lionbridges strategi. Lionbridge arbetade aktivt för att hitta den bästa tekniken för att främja automatisering. Man motverkade också hot från tekniska framsteg genom att utveckla expertis och utnyttja tekniken till kundernas fördel.

Teknik för översättningsminnen

Översättningsminnet (TM) är en databas med tidigare översättningar som företag använder för att minska arbetet med nytt innehåll. Det fanns redan översättningsminnen när Lionbridge grundades. Stora språktjänstleverantörer använde dem för att sänka kostnaderna och kunna leverera översättningar snabbare, men vissa företag var ytterst skeptiska till översättningsminnen. Specialiserade domäner, som life sciences och juridik, höll emot längst.

De här företagen oroade sig över att översättningsminnen skulle leda till generaliserat innehåll som ingen ville läsa. Lionbridge beslutade sig för att motbevisa den missuppfattningen och tanken att små byråer som bara levererade manuell översättning var överlägsna tjänsterna från stora LSP:er.

Lionbridge investerade i ledande översättningsminnesteknik genom att tidigt förvärva Logoport. Det ledde till att företaget var bland de första språktjänstleverantörerna som kunde hantera lingvistiska tillgångar på rätt sätt. Lionbridge differentierade och segmenterade översättningsminnen, så att de skulle fungera inom företag och tillgodose deras olika behov. Det innebar att en kunds marknadsföringsminne skilde sig åt från produktminnet och de båda i sin tur från det juridiska översättningsminnet. Idag hanterar Lionbridge databaser som innehåller över tusen översättningsminnen åt sina största kunder, och listor kan blandas och kombineras på många sätt. Med hjälp av den här metoden kan varumärkesrösten bibehållas för ett företags olika målgrupper, exempelvis köpare, produktanvändare eller investerare.

Kunderna kan lokalisera innehåll snabbare, mer storskaligt och kostnadseffektivt genom att använda översättningsminnen i stället för enbart manuell översättning. Korrekt hantering av översättningsminnen innebär att företagets varumärkesröst är densamma gentemot alla målgrupper. Översättningsminnen skadade inte Lionbridge. I stället stack Lionbridge ut i branschen tack vare sin förmåga att professionellt hantera lingvistiska tillgångar.

Hanteringssystem för översättning

Hanteringssystem för översättning (TMS-teknik) infördes i början på 2000-talet. Med hjälp av den kunde företag hantera och automatisera arbetsflöden för att översätta innehåll och administrera hela sin lokaliseringsverksamhet. Tekniken togs fram med den uttalade ambitionen att krossa stora språktjänstleverantörer.

Företag kunde köpa en TMS-licens, skapa egna arbetsflöden, utse egna översättare och hoppa över mellanhanden som utgjordes av stora LSP:er. Men det gick inte riktigt som de hade tänkt – åtminstone inte utan stora ansträngningar från företagens sida.

Det krävdes lokaliseringsexperter för att konfigurera, köra och finjustera tekniken i de sofistikerade systemen. Dessutom behövdes interna projektledare för att ta hand om en armé av frilansare, vilket var både svårt och tidskrävande. Det ledde till att många företag som köpt en TMS-licens inte hade råd att köra tekniken och de dyrbara systemen blev ofta liggande oanvända på hyllan.

Lionbridge bemötte den här tekniska utvecklingen genom att erbjuda viktiga delar i TMS-system som en del i sitt tjänsteutbud, inklusive förstklassiga arbetsflöden, portaler, produktionshanteringssystem, leverantörshantering och möjlighet att spåra projekt och ta fram rapporter.

”Vi säger till våra kunder att du får hela värdet av ett TMS-system utan kostnaden för att faktiskt köpa en TMS-licens, vilket kostar flera miljoner per år”, säger Marcus Casal, Chief Technology Officer på Lionbridge. ”Det gynnar kunderna, eftersom de får värdet av globaliseringsteknik i världsklass utan att behöva betala för direkta licenskostnader, allmänna omkostnader eller hanteringskostnader”.

Maskinöversättningsteknik

Maskinöversättning (MT) har förekommit sedan mitten av 1950-talet, men det tog flera decennier innan den utvecklats så mycket att den kunde användas brett i branschen. Den enkla, regelbaserade metoden banade väg för bättre statistiska modeller, som i sin tur ledde till mer avancerade neurala modeller och bättre, men inte perfekt, kvalitet.

”Domedagsprofetian var klart överdriven”, berättar Marcus. ”Jag minns att när de första neurala motorerna kom ut på marknaden 2013–2014, sa folk att ’Språkindustrin är död. Den är borta om fem år.’ Men här är vi, starkare än någonsin”.

