VÄLJ SPRÅK:

doctor holding drugs in their hands

AI och läkemedelsutveckling

Senaste nytt om risker, möjligheter och regelverk

Användningen av artificiell intelligens/maskininlärning, förkortat AI/ML, har snabbat på läkemedelsutvecklingen de senaste åren. Och fler potentiella användningsområden för AI vid utveckling av nya läkemedel väntar runt hörnet. Vill du veta mer om framtiden för AI och läkemedelsutveckling? Läs vårt blogginlägg här nedan.

AI och läkemedelsutveckling: aktuella och kommande aktiviteter

Enbart under 2021 tog den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA emot över 100 ansökningar om biologiska produkter och läkemedel där man använde AI/ML. År 2023 publicerade myndigheten sin egen syn på användningen i ett debattdokument. Dokumentet var en del i ett brett initiativ för att förbättra kunskapsläget och samla in synpunkter från industrin och andra intressenter. Samma år publicerade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ett reflektionsdokument om AI med titeln ”Reflection paper on the use of Artificial Intelligence (AI) in the medicinal product lifecycle”. Dokumentet blev början på en offentlig rådgivningsprocess och efterföljande workshops där myndigheten ville samverka med externa intressenter för att diskutera användningen av AI inom human- och veterinärmedicin, bland annat översättningstjänster och innehållslösningar för Life Sciences. I december 2023 publicerade EMA och Heads of Medicines Agencies (HMA) en AI-arbetsplan för perioden fram till 2028. Syftet med arbetsplanen är att maximera fördelarna och hantera riskerna med AI. Planen innehåller flera spår, till exempel:

  • Utveckling av riktlinjer från tredje kvartalet 2024
  • Införandet av stora språkmodeller (LLM) för intern regulatorisk användning från andra kvartalet 2024
  • Experimentellt spår för att snabba på lärande och utforskning inom den nya tekniken

Skapa balans mellan risk och förtroende vid användning av AI inom läkemedelsutveckling

AI/ML förändrar läkemedelsutvecklingen i grunden genom att erbjuda innovativa metoder för att effektivisera och förbättra forskningsprocessen. Verktygen kan användas för att genomföra kliniska prövningar på bättre sätt genom att optimera urvalsprocessen för deltagare, utöka övervakning av prövningar och förbättra insamling, hantering och analys av data. AI kan även användas för att designa icke-traditionella prövningar, exempelvis decentraliserade kliniska prövningar (DCT) och prövningar i vilka information från verkliga världen samlas in från elektroniska journaler, medicinska skadeståndsanspråk och andra källor. Om AI/ML används på det här sättet kan det inte bara höja effektiviteten i prövningar, utan också skapa möjligheter för mer personliga patientupplevelser där prövningsindustrin närmar sig en ny era som domineras av precisionsmedicin.

en forskare justerar ett mikroskop

Möjligheterna med AI/ML är redan väl kända i läkemedelsindustrin. Hur de ska användas vet de flesta däremot inte. För att AI ska kunna ersätta eller bistå människan i arbetet med läkemedelsutveckling krävs förtroende för tekniken och förmåga att hantera risker. Det är lika viktigt som att träna maskinerna. Tillsynsmyndigheterna förväntar sig att läkemedelsindustrin tar hänsyn till riskerna när de utvecklar, inför och övervakar AI/ML-teknik. Det slutliga målet är att ligga steget före och införa rätt kontroller för det specifika användningsområdet och påverkan av AI/ML. För tillsynsmyndigheterna är grunden för all utveckling och utvärdering av läkemedel fördelar i förhållande till risker och hur de rent allmänt kan skydda och främja folkhälsan. Den prioriteringsordningen gäller användningen av AI/ML likväl som all annan teknik som har införts i läkemedelsforskningen (till exempel elektronisk datainsamling). Det bör dock påpekas att AI/ML är en mer komplex och osäker teknik än allt annat vi sett. Tillsynsmyndigheterna har uppenbarligen insett att databehandlingskapaciteten i AI/ML redan innebär förändringar och utmaningar för läkemedelsutvecklingen. De arbetar därför just nu för att främja kunskapsutbyte och lära sig mer om det här föränderliga området.

Vi utforskar språkets betydelse för AI och läkemedelsutveckling

Språk är en förutsättning för globala forskningsresultat och marknadsföring av medicinska behandlingar – och AI/ML kommer att ge språktjänster ett ordentligt lyft. Teknikerna har alla möjligheter att optimera språkarbetsflöden och -tillgångar. De kan också skapa och behandla nytt innehåll oberoende av språk, målgrupper och avsedd användning. Språktjänstleverantörer som Lionbridge är i full färd med att utforska och utveckla användningsområden för AI/ML parallellt med och i samarbete med läkemedelsindustrin. Mängden information och innehåll i Life Sciences-industrin är enorm, med innehållstyper som omfattar allt från reglerat till icke-reglerat innehåll och medicinska texter till vardagsspråk. AI/ML förändrar språktjänstbranschen i grunden och hur den kan bidra till framtida hälsoutfall genom att använda stora språkmodeller i kombination med andra språkresurser. AI/ML kan användas för att skapa eller göra en ny tagning på nytt innehåll för specifika marknader eller målgrupper, med eller utan den traditionella kopplingen till källfiler. Med rätt instruktioner och källdata kan en stor språkmodell (LLM) producera olika innehållstyper i skiftande stilar, anpassade för specifika målgrupper eller medier. Med tanke på att vi hanterar affärskritiskt och känsligt innehåll åt våra kunder är det dock viktigt att vi språktjänstleverantörer hanterar risker och skapar förtroende för våra lösningar. För att uppnå det här målet arbetar vi på Lionbridge kontinuerligt med att lära oss mer om våra kunders innehåll och produkter, deras regulatoriska krav och avsedda användningsområden. Vi uppmuntrar också till nyfikna samtal om AI-baserade lösningar med våra kunder.  

en forskare justerar ett mikroskop

Kontakta oss

Hör av dig till Lionbridge om du behöver AI-baserade översättningstjänster och innehållslösningar för Life Sciences under ledning av experter. Vi har flera decenniers erfarenhet av att bistå kunder med översättningar och språklösningar för kliniska prövningar. Förlita dig på oss för att uppfylla dina språkliga efterlevnadskrav och förbereda och planera flerspråkiga kliniska prövningar. Hör av dig om du vill diskutera hur vi kan hjälpa ditt team.

linkedin sharing button
  • #regulated_translation_localization
  • #ai
  • #life_sciences
  • #generative-ai
  • #blog_posts

FÖRFATTARE
Pia Windelov, VP för Life Sciences Strategy and Product Marketing