VÄLJ SPRÅK:

Researcher, documents, and a digital globe.

FDA uppmanar till klarspråk

En viktig åtgärd för att motverka desinformation om vaccinering

I början av 2024 kom amerikanska läkemedelsverket FDA med en brådskande vädjan till biomedicinbranschen om att ta fram evidensbaserad information till allmänheten om fördelarna och riskerna med vaccinering, skrivet på klarspråk. I en artikel i tidskriften JAMA uttryckte Peter Marks, chef för FDA:s Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), och kommissionären Robert Califf stark oro för ökande spridning av desinformation och vaccinmotstånd.

Vaccinationsprogrammen är bland de mest effektiva folkhälsoinsatserna i USA. För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar krävs immunitet bland befolkningen (vilket ibland kallas för ”flockimmunitet”) samt barnvaccinationsprogram. Men som Peter Marks and Robert Califf tar upp är det nödvändigt att korrekt information sprids från tillförlitliga källor om insatserna ska lyckas.

Marks och Calliff förmedlar ett tydligt budskap från den amerikanska tillsynsmyndigheten och betonar att dagens vaccinationstal är farligt låga. Det är en reaktion på att allt fler människor i USA väljer att inte vaccinera sig. En bidragande faktor är att medel- och höginkomsttagare med högskoleexamen ibland söker hälsoinformation på sociala medier snarare än hos läkare eller vårdgivare. Läs mer om den här viktiga uppdateringen för Life Sciences-företag.

Sociala medier jämfört med klarspråk

Sociala medier är en effektiv kommunikationskanal eftersom den erbjuder snabb och lättillgänglig information som når ut till många. Under pandemin bidrog sociala medier till att öka medvetenheten hos allmänheten och fick fler att följa folkhälsomyndigheterna råd. Dock spreds även feltolkningar, rädsla, motstånd och ovetenskapliga, obeprövade behandlingar på många av kommunikationsplattformarna. 2022 genomförde Världshälsoorganisationen WHO en systematisk genomgång av tillgänglig litteratur som visade att 51 procent av alla inlägg om vaccin i sociala medier innehöll desinformation. De såg även att hela 28,8 procent av alla inlägg om covid-19 innehöll felaktig information.

WHO-studien visade på att felaktig och vilseledande information som sprids på sociala medier leder till att

  • sociala medieplattformar ses som en potentiell källa för spridning av anekdotisk bevisföring, rykten, falska nyheter och desinformation i allmänhet

  • Twitter, Facebook, Instagram och bloggar spelar en stor roll i spridningen av rykten och spekulationer om hälsofrågor under pandemier

  • influerare och andra inflytelserika personer fungerar som avledande eller auktoritära röster i sociala nätverk

  • sluten kommunikation i onlinecommunities kan användas för att sprida otillförlitlig hälsoinformation

  • bristfällig kunskap om forskningsläget kan vara grogrund för desinformation”.

ett barn och en forskare

Klarspråk är lösningen

WHO och FDA menar att motåtgärder mot felaktig och vilseledande information i sociala medier är lösningen på vaccinationskrisen. En del av den här lösningen skulle vara kampanjer som ökar medvetenheten, och kan väga upp för felaktigt eller missvisande innehåll. Kampanjerna kan också öka allmänhetens kunskap i hälsofrågor genom att lägga fram vetenskapliga bevis i massmedia. Det krävs expertis inom språk och media i kombination med långsiktiga insatser för att lyckas med sådana åtgärder – i synnerhet om målet är att tillhandahålla information med ett precist och tillgängligt språk som ger människor chansen att fatta välgrundade beslut om vaccinationer.

Generellt är kunskapen om hälsa låg utanför vården. Det är också svårt för vårdgivare att kommunicera på klarspråk, utan medicinsk jargong. Som språkexperter upplever Lionbridges team för Life Sciences-översättning att den här frågan ofta underskattas. Många gör misstaget att tro att klarspråk är en enkel sak för medicinska skribenter. Kunskap om hälsa och klarspråklig kommunikation är tvärvetenskapliga områden som kräver både kunskap om vetenskapliga metoder och kompetens inom medicinskt språk och klarspråk – samt ett eller flera naturliga språk. Lionbridges team, som hjälper sponsorer av kliniska prövningar att ta fram sammanfattningar på klarspråk, rekommenderar att Life Sciences-företag och tillsynsmyndigheter samarbetar med språktjänstleverantörer med förståelse för Life Sciences. De här företagen har den expertis och teknik som krävs för att skapa korrekt, konsekvent och kulturellt anpassad information för allmänheten och patienter via digitala kanaler.

vaccinforskare rådgör med varandra

Hör av dig

Lionbridge erbjuder AI-baserad teknik under ledning av experter för att stödja Life Sciences-företag. Vi har flera decenniers erfarenhet av att bistå kunder genom hela översättningsprocessen, med medicinskt språk, klarspråk och naturliga språk. Du kan lita på att vi hjälper dig med att uppfylla språkliga efterlevnadskrav, genomföra flerspråkiga kliniska prövningar, göra översättningar till kliniska prövningar och mycket mer. Ladda ned vårt faktablad för att läsa mer om sammanfattningar på klarspråk. Hör av dig om du vill diskutera hur vi kan hjälpa ditt team.

linkedin sharing button

FÖRFATTARE
Pia Windelov, VP of Life Sciences Strategy and Product Marketing
  • #regulated_translation_localization
  • #life_sciences
  • #blog_posts