VÄLJ SPRÅK:

A network of interconnected dots

Språkteknikens framtid: Förstå när man har nytta av en programvara för översättningshantering

Snabb och effektiv lokalisering kan fungera som en hävstång för översättningshanteringen utan att behöva investera i ett hanteringssystem för översättning 

Det här är den andra delen i artikelserien om språkteknikens framtid som undersöker förändringar i hur språktjänster levereras som ett resultat av teknikens utveckling.

Är du en koreansk apputvecklare som vill ta dig in på den amerikanska och kinesiska marknaden? Är ditt enhörningsföretag i Silicon Valley redo för sin första icke engelsktalande kundkrets? Är du med och skapar en avknoppning från ett stort bolag som hanterar invecklade lokaliseringsprogram genom att anlita flera leverantörer? I alla dessa fall måste du nu fastslå din egen flerspråkiga lokaliseringsstrategi. Är det nödvändigt att köpa in programvara för översättningshantering för att hålla flödet igång? Kanske inte.

I del ett i vår artikelserie Språkteknikens framtid: Utvärdering av en strategi med flera leverantörer, undersökte vi för- och nackdelarna med att använda en strategi med flera leverantörer, vilket kan påverka behovet av programvara för översättningshantering. Nu erbjuder vi vägledning om programvaror för översättningshantering så att du kan undvika att köpa teknik som du kanske inte behöver.

Vad är ett hanteringssystem för översättning (TMS) och hur fungerar det?

TMS står för Translation Management System och är ett hanteringssystem för översättning. Det är den huvudsakliga tekniken som används inom lokaliseringsbranschen. Det möjliggör för företag att hantera och automatisera arbetsflödet av innehållsöversättning, så väl som att administrera lokaliseringsverksamheten i sin helhet.

Ett hanteringssystem för översättning kan vara allt från ett relativt enkelt system till ett mycket invecklat system på företagsnivå. På den mest grundläggande nivån fungerar det som ett fördelningssystem som skickar olika delar av innehåll genom lämpliga arbetsflöden. Det kan filtrera olika filtyper, extrahera text för översättning och ansluta till olika tekniska hjälpmedel som till exempel översättningsminnen. Ett hanteringssystem för översättning möjliggör samarbete mellan olika team som arbetar med layout eller gör en sista granskning av innehållet.

Dessutom underlättar hanteringssystem för översättning styrning av innehåll och automatiserar vissa beslut som människor annars hade behövt fatta under produktionsprocessen. Några av de viktigaste funktionerna i ett hanteringssystem för översättning är:

A person typing on a keyboard

Vem behöver ett hanteringssystem för översättning och varför?

I vissa fall är det ett smart drag för företag att investera i ett hanteringssystem för översättning, särskilt om det kör stora lokaliseringsprogram, arbetar med många leverantörer eller lokaliserar stora volymer av innehåll. Detta gäller vanligen företag eller medelstora bolag som bedriver verksamhet på flerspråkiga och internationella marknader. Deras projekt är vanligtvis komplexa och involverar hundratals sidor innehåll och en mängd olika innehållstyper som ska lokaliseras, däribland webbsidor, videor, appar, stöddokumentation och stödprodukter samt marknadsföringsmaterial. Bolagen hanterar åtskilliga prislistor och många kvalitetsindikatorer.

Ett bolag bör också överväga att använda sig av ett hanteringssystem för översättning om det arbetar i en strikt reglerad miljö. Life Sciences och juridik tillhör den sortens bolag som arbetar inom områden som enligt lag måste granska sin pappershantering, noggrant kontrollera dataåtkomsten och hantera all verksamhet internt.

I dessa fall tar hanteringssystemet för översättning hand om de vanskligheter som är förknippade med verksamheten. Ett hanteringssystem för översättning hjälper bolag att bli globala och spelar en roll i att bygga upp kundrelationer på nya marknader, skapa märkesmedvetenhet och leva upp till rättsliga krav. Men hur fördelaktiga dessa funktioner än är så passar ett hanteringssystem för översättning inte för alla bolag.

Vem har inte behov av ett hanteringssystem för översättning och varför?

Mindre bolag eller bolag som bedriver verksamhet på ett fåtal marknader bör tänka sig för innan de börjar använda ett hanteringssystem för översättning. De här bolagen behöver oftast inte den uppsjö av funktioner som ett hanteringssystem för översättning har och de får svårare att omräkna investeringen i pengar.

Det är både komplicerat och kostsamt att använda och underhålla ett hanteringssystem för översättning. Dessa indirekta kostnader kan öka påfrestningarna på redan ansträngda marknadsförings- eller lokaliseringsbudgetar. Resurser som ska användas till att skapa innehåll kan i stället behöva gå till hanteringen av hanteringssystemet för översättning. Detta kan slutligen störa innehållsutvecklingen och förhindra produkter från att snabbt komma ut på marknaden. I dessa fall är inte ett hanteringssystem för översättning värt kostnaden.

Större bolag som värderar snabbhet, effektivitet och kostnadsbesparingar kan också vilja överväga ett alternativ till ett hanteringssystem för översättning.

Vad är alternativet till ett hanteringssystem för översättning?

Att anlita en leverantör av språktjänster (LSP) som erbjuder teknologi som en del av lokaliseringstjänsterna är ett alternativ till ett hanteringssystem för översättning. Vi rekommenderar att bolag väljer detta alternativ om de inte behöver, eller misstänker att de kan klara sig utan, ett hanteringssystem för översättning. Då sköter leverantören av språktjänsterna alla svårigheter åt bolaget. En enda språkleverantör som erbjuder maskinöversättning med efterredigeringstjänster kan också bidra till att ett hanteringssystem för översättning inte blir nödvändigt.

Dessutom har många bolag redan installerat ett innehållshanteringssystem (CMS), hanteringssystem för produktinformation (PIM) eller för digitala tillgångar (DAM) som stödjer de vanligaste arbetsflödena inom översättning och granskning. Fördelen med ett modernt CMS, PIM, eller DAM för lokalisering är att översättningsdelen hanteras i en modersmålsmiljö, vilket främjar lättförståelighet.  En erfaren lokaliseringspartner tillsammans med ett CMS, PIM, eller DAM är mer än tillräckligt för att garantera att vilken flerspråkig innehållsstrategi som helst blir framgångsrik.

Det här alternativet är likt ett hanteringssystem för översättning och erbjuder flexibilitet och skalbarhet samtidigt som det tar bort all friktion och besvär som är sammankopplat med teknisk användning i stor skala och underhåll av ett hanteringssystem för översättning. Samtidigt som bolag inser att de får samma fördelar som med ett hanteringssystem för översättning kan de också dra nytta av effektiviteten som förknippas med användningen av teknik såsom artificiell intelligens (AI) och maskinöversättning (MT). Resultatet blir att bolag kan fokusera på sina kunder och lägga mer av sina resurser på att ta fram det perfekta budskapet.

A person using a smart phone

Vad är avkastningen för en investering i ett hanteringssystem för översättning?

Vi har sett att våra kunder spenderar mer än 750 000 kronor per år för att använda och underhålla ett hanteringssystem för översättning på företagsnivå. För att uppskatta avkastningen är det fördelaktigt att jämföra dina kostnader för lokaliseringsteknik med dina totala utgifter för lokalisering. Baserat på vår erfarenhet föreslår vi att bolag undviker att spendera mer än 10 % av sin årliga lokaliseringsbudget på översättningsteknik.

Vi tror att om du spenderar mindre än 17 miljoner kronor per år på lokalisering så kommer du att tjäna på att anlita en LSP som erbjuder teknik som en del av lösningen. Från vår synvinkel är det bara meningsfullt att överväga en investering i ett hanteringssystem för översättning om man spenderar mer än 17 miljoner kronor per år på lokalisering. Till och med då kan inköpet av ett fullt utvecklat hanteringssystem för översättning fortfarande vara onödigt. Om du bedriver verksamhet i en reglerad bransch eller hanterar dussintals olika typer av innehåll och lokaliseringsarbetsflöden så kan ett hanteringssystem för översättning vara till stor hjälp, men fortfarande inte ett måste.

Hör av dig

Besök vår webbplats för att få veta mer om hur vår serie av moderna plattformar kan hjälpa dig att komma i kontakt med dina kunder. Om du tror att du spenderar för mycket på din översättningsteknik eller vill ha hjälp med att utvärdera om ett hanteringssystem för översättning vore ett bra alternativ för dig, kontakta oss.

linkedin sharing button
  • #retail
  • #translation_localization
  • #resources
  • #blog_posts

Kajetan Malinowski with Janette Mandell
FÖRFATTARE
Kajetan Malinowski with Janette Mandell