Språktjänstleverantörer, som Lionbridge, byter skepnad till efterredigeringsföretag. MT-maskiner kan kanske effektivt hantera 80 procent av innehållet i ett visst projekt, men det behövs ändå människor som kan ta hand om resterande 20 procent av materialet för att kvalitetsnivån ska hålla för publicering.

Lionbridge tog emot MT med öppna armar och betraktade det som ett extremt kraftfullt verktyg som krävde insikter, respekt och tilltro. Även här gick Lionbridges strategi ut på att djärvt gå framåt, omfamna MT och bli expert på tekniken.

Lionbridge lärde sig när maskiner ska användas, när människor behövs, vilken MT-motor som ska användas, när utbildning är lämpligt och kostnadseffektivt och vilket arbetsflöde som fungerar bäst. Se hur bedömningen går till i praktiken på Lionbridges webbsida med bedömningsverktyg för maskinöversättning.

Lionbridge samlade kompetens inom följande områden:

 • Identifiera var människan kan vara till nytta i arbetet med att besluta om, konfigurera, träna och finjustera MT-motorer
 • Förstå kulturella nyanser
 • Metodtips för efterredigering

Lionbridge utvecklade även teknik för realtidsöversättning för oövervakad MT, som är säkrare än tjänster som Google Translate.

Med hjälp av MT kan Lionbridges kunder lokalisera innehåll som annars undantagits av kostnadsskäl. Det innebär att de kan lokalisera mer innehåll.

AI-teknik

Nästa stora framsteg, och det som Lionbridge arbetar med just nu är artificiell intelligens (AI). Precis som de tre tidigare vågorna kan AI utgöra ett hot mot språktjänstföretagens överlevnad om de inte lyckas införa tekniken eller inte har tillräckligt med data för att få tillräckligt goda resultat med sina maskininlärningsalgoritmer.

Idag använder Lionbridge AI för att automatisera en allt större del av arbetet med att skapa och optimera arbetsflöden. Ett exempel är att i stället för att medarbetare ska bestämma vilken översättare som anlitas kan den datamängd som Lionbridge redan har samlat in om översättare – när det gäller deras förmåga att leverera i tid, tjänstkvalitet och språkkvalitet (LQI) – användas för att utse den översättare som passar bäst till uppdraget.

Lionbridge har redan börjat använda tillämpad AI för att välja ut översättare och håller på att ta fram andra sätt som tekniken kan användas på för att automatisera lokaliseringsprocesser, till exempel förbereda filer eller använda en viss innehållsuppsättning till ett visst översättningsminne.

Dessutom använder Lionbridge Big Data till att tolka kvaliteten på och effekten av globalt innehåll. Till exempel vet Lionbridge hur en tamilspråkig användare i Indien reagerar jämfört med en användare som talar hindi. Med hjälp av den här kunskapen kan Lionbridge bli kundernas globala partner och hjälpa dem att navigera rätt i globala samtal.

”Varje litet stycke innehåll har skapats av en anledning, oavsett om det ingår i en marknadsföringskampanj, ska ge fler klick eller uppfylla gällande regelverk. Vår förmåga att hjälpa kunderna att tillgodose de här behoven globalt utgör nästa avgörande gräns. Och hur vi använder maskininlärning för att uppnå det och använda alla data vi redan äger – inte bara för språkliga ändamål, utan även för att höja kvaliteten på innehåll och optimera arbetsflöden – det är nästa avgörande gräns”, säger Marcus Casal.

Vilka andra hinder har Lionbridge övervunnit?

Förutom tekniska utmaningar har Lionbridge, precis som alla företag som bedrivit verksamhet i millenniets början, ställts inför IT-bubblan som sprack år 2000, den globala finanskrisen 2007–2008 och covid-19-pandemin, som sätter samhället på hårt prov än idag.

Lionbridge hanterade utmaningarna genom att försöka hitta sätt att stärka sina befintliga samarbeten. Lionbridge erbjöd kreativa och kostnadsbesparande åtgärder för att hjälpa kunder att ta sig igenom svåra tider. När det gällde coronapandemin ställde Lionbridge snabbt om till en distansmodell utan avbrott i verksamheten, eftersom nedstängningar ytterligare underströk behovet av digitalisering och global e-handel.

Lionbridge har stött på många hinder under de senaste 25 åren. Företaget har tacklat varje utmaning på stadiga och trygga ben.

Hur har Lionbridges förvärvsstrategi stärkt företaget?

Lionbridge har förvärvat flera företag genom åren i syfte att utöka tjänstutbudet och tekniska funktioner. Följande förvärv räknas till de mer intressanta:

 • Logoport 2005 – Lionbridges första stora teknikförvärv. Logoport var pionjärer inom effektiv hantering av översättningsminnen. Tekniken – som numera heter Translation Workspace – utgör än idag hjärtat i Lionbridges hanteringsfunktion för lingvistiska tillgångar.
 • Bowne Global Solutions, en enhet inom Bowne & Co., Inc. 2005 – Bowne Global Solutions var ett ledande språktjänstföretag. Genom affären utökades Lionbridges geografiska räckvidd, framför allt i Europa, och arbetsstyrkan växte rejält.
 • Clay Tablet Technologies 2014 – Clay Tablet var branschens främsta konnektorleverantör vid tidpunkten för förvärvet och gav Lionbridge möjlighet att rivstarta sin konnektorsatsning.
 • Gengo 2019 – Affären utökade Lionbridges självbetjäningsplattform, så att kunder nu snabbt kan översätta stora mängder enklare innehåll via en användarvänlig gränssnittsportal.
 • Exequo 2017, Quasu 2020 och Rocket Sound 2021 – Förvärvet av de här tre spelrelaterade företagen innebar strategiska steg mot att utöka Lionbridges förmåga att stärka den globala kundupplevelsen inom spel.

Mark Kelly är en Account Director baserad i Dublin som följde med till Lionbridge genom förvärvet av Bowne Global Solutions. Han beskriver affären 2005 som ett sätt för Lionbridge att visa upp hela sin styrka för de större kunderna.

”Vissa av våra kunder är mångmiljardbranscher. De behöver känna att de samarbetar med starka och stabila partner”, säger Mark. ”När de ser en väldigt stor aktör med global närvaro som arbetar med alla dessa internationella organisationer känner de sig trygga med att samarbeta med samma företag.”

Lejonen: Hur har globala misfits varit avgörande för framgången?

Rory Cowan tillskriver en stor del av Lionbridges framgångar till företagets kultur och det internationella team som han vördnadsfullt beskriver som ”globala misfits”. De är lejon som omfamnar motsägelser. En amerikan som pratar kinesiska? Ja, det är en global misfit. Precis som en tysk som har studerat antropologi. Men det är mycket mer än så, enligt Rory Cowan.

”Våra globala misfits är ovanliga människor. De besitter personlig disciplin och EQ som ger dem enastående möjligheter att hantera de snabba växlingarna i vår bransch”, säger Rory. ”Den här tilltron till den egna förmågan är det som verkligen bidrar till vår kultur”.

Lejonen besitter kvantitativa och kvalitativa egenskaper, kreativitet och disciplin, liksom förmågan att tänka lokalt och globalt. De använder sin breda kompetens till att leva parallellt i två kontrasterande lokaliseringsvärldar – en som rymmer IT och dess stelbenta struktur och en som är fylld med språk med hela dess komplexitet och kulturella skillnader. Den likasinnade flocken samarbetar smidigt oavsett ursprung.

När Kajetan Malinowski, som är bosatt i Polen, först började på Lionbridge för 14 år sedan, slogs han av hur globalt arbetet är. Det är vanligt att han pratar med kollegor i både Sydafrika och Indien.

”Det är en självklarhet för oss att locka till oss kompetens som vet hur man jobbar obehindrat över geografiska gränser”, säger Kajetan. ”Det kan låta banalt, men det är oerhört viktigt.”

Vilka är Lionbridges största bedrifter?

Lionbridges Chief Marketing Officer, Jaime Punishill, mäter företagets framgångar i exempelvis det omfattande tjänstutbud som har byggts upp.

”Lionbridge erbjuder fler tjänster, i fler sektorer och på fler marknader än någon annan. Det som verkligen får oss att stå ut från mängden är till exempel vår breda erfarenhet och våra funktioner”, berättar han.

Jaime pekar på Lionbridges expertis inom sektorer som life sciences, spel, juridiska tjänster, handel, fordon, hotell och restaurang. Han lyfter fram innehållstjänster, översättningstjänster och testningstjänster, liksom en rad erbjudanden som omfattar eLearning, tolkning, innehållsoptimering, videolokalisering, mångkulturell marknadsföring och utvärdering av globala digitala upplevelser.

Det erfarna lejonet Anja Schaefer förklarar att kalibern på Lionbridges kundbas är ett tydligt bevis på företagets ställning och överlägsna service.

”Vi är så stolta över vår kundportfölj och det arbete vi bedriver med världens ledande varumärken”, berättar Anja. ”Vi samarbetar med några av de allra största namnen, de är faktiskt några av de mest krävande och utmanande kunder du kan tänka dig. Det är inte många företag som kan få den här sortens partnerskap att fungera väl.”

Lionbridge har också uppmärksammats av oberoende organ och bland annat utsetts till:

Även om lejonen är oerhört glada över att företaget står med på de här prestigefulla listorna, är det inte någon större överraskning.

”Att vara en bra arbetsgivare när det gäller mångfald är inte något vi drog igång under de senaste två åren. Vi har alltid legat på den här nivån. Det är väldigt viktigt – och det finns möjligheter för alla inom organisationen, oavsett kön och etnisk bakgrund. Det har alltid funnits fantastiska möjligheter för alla medarbetare på Lionbridge”, säger Mark Kelly.

Vad väntar de kommande 25 åren?

Tidskriften Insights Success har med Lionbridge på 2021 års lista över The 10 Fastest-Growing E-Commerce Solution Providers – av goda skäl. Lionbridges förmåga att utnyttja de senaste tekniska framstegen ger kunderna möjlighet att expandera globalt snabbare och mer kostnadseffektivt än någonsin tidigare.

De kommande 25 åren tänker Lionbridge fortsätta utnyttja MT-tekniken för att ge företag möjlighet att lokalisera allt med samma – eller till och med en mindre – budget. Genom att lokalisera allt kan företag på allvar lägga i en ny växel på vägen mot global expansion och stärka interaktionen med kunderna.

Hur kan företag lokalisera allt utan en obegränsad budget? Det kräver ett nytt synsätt. Lokaliserings- och marknadsföringsteam måste sluta tänka att allt innehåll ska lokaliseras till perfektion. De måste inse att en stor del av innehållet bara kräver ”tillräckligt bra” lokalisering. MT – med låga kostnader, snabb bearbetning och något lägre kvalitet – hjälper dem att uppnå tillräckligt bra lokalisering av lämpligt innehåll, så att de kan lokalisera hela sitt innehåll.

När företag blir öppna för att använda MT till tillämpningar som användargenererat innehåll eller omfattande textöversättningar kan de också tillgodose behovet av att lokalisera allt större innehållsvolymer och snabbt få ut innehållet på globala marknader.

Lionbridge erbjuder en rad olika tjänstenivåer för att hjälpa företag att lokalisera allt. I företagets tjänster ingår

 • helautomatiserad översättning
 • lokalisering som delvis hanteras av maskiner och delvis utförs manuellt
 • lokalisering som utförs helt manuellt.

Lionbridge hjälper sina kunder att välja rätt tjänstenivåer till olika typer av innehåll och att avgöra vilka maskinöversättningsmotorer som ger största möjliga avkastning från innehållet.

Eller som Lionbridges Enterprise Director for GLT, Jamie Dickson, uttrycker det: ”Vi bygger upp starka relationer med ledande, globala varumärken genom att bli deras pålitliga rådgivare. Vi säljer inte, vi löser.”

I den närmaste framtiden kommer lokalisering att utgöra kärnan i affärsstrategin för alla framgångsrika företag som satsar på globalisering. Lionbridge finns där för att visa vägen.

Hör av dig

Vill du vara med på tåget när vi ska översätta och lokalisera hela världens innehåll de kommande 25 åren? Dra fördel av ett kvarts sekels lokaliseringserfarenhet, vår globala arbetsstyrka och banbrytande teknik genom att kontakta oss idag.


Viktiga milstolpar för Lionbridge

 • 1996 – Företaget grundas av Rory Cowan
 • 2005 – Förvärvar Bowne Global Solutions, på den tiden världens största lokaliseringsleverantör
 • 2015 – Kommer med på GMI Ratings lista över 100 Most Trustworthy Companies in America.
 • 2017 – H.I.G. Capital förvärvar Lionbridge och företaget avnoteras från Nasdaq-börsen
 • 2017 – John Fennelly utses till Chief Executive Officer
 • 2018, 2019 och 2021 – Ingår i Forbes lista över America's Best Large Employers
 • 2020 och 2021 – Med på Forbes lista över America's Best Employers For Diversity
 • 2021 – Står med på tidskriften Insights Success lista över “The 10 Fastest-Growing E-Commerce Solution Providers”

Lionbridge då och nu

Kategorier 1996
Antal anställda <10
Antal kontor 1
Kontor i antal länder 1
Antal översättare/globala experter ~2 500
Antal språk som stöds <30
Leveransmetod för källspråk Manuell
Antal översatta ord/år 1 miljon

Kategorier 2021
Antal anställda 5 900
Antal kontor 42
Kontor i antal länder 23
Antal översättare/globala experter ~30 000
Antal språk som stöds Över 350
Leveransmetod för källspråk Automatiserad
Antal översatta ord/år 2 miljarder
Kategorier 1996 2021
Antal anställda <10 5 900
Antal kontor 1 42
Kontor i antal länder 1 23
Antal översättare/globala experter ~2 500 ~30 000
Antal språk som stöds <30 Över 350
Leveransmetod för källspråk Manuell Automatiserad
Antal översatta ord/år 1 miljon 2 miljarder
linkedin sharing button
 • #technology
 • #blog_posts

Janette Mandell
FÖRFATTARE
Janette Mandell