VÄLJ SPRÅK:

Clinical researchers entering data

Fallstudie om eCOA-leverantörer

Nytt integrerat eCOA-arbetsflöde för kortare leveranstider och minskad administration

Översättnings- och migreringsprojekt inom arbetet med elektroniska kliniska utfallsbedömningar (eCOA) behöver uppfylla strikta standarder och tidsramar för klinisk forskning. De språkliga och tekniska krav som ställs på klinisk forskning medför vanligtvis översättningsprocesser med intensivt samarbete med eCOA-leverantörer. eCOA-leverantörer måste ofta hantera plattformsuppdateringar, ta skärmbilder av eCOA och genomföra ändringar. Alla de här uppgifterna är tidskrävande och kan förlänga den totala tidslinjen för en klinisk prövning.

Lionbridges Life Sciences-team hjälpte nyligen en internationell eCOA-leverantör med att ta fram ett nytt arbetsflöde som hanterar just de här problemen. Med det nya arbetsflödet kan Lionbridge erbjuda oslagbar, heltäckande service, så att vi kan ta över ansvaret för många uppgifter som kunden brukar tvingas hantera på egen hand. Den nya tjänsten ger Lionbridge en särställning jämfört med konkurrenter som erbjuder tjänster till eCOA-leverantörer. Läs mer om hur Lionbridge använde det nya arbetsflödet för att minska kundens administration och samtidigt förkorta tidslinjen för att färdigställa eCOA:er till en klinisk prövning.

Läs fallstudien för att lära dig mer om Lionbridges anpassade lösning för den här eCOA-leverantören.

linkedin sharing button

Lionbridge
FÖRFATTARE
Lionbridge
  • #case_studies
  • #translation_localization
  • #life_sciences
  • #video