VÄLJ SPRÅK:

Clinical researcher meeting with a participant

Uppnå bättre patientutfall med kvalitetsöversättningar för kliniska prövningar

Regulatoriska uppdateringar och bästa praxis för sponsorer av kliniska prövningar

Det görs ständiga förändringar i förordningar om kliniska prövningar och vad som utgör bra metoder för bättre patientutfall. Lionbridges experter på Life Sciences-översättning har skrivit en serie blogginlägg med senaste nytt om regulatoriska uppdateringar och bra metoder som sponsorer av kliniska prövningar behöver känna till när de strävar efter optimala patientutfall. Läs våra inlägg för att lära dig mer om hur du uppfyller kraven på översättning i kliniska prövningar, finslipa taktiken för mer effektiva procedurer kring informerat samtycke, använda översättning för läkemedelsindustrin för att göra prövningsresultat mer lättillgängliga, ta fram strategier för att skriva och dela mer effektiv patientkommunikation och använda översättningstjänster för Life Sciences när du planerar kliniska prövningar i flera regioner – och mycket mer.

Infografik: Bättre patientutfall med översättning för kliniska prövningar

Vägledning och bästa praxis

Läs våra populära blogginlägg om bättre patientutfall nedan.

Fallstudie om eCOA-leverantörer:

Projekt inom elektroniska kliniska utfallsbedömningar (eCOA) behöver uppfylla strikta forskningsstandarder och tidsramar för klinisk forskning. Läs mer om Lionbridges nya arbetsflöde, som minskar administrationen och ger kortare tidslinjer för översättning för sponsorer i kliniska prövningar.


Patientfokus i kliniska prövningar:

Läs om hur våra experter på översättningstjänster för Life Sciences ger sitt perspektiv på utmaningarna för kliniska prövningar i flera regioner eller på flera språk. Lär dig mer om hur språklösningar kan bidra till bättre patientkommunikation och patientutfall och tillgodose rigorösa språkkvalitetskrav.


Taktik för ökad mångfald vid rekrytering till kliniska prövningar: 

Sponsorer behöver bredda rekryteringen av prövningsdeltagare för att förbättra resultaten av kliniska prövningar och göra dem mer effektiva. För att uppnå målet krävs större kunskap om skälen till att patienter och vårdgivare i minoritetsgrupper är mindre benägna att anmäla sig till och delta i kliniska prövningar. Lionbridges experter använder sammanfattningar från amerikanska FDA:s Patient Listening Sessions och ger förslag på åtgärder som sponsorer kan vidta för att öka mångfalden vid rekrytering till kliniska prövningar. Språket spelar en central roll för genomtänkt patientengagemang.

Personal skriver in information i en klinisk prövning

Förbättra kommunikationen om informerat samtycke: 

Informerat samtycke lägger grunden till en framgångsrik klinisk prövning och bättre patientutfall. Läs vårt blogginlägg för att lära dig mer om olika gruppers syn på och rekommendationer för att få informerat samtycke, exempelvis forskare, patientföreningar och regleringsorgan.


Guide till språkplanering för kliniska prövningar i flera regioner och ICH E17: 

Insikter om ICH E17 är viktigt för att uppnå bättre patientutfall. Lionbridge beskriver dess grunder och ger fem användbara tips på språkplanering inför kliniska prövningar i flera regioner.


Kommunikation i decentraliserade kliniska prövningar: 

Lionbridge delar med sig av rekommendationer för att ta fram en språkstrategi för decentraliserade kliniska prövningar (DCT) i flera regioner. Läs om varför språk och kommunikation är så viktiga i prövningar med mindre personlig kontakt och skiftande kommunikationsmiljöer – och hur du hanterar potentiella utmaningar.

Effektiv kommunikation mellan kliniska forskare och patienter

Skriva resultatrapporter om kliniska prövningar i flera regioner: 

Genom att presentera resultat av kliniska prövningar på ett intressant och lättillgängligt sätt för patienter kan du förbättra patientutfall och förenkla rekryteringen väsentligt. Få vägledning om hur du skriver mer effektiva sammanfattningar av resultat i kliniska prövningar.


Datainsamling om patientrapporterade utfall:

Bedömningar av patientrapporterade utfall (PRO) är värdefulla verktyg för att mäta och ta hänsyn till patientens upplevelse vid utveckling av medicinsk utrustning. Ta reda på hur leverantörer av översättningstjänster för Life Sciences, som Lionbridge, kan hjälpa dig med PRO:er för kliniska prövningar i flera regioner eller på flera språk.


Teknisk utbildning för deltagare i kliniska prövningar:

Allt fler kliniska prövningar använder sig av datorsystem och digitala hälsoverktyg. Effektiv och adekvat teknisk utbildning för deltagare i kliniska prövningar har blivit en framgångsfaktor för bättre patientresultat. Ta del av bra metoder och tips i vårt blogginlägg.


Hör av dig

Behöver du översättning inom Life Sciences för att planera och genomföra din kliniska prövning? Lionbridges experter på översättning till kliniska prövningar kan hjälpa dig att vidta steg för att uppnå bättre patientutfall under hela utvecklingsprocessen för ditt nya läkemedel. Kontakta oss i dag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig och bli din utvalda språktjänstleverantör inom Life Sciences.

Ange företagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godkänner du att få våra e-postmeddelanden med marknadsföring. Du får information om tankeledarskap, bästa praxis och marknadstrender i språktjänster från Lionbridge.

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

linkedin sharing button

Samantha Keefe
FÖRFATTARE
Samantha Keefe
  • #regulated_translation_localization
  • #translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